Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Skelbiamas vaikų socializacijos (vasaros poilsio) programų rėmimo konkursas

Konkurso tikslas – ugdyti socialines ir emocines kompetencijas, bendravimo, kūrybiškumo įgūdžius per mokinių vasaros atostogas.
Konkurso uždaviniai:

 • Skatinti vaikus dalyvauti neformaliojo švietimo veikloje, didinti šios veiklos įvairovę, saviraiškos poreikių tenkinimą.
 • Sudaryti sąlygas turiningai edukacinei veiklai vaikų vasaros poilsio metu.

Programų teikėjai ir vykdytojai gali būti savivaldybės švietimo įstaigos, kultūros įstaigos, asociacijos, kiti juridiniai asmenys, kurių nuostatuose (įstatuose) įteisinta švietimo veikla.

Programų teikėjai turi užpildyti Vaikų ir jaunimo socializacijos ( vasaros poilsio) programų rėmimo konkurso paraiškos formą ir iki 2021 m. balandžio 12 d. kartu su kitais reikalingais dokumentais ją pateikti per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą adresu www.epaslaugos.lt

Prioritetai teikiami programoms:

 • Įtraukiančioms vaikus, grįžusius gyventi arba atostogauti iš užsienio į Tauragės rajoną.
 • Skirtoms vaikams, baigusiems ikimokyklinio ugdymo programą.
 • Numatančioms užimti vaikus su negalia / augančius šeimos gerovės centre/ globojamus ir (arba) vaikus iš šeimų, patiriančių socialinę riziką.
 • Numatančioms gabių vaikų ugdymą bei skatinančioms STEAM programų populiarinimą.
 • Vykdančioms prevencinę veiklą.
 • Ugdančioms vaikų pilietiškumą ir patriotiškumą.
 • Skatinančioms vaikų kūrybiškumą ir iniciatyvą.
 • Aktyvia veikla užimančioms daugiau vaikų bei numatančioms ilgesnės trukmės veiklą.
 • Numatančioms bendradarbiavimą su vaikų ir jaunimo organizacijomis.
 • Tęstinėms.
 • Turinčioms kitų finansavimo šaltinių.
 • Vykdančioms edukacines veiklas savivaldybės teritorijoje.

Vienas programos teikėjas gali pateikti tik vieną paraišką. Programos finansuojamos iš Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšų.
Svarbu: vaikų vasaros poilsio programos bus vykdomo tik tuo atveju, jeigu tokia veikla bus leidžiama vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.

Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis į Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistę Danguolę Petkienę tel. (8 446) 62 825 arba el. p. [email protected]

Paraiškos forma
Tvarkos aprašas

Pasidalinkite
Scroll to Top