Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Skelbiama dalyvaujamojo biudžeto pradžia – kviečiame teikti projektų idėjas

Jau antrus metus iš eilės Tauragės rajone bus įgyvendinamas dalyvaujamasis biudžetas. Gyventojams tai suteiks galimybę įsitraukti į savivaldybės veiklą – pasiūlyti savo idėjas ir priimti naudingus sprendimus mūsų kraštui. Idėjų Tauragei bus laukiama iki pat vasario 28 dienos.

„Dalyvaujamasis biudžetas yra unikali galimybė Tauragės rajono gyventojams ne tik įgyvendinti savo kūrybiškiausias idėjas, tačiau ir suprasti, planavimo projektavimo, biudžeto sudarymo ir kitus, kiekvieną dieną savivaldybės administracijoje vykstančius procesus. Tauragę galime kurti visi, todėl tikiuosi, kad prie projekto prisijungs daugybė gyventojų ir savo idėjas idėjas pavers projektais.“ – sako Tauragės rajono savivaldybės meras Dovydas Kaminskas.

Dalyvaujamasis biudžetas – tai lėšų paskirstymo būdas, kuris skatina demokratinį požiūrį, skaidrumą ir parodo, koks svarbus yra visuomenės poreikių supratimas ir jų asmeninis įsitraukimas į miesto valdymą.

Apie projektų kategorijas

Siūlomi projektai gali įkurti naujas vietas arba patobulinti jau esančias, todėl yra skirstomi į daugiau ir mažiau vertės turinčius projektus. Tauragės rajono savivaldybė siekia pritraukti gyventojus aktyviau įsitraukti į viešųjų lėšų panaudojimo skirstymą, nes neatsižvelgiant į projekto dydį jis gali turėti didelę vertę prisidedant prie gyvenamosios aplinkos gerinimo. Galvojant idėjas skatiname atkreipti dėmesį į šiuos numatytus tikslus – suburti gyventojų bendruomenes, gerinti socialinę ir gyvenamąją aplinką, viešąją infrastruktūrą.

Projektų paraiškos galės būti teikiamos vieną kartą, vienoje iš 3 projektų kategorijų:

 • Tauragės miesto seniūnijoje per vienerius metus įgyvendinamas nekomercinės paskirties infrastruktūrinis projektas, kurio bendra įgyvendinimo vertė neviršija 20 tūkst. eurų;
 • Tauragės rajone, išskyrus Tauragės miesto seniūniją, įgyvendinamas nekomercinės paskirties infrastruktūrinis projektas, kurio bendra įgyvendinimo vertė neviršija 20 tūkst. eurų;
 • Tauragės rajone per dvejus metus įgyvendinamas nekomercinės paskirties infrastruktūrinis projektas, kurio bendra įgyvendinimo vertė neviršija 60 tūkst. eurų.

Pagrindiniai dalyvaujamojo biudžeto etapai

 • Idėjos vystymas – idėją vysto ne jaunesnis nei 16 metų autorius, kuris gyvena Tauragės rajono savivaldybėje (konsultuojasi dėl įgyvendinamumo ir galimų apribojimų).
 • Projekto rengimas – gyventojai kuria finansiškai pagrįstus, konkrečius savo idėjų projektus, konsultuojasi su ekspertais ir pateikia juos iki vasario 28 d. adresu idejatauragei.lt
 • Balsavimas – pasibaigus idėjų teikimo etapui, skelbiamas viešasis balsavimas, kurio metu rajono gyventojai renka labiausiai patikusias idėjas. Už projektą gali balsuoti ne jaunesni nei 16 metų, Tauragės rajone gyvenamąją vietą deklaravę gyventojai.
 • Įgyvendinimas – Tauragės rajono savivaldybė įgyvendina laimėjusius projektus, į procesą įtraukiant idėjos autorių(-ius). Projektus įsipareigoja įgyvendinti per 1 arba 2 metus, atsižvelgiant į projekto dydį bei kainą.

