Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Skaudvilės seniūnija skelbia viešą nuomos konkursą kolumbariumo įrengimui ir jo eksploatavimui

Skaudvilės  seniūnijos viešo nuomos konkurso komisija, remdamasi 2023 m. gruodžio 20 d. Nr. 1-376 Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu, skelbia:

35 kv. m. kito inžinerinio statinio – pėsčiųjų tako, esančio Tauragės r. sav., Skaudvilės sen., Skaudvilėje, Ramybės g. 9, viešą nuomos konkursą. Pradinė kito inžinerinio statinio 1 kv. m nuomos kaina – 0,20 Eur/mėn.

Nuomos terminas – 5 metai (su teise pratęsti sutartį naujam 5 metų laikotarpiui). Išsinuomotame turte nuomininkas gali vykdyti tik kolumbariumo įrengimo ir jo eksploatavimo veiklą, jokia kita veikla negali būti vykdoma.

Pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui – 21,00 Eur, sumokamas į Skaudvilės seniūnijos, įmonės kodas 188655355, sąskaitą Nr. LT154010041600060217 Luminor Bank AB banke.

Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos iki 2024 balandžio 11 d.  9.00 val. Tauragės r. sav., Skaudvilėje, Upynos g. 3, II aukšte, seniūno pavaduotojos Dalios Milašienės kabinete.

Paraiškos pateikiamos Skaudvilės seniūnijai (Upynos g. 3, Skaudvilės m., Tauragės r. sav., II aukšte , seniūno pavaduotojos kabinete ) užklijuotose vokuose, ant kurių turi būti užrašyta: „Kito inžinerinio statinio – pėsčiųjų tako, esančio Tauragės r. sav., Skaudvilės sen., Skaudvilėje, Ramybės g. 9, viešam nuomos konkursui“.

Voke turi būti pateikta:

  1. Paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė, asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas.
  2. Siūlomas konkretus nuompinigių dydis už 1 kv. m.
  3. Juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija ir juridinio asmens įstatų kopija, patvirtinta antspaudu (jei jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu.
  4. Banko išrašo, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą banko sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, kopija.

Nuomos konkurso komisijos posėdis vyks ir vokai su pasiūlymais bus atplėšiami 2024 m. balandžio 11 d. 9.00 val. Skaudvilės seniūnijoje (Upynos  g.3, Skaudvilės m., Tauragės r. sav., II aukšte, Skaudvilės seniūno kabinete).

Dėl nuomos konkurso taisyklių ir dokumentų rengimo galima pasiteirauti Skaudvilės  seniūnijoje Upynos g. 3, Skaudvilės m., Tauragės r. sav., II aukšte,  seniūno arba seniūno pavaduotojos kabinete arba telefonu (8 664 56 390).

Pasidalinkite
Scroll to Top