Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Siūlome darbą Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausiajam specialistui

Tauragės rajono savivaldybės administracija kviečia pretenduoti į Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojas) pareigas.

Atlyginimas (bruto):
2046,00
Skelbimas galioja iki:
2023-11-16

Pareigybės specializacija:
Investicinių projektų ir paraiškų projektams finansuoti rengimo organizavimas. ES projektų koordinavimas. Tvarumo strategijų, „Žaliojo kurso“ tematiką atitinkančių projektų rengimas, poveikio aplinkai mažinimo sprendimų paieška ir diegimas. Naujų tvarumo tendencijų analizė ir gerosios praktikos taikymas projektuose Tvarumo ir „Žaliojo kurso“ tematiką atitinkančių projektų vykdymas, tvarumo sistemų diegimo projektų organizavimas ir koordinavimas.

Specialieji reikalavimai pretendentams:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);
1.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
1.4. studijų kryptis – vadyba (arba);
arba:
1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.6. darbo patirties sritis – projektų valdymo patirtis;
1.7. darbo patirtis srityje – 1 metai;
arba:
1.8. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.9. darbo patirties sritis – ES struktūrinės paramos bei projektų administravimo ir įgyvendinimo patirtis;
1.10. darbo patirtis srityje – 1 metai;
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba – anglų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

Darbuotojo, einančio šias pareigas, funkcijos:
1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
2. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
3. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
4. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
5. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
6. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
8. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
10. organizuoja investicinių projektų rengimą.
11. Rengia projektinius pasiūlymus, paraiškas projektų veikloms finansuoti.
12. Administruoja ir vykdo projekto veiklas, organizuoja projekto komandos darbą..
13. Rengia mokėjimo prašymų ir veiklos ataskaitas.
14. Palaiko ryšius su kitomis šalimis partnerėmis.

Darbuotojo naudos Tauragės rajono savivaldybės darbuotojams

Pasidalinkite
Scroll to Top