Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Skelbiamas konkursas Informatikos skyriaus specialisto pareigoms užimti

Tauragės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Informatikos skyriaus specialisto pareigoms užimti.

Atlyginimas (bruto) – 2249,60 Eur.

Skelbimas galioja iki – 2024.06.10

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam lygiaverte aukštojo mokslo kvalifikacija arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam lygiaverte aukštojo mokslo kvalifikacija informatikos, informatikos inžinerijos, informacijos sistemų ar programų sistemų studijų kryptimi arba;
 2. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam lygiaverte aukštojo mokslo kvalifikacija arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam lygiaverte aukštojo mokslo kvalifikacija ir 1 metų darbo patirties visuomenės informavimo srityje;
 3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, įstatymus ir kitus teisės aktus, susijusius su kibernetiniu saugumu ir valstybės informacinių išteklių valdymu;
 4. mokėti anglų kalbą B1 lygiu;
 5. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 1. apdoroja su informacinėmis technologijomis susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą;
 2. kuria, tobulina, testuoja, diegia ir parametrizuoja informacines sistemas ir taikomąją programinę įrangą arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų ir taikomosios programinės įrangos kūrimą, tobulinimą, testavimą, diegimą ir parametrizavimą;
 3. nustato informacinių technologijų sutrikimų priežastis arba prireikus koordinuoja informacinių technologijų sutrikimų priežasčių nustatymą ir šalina sutrikimus arba prireikus koordinuoja sutrikimų šalinimą;
 4. prižiūri savivaldybės informacines sistemas, taikomąją programinę įrangą, sisteminę programinę įrangą, duomenų perdavimo tinklus ir techninę įrangą arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų, taikomosios programinės įrangos, sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos priežiūrą ir administravimą;
 5. prižiūri savivaldybės tarnybines stotis, teikia pasiūlymus dėl naujų stočių įsigijimo ar esamų modernizavimo, šalina pastebėtus gedimus, planuoja kompiuterių tinklo plėtrą;
 6. konsultuoja priskirtos srities klausimais;
 7. atlieka informacinės sistemos duomenų saugos administratoriaus funkcijas;
 8. registruoja naujus vartotojus savivaldybės informacinėje sistemoje, suteikia prieigos teises ir modifikuoja jas pasikeitus pareigoms, šalina iš sistemos nebedirbančius vartotojus;
 9. vykdo savivaldybės elektroninio pašto, interneto vardų tarnybinių stočių, savivaldybės svetainės techninę, duomenų bazių ir interneto prieigos tarnybinių stočių priežiūrą ir šalina pastebėtus gedimus, planuoja ir diegia šiose tarnybinėse stotyse naujas paslaugas;
 10. pagal savo kompetenciją planuoja, inicijuoja viešuosius pirkimus, rengia technines specifikacijas, reikalavimus tiekėjams ir sutarčių projektus, kontroliuoja sutarčių vykdymą, vadovauja skyriaus mažos vertės viešųjų pirkimų komisijos darbui, atlieka viešuosius pirkimus kaip skyriaus pirkimų organizatorius;
 11. vykdo su informacinių technologijų sauga susijusias veiklas arba prireikus koordinuoja su informacinių technologijų sauga susijusių veiklų vykdymą;
 12. diegia ir prižiūri apsaugos nuo kompiuterinių įsilaužimų ir virusų priemones darbo vietose, teikia pasiūlymus dėl naujų kompiuterių tinklo apsaugos priemonių įsigijimo ir diegimo;
 13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top