Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Skelbiamas konkursas į patarėjo (parengties pareigūno) karjeros valstybės tarnautojo pareigas

Tauragės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą patarėjo (parengties pareigūno) karjeros valstybės tarnautojo pareigoms užimti.

Atlyginimas (bruto) – 1943,70
Skelbimas galioja iki – 2023.10.24

Specialieji reikalavimai pretendentams:
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
1.3. studijų kryptis – teisė (arba);
1.4. studijų kryptis – viešasis saugumas (arba);
1.5. studijų kryptis – ekonomika;
arba:
1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.7. darbo patirties sritis – krizių valdymo ir civilinės saugos srityje;
1.8. darbo patirtis srityje – 2 metai;
2. Atitikimas kitiems reikalavimams:
2.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“

Darbuotojo, einančio šias pareigas, funkcijos:
1. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo ir rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
4. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
5. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
6. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
7. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
9. Vykdo kitas teisės aktuose nustatytas su krizių valdymo ir civilinės saugos sistemos uždavinių įgyvendinimu susijusias funkcijas ir nenuolatinio pobūdžio pavedimus.
10. Vykdo Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatyme numatytas funkcijas.
11. Vykdo Tipinio patarėjo, atliekančio savivaldybės parengties pareigūno funkcijas, pareigybės aprašyme, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. 1V-503 „Dėl Tipinių valstybės tarnautojų, atliekančių parengties pareigūnų funkcijas, pareigybių aprašymų patvirtinimo ir šių pareigybių steigimo“ numatytas funkcijas.

Dokumentų pateikimo būdas – el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

https://portalas.vtd.lt/lt/i-strukturinius-padalinius-neieinanciu-valstybes-tarnautoju-patarejas-parengties-pareigunas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;55245.html

Darbuotojo naudos Tauragės rajono savivaldybės darbuotojams

Įvertinkite paslaugos suteikimą!
[Vertinimai: 0 Vidurkis: 0]
Pasidalinkite
Scroll to Top