Idėjų teikimo tvarka

Savo idėją kviečiame aprašyti tiksliai, išsamiai, galite papildyti projekto aprašymą vizualizacijomis, brėžiniais, schemomis ar kita naudinga informacija. Projektų idėjų pasiūlymai priimami elektroniniu būdu (per e.valdžios vartus), apsilankius svetainėje idejatauragei.lt, atnešus popierinę užpildytą formą į savivaldybę, arba atsiuntus el. paštu [email protected]  El. paštu siunčiami projektai turi būti atspausdinti ir pasirašyti (siunčiamas skenuotas dokumentas). 

Projektų idėjų pasiūlymų paraiškos teikiamos 1 kartą ir gali dalyvauti vienoje iš anksčiau minėtų 3 projektų kategorijų. Kartu su siūloma idėja turi būti pridedamas 20 rajone gyvenamąją vietą deklaravusių ir ne jaunesnių kaip 16 metų gyventojų, pritariančių siūlomai idėjai, sąrašas. Teikti projektų idėjas galima iki vasario 28 dienos. Jei reikia, dėl projekto teikimo tvarkos galite pasikonsultuoti su savivaldybės darbuotojais.

Atrinktas idėjas finansuos Tauragės rajono savivaldybė – numatytos lėšos 100 tūkst. eurų.

Reikalavimai projekto idėjai

 • Idėja turi būti įgyvendinama Tauragės rajone, Savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje arba valstybinėje žemėje, kuri skirta bendram, viešam naudojimui;
 • Idėjos sprendiniai neturi prieštarauti toje teritorijoje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, jau patvirtintiems kitiems Savivaldybės projektų sprendiniams, netrukdyti esamiems inžineriniams tinklams ir komunikacijų sistemoms eksploatuoti;
 • Idėja turi būti nekomercinės paskirties infrastruktūrinis (išskyrus gatvių / kelių statybą, rekonstrukciją ir remontą) projektas, skirtas gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti;
 • Idėjos veiklomis sukurti rezultatai turi atitikti Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme numatytus reikalavimus architektūros kokybei;
 • Idėjos neprieštarauja esamų projektų, vykdomų ar suprojektuotų toje pačioje teritorijoje, sprendiniams ir nepažeidžia projektuotojų autorinių teisių.

Projektų rengėjai kviečiami konsultuotis

Tam, kad projektai turėtų visas galimybes būti sėkmingai įgyvendinti, projektų rengėjus kviečiame konsultuotis su Tauragės rajono savivaldybės specialistais, kurie mielai atsakys į jūsų klausimus ir patars. Konsultacijas, kaip tinkamai pildyti iniciatyvų paraiškas, teikia Savivaldybės mero patarėja Šarūnė Stasytienė (el. p. [email protected], tel 8 652 22 667); Teritorijų, architektūrinių sprendinių klausimais – Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas Tadas Pauparis (el. p. [email protected], tel. 8 655 48 271); Statybos, išlaidų pagrįstumo klausimais – Statybos skyriaus vyr. specialistas Tomas Šimašius (el. p. [email protected], tel. 8 640 15 512); Atitikties strateginio planavimo dokumentams bei ar jūsų idėja nėra savivaldybės ar seniūnijų planuojama įgyvendinti per ateinančius 3 metus klausimais – Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Aušra Stankienė (el. p. [email protected], tel. 8 651 62 911).

Praeitų metų projektai

Praeitais metais buvo pateikta 14 projekto pasiūlymų, vėliau buvo išrinktos trys daugiausiai susidomėjimo sulaukusios idėjos. Pirmoji sulaukusi daugiausiai balsų – „Stragutės pastogė“ ir du mažos vertės projektai „Pikniko parkas“, „Judėk lengviau, gyvenk smagiau“. Dalis šių idėjų jau įgyvendinta. Todėl kviečiame Jus tapti projektų autoriumi ir prisidėti prie Tauragės rajono kūrimo.

Dalyvaujamojo biudžeto tvarkos aprašas
Paraiškos ir sutikimo forma

Pasidalinkite
Scroll to Top