Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Socialinės paramos skyriaus specialistės pareigas pradėjo eiti Saida Paulikienė

Sausio 10 dieną Tauragės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus specialistės pareigas pradėjo eiti Saida Paulikienė.

Naujoji darbuotoja konsultuos Tauragės rajono savivaldybės gyventojus socialinių išmokų ir kompensacijų teikimo klausimais, nagrinės gyventojų prašymus dėl socialinės paramos, teisės aktų nustatytais terminais paskaičiuos socialines išmokas, kompensacijas, pašalpas ir parengs su tuo susijusių Socialinės paramos skyriaus sprendimų ir kitų su socialinės paramos skyrimu (neskyrimu ar kt.) susijusių dokumentų projektus, užtikrins jų teisingumą, priims gyventojų prašymus dėl vienkartinių išmokų (kompensacijų), mokamų iš valstybės biudžeto, skyrimo, konsultuos gyventojus, tvarkys socialinės paramos gavėjų bylas.

S. Paulikienė 2021 m. įgijo socialinio darbo specialybę Kauno kolegijoje. Iki šiol dirbo maitinimo sektoriuje, padalinio vadove, kur koordinavo padalinio veiklą.

Pasidalinkite
Scroll to Top