Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimas: didesnės kompensacijos ir naujos paramos priemonės

verslas (3)Siekiant padėti ir paremti smulkųjį verslą bei paskatinti naujų darbo vietų kūrimą Tauragėje, patvirtintas naujas Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos tvarkos aprašas, kuriame verslo subjektams numatytos didesnės kompensacijos už patirtas įmonės steigimo, naujų darbo vietų kūrimo, rinkodaros, naujų interneto svetainių, negyvenamųjų patalpų nuomos, verslo plano ir paraiškos rengimo išlaidas. 

Iki šiol negyvenamųjų patalpų nuomos, rinkodaros priemonių, interneto svetainių, verslo plano, investicinio projekto ir paraiškos rengimo išlaidos buvo apmokamos tik pirmus verslo subjekto veiklos metus. Pagal atnaujintą tvarkos aprašą minėtos išlaidos galės būti kompensuojamos verslo subjektams įsteigtiems ne anksčiau nei 36 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos. Taip pat padidinta paramos suma šioms išlaidoms kompensuoti.

Pagal naują tvarkos aprašą bus kompensuojamos rinkodaros išlaidos įmonėms teikiančioms turizmo, apgyvendinimo ir pramogų tipo paslaugas.

Verslo subjektai įsteigę naujas darbovietės Tauragės rajone ir joje įdarbinę ne mažiau kaip 5 Savivaldybėje registruotus asmenis, galės teikti prašymus dėl negyvenamųjų patalpų nuomos išlaidų kompensavimo, pasirašius negyvenamųjų patalpų nuomos išlaidų kompensavimo sutartį, penkerius metus bus skiriama 500 Eur kompensacija per metus už įkurtą naują darbo vietą.

Pagal atnaujintą tvarkos aprašą, verslo subjektai galės pasinaudoti šiomis paramos priemonėmis:

 1. Įmonės steigimo išlaidų kompensavimas (iki 200 Eur);
 2. Verslo plano, investicinio projekto ir paraiškos rengimo išlaidų kompensavimas (iki 50 proc. bet ne daugiau nei 1 000 Eur);
 3. Naujų interneto svetainių, elektroninių parduotuvių kūrimo išlaidų kompensavimas (iki 50 proc. bet ne daugiau 500 Eur);
 4. Rinkodaros priemonių išlaidų kompensavimas (iki 50 proc., bet ne daugiau nei 500 Eur);
 5. Rinkodaros priemonių išlaidų teikiantiems turizmo, apgyvendinimo ir pramogų tipo paslaugas kompensavimas (iki 50 proc., bet ne daugiau nei 2 000 Eur);
 6. Negyvenamųjų patalpų nuomos išlaidų kompensavimas (iki 50 proc., bet ne daugiau nei 1000 Eur);
 7. Naujų darbo vietų įkūrimo išlaidų, patirtų darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, būtinoms darbo priemonėms, įrangai pirkti kompensavimas (iki 80 proc., bet ne daugiau nei 3 000 Eur už naują darbo vietą);
 8. Negyvenamųjų patalpų nuomos išlaidų kompensavimas steigiantiems naujas darbovietes Tauragės rajone (500 Eur už naują darbo vietą);
 9. Užsienio rinkų paieškos priemonių išlaidų kompensavimas (iki 50 proc., bet ne daugiau nei 1000 Eur).

Prašymai minėtoms išlaidoms kompensuoti priimami:

 • Nuo balandžio 1 d. iki balandžio 30 d. (įskaitytinai)
 • Nuo spalio 1 d. iki spalio 31 d. (įskaitytinai)

Konsultacijas teikia Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Aušra Stankienė, el. p. [email protected], tel.8 671 42 371

Daugiau informacijos: Veiklos sritys » Verslas » Smulkiam ir viduniam verslui

Pasidalinkite
Scroll to Top