Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Skelbiamas kvietimas teikti paraiškas smurto artimoje aplinkoje ir prekybos žmonėmis prevencijos, socialinės atskirties ir skurdo mažinimo projektams 2023 m. finansuoti

socialinė atskirtisTauragės rajono savivaldybės administracija skelbia paraiškų priėmimą smurto artimoje aplinkoje ir prekybos žmonėmis prevencijos, socialinės atskirties ir skurdo mažinimo projektų finansavimui iš savivaldybės biudžeto lėšų konkursą.

Finansuojamos veiklos:

  • socialinę riziką ir atskirtį patiriančių asmenų ir šeimų socialinės reabilitacijos ir integracijos priemonėms įgyvendinti;
  • smurto, savižudybių, priklausomybių ir prekybos žmonėmis prevencijai;
  • šeimoje ir bendruomenėje teikiamai pagalbai (vaikams, neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms) plėtoti;
  • bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų, vykdančių socialines programas ir teikiančių paslaugas, gebėjimams stiprinti ir socialinėms programoms įgyvendinti;
  • kitais atvejais (priemonėms, mažinančioms socialinę atskirtį ir skurdą).

Konkursui teikiami projektai, kuriais numatoma teikti paslaugas Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems asmenims.

Paraiškų teikėjais gali būti viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių vienintelis dalininkas yra valstybės ar savivaldybės institucijos), asociacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, kitos pelno nesiekiančios nevyriausybinės organizacijos.

Projekto įgyvendinimo partneriais gali būti Tauragės rajono įstaigos, asociacijos bei kiti juridiniai asmenys, kurių nuostatuose (įstatuose) nurodytos edukacinės, socialinių įgūdžių ugdymo ir paslaugų teikimo, užimtumo bei kt. socialinio pobūdžio veiklos.

Prioritetai teikiami projektams, jei

  • organizacijos turi patirtį įgyvendinti veiklas pasitelkiant savanorius;
  • projekto vykdytojas turi papildomų finansavimo šaltinių;
  • projekto vykdytojas turi partnerių, kurių indėlis į įgyvendinamą projektą nurodomas paraiškoje.

Projektų teikėjai turi užpildyti Socialinės atskirties ir skurdo mažinimo projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo paraiškos formą (1 priedas).

Paraiška, kartu su kitais projekto apraše nurodytais dokumentais, iki 2023 m. sausio 27 d. (įskaitytinai) pateikiama Tauragės rajono savivaldybės administracijos Gyventojų priėmimo 116 kab.

Vienas projekto teikėjas gali pateikti tik vieną paraišką.

Projektai finansuojami iš Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Išsamesnė informacija teikiama: el. p. [email protected], tel. 8 673 34 741.

Paraiškos forma

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top