Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Skelbiamas kvietimas teikti paraiškas dėl projektų, finansuojamų iš Tauragės rajono savivaldybės asmenų su negalia socialinės integracijos į visuomenę programos lėšų, finansavimo 2024 metais

Tauragės rajono savivaldybės administracija kviečia savivaldybės teritorijoje veikiančias nevyriausybines organizacijas (toliau – NVO), kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas, įregistruotas VĮ Registrų centre, savivaldybės teritorijoje veikiančius NVO struktūrinius padalinius ir NVO, kurių nuostatuose (įstatuose) pagrindinė ar viena iš veiklų yra asmens su negalia socialinė integracija, teikti paraiškas dėl projektų, finansuojamų iš Tauragės rajono savivaldybės asmenų su negalia socialinės integracijos į visuomenę  programos lėšų.

Paraiška, kartu su kitais  Projektų, finansuojamų iš Tauragės rajono savivaldybės asmenų su negalia socialinės integracijos į visuomenę  programos lėšų, tvarkos apraše  (toliau – Tvarkos aprašas) nurodytais dokumentais, pateikiama iki 2024 m. kovo 7 d. (įskaitytinai) el. paštu [email protected] pasirašius dokumentą elektroniniu parašu arba Tauragės rajono savivaldybės administracijos Gyventojų priėmimo 116 kab.

Atkreipiame dėmesį, kad minėtame Tvarkos apraše yra numatyti konkursui teikiamų paraiškų prioritetai.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistę Jolantą Katauskienę tel. +370 640 33650, el. p.  [email protected].

Pasidalinkite
Scroll to Top