Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Spalio 25 d. 10.00 val. šaukiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 25 straipsnio 5 dalimi, 27 straipsnio 2 dalies 4 punktu:
1. S u š a u k i u 2023 m. spalio 25 d. 10 val. Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdį.
2. S u d a r a u Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio 2023 m. spalio 25 d., darbotvarkės projektą:

2.1. Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
2.2. Dėl pritarimo dalyvauti Tauragės rajono savivaldybės sveikatos centro veikloje.
2.3. Dėl Tauragės rajono savivaldybės sveikatos centro įsteigimo funkcinio bendradarbiavimo būdu.
2.4. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo.
2.5. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 1-35 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektų paprastojo remonto, kapitalinio remonto, rekonstravimo ir statybos darbų prioritetinių 2023–2025 metų objektų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo.
2.6. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 1-36 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektų, finansuojamų iš 2023 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Tauragės rajono savivaldybės institucijų valdomam vietinės reikšmės kelių tinklui plėsti ir jo veikimui užtikrinti, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
2.7. Dėl namų savininkų bendrijos „Remeks“ paraiškos įtraukimo į planuojamų statyti, rekonstruoti ir remontuoti, prisidedant fiziniams ir juridiniams asmenims, objektų sąrašą.
2.8. Dėl Tauragės Kultūros centro nuostatų patvirtinimo.
2.9. Dėl Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ nuostatų patvirtinimo.
2.10. Dėl Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos dienos grupių veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo.
2.11. Dėl Tauragės sporto centro padalinio ,,Bastilijos“ komplekso teikiamų paslaugų tarifų ir lengvatų nustatymo.
2.12. Dėl Tauragės rajono savivaldybės sportininkų ir trenerių skatinimo premijomis už aukštą meistriškumą tvarkos aprašo patvirtinimo.
2.13. Dėl Tauragės rajono savivaldybės apdovanojimų suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
2.14. Dėl verslo subjektų atleidimo nuo sutartinių įsipareigojimų vykdymo.
2.15. Dėl švietimo, kultūros, socialinių ir sporto projektų rėmimo skatinimo.
2.16. Dėl nemokamo keleivių vežimo vietinio (priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutu T–20 Tauragė–Žygaičiai–Šilutė.
2.17. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių inžinerinių statinių – kelių perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai.
2.18. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo.
2.19. Dėl patalpų Gėlių g. 4, Gaurės mstl., Gaurės sen., Tauragės r. sav., perdavimo panaudos pagrindais Gaurės bendruomenei „Gaurkiemis“.
2.20. Dėl patalpų Alėjos g. 3, Taurų k., Tauragės sen., Tauragės r. sav., perdavimo panaudos pagrindais kaimo bendruomenei „Taurų Žiburys“.
2.21. Dėl patalpų Pieninės g. 32, Sartininkų k., Žygaičių sen., Tauragės r. sav., perdavimo panaudos pagrindais kaimo bendruomenei „Sartupietis“.
2.22. Dėl patalpų Gaisrinės g. 2, Kęsčių k., Žygaičių sen., Tauragės r. sav., perdavimo panaudos pagrindais Tauragės gaisrininkų asociacijai.
2.23. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. 1-251 „Dėl patalpų