Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdis

Vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-906 ,,Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“, Neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. V-65 ,,Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 10.2. punktu informuojame, kad 2020 m. gruodžio 4 d., 9.00 val. Tauragės rajono savivaldybėje nuotoliniu būdu vyks Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdis.

Numatoma posėdžio darbotvarkė:

1. Konkursui pateiktų projektų paraiškų vertinimo aptarimas.
2. Projektams skirto finansavimo lėšų paskirstymas.

Pasidalinkite
Scroll to Top