Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Skelbiamas konkursas socialinės paramos skyriaus pakaitinio vyriausiojo specialisto pareigoms užimti

Tauragės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą socialinės paramos skyriaus pakaitinio vyriausiojo specialisto pareigoms užimti.

Atlyginimas (bruto) – 1525,20

Skelbimas galioja iki – 2023-12-19

Specialieji reikalavimai pretendentams:
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);
1.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
arba:
1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirties sritis – paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti srities patirtis;
1.6. darbo patirtis srityje – 1 metai.

Darbuotojo, einančio šias pareigas, funkcijos:
1. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
2. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
4. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
5. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
8. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
9. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
12. Atlieka visus savivaldybės kompetencijai priskirtus veiksmus, susijusius su Savivaldybės socialinio būsto nuoma..
13. Atlieka visus Savivaldybės kompetencijai priskirtus veiksmus, susijusius su valstybės parama būstui įsigyti..
14. Dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje. Vykdo Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius ir administracijos įsakymus.

Dokumentų pateikimo būdas – el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Darbo vieta laikina. Preliminariai iki 2024 m. gegužės mėn.

Darbuotojo naudos Tauragės rajono savivaldybės darbuotojams

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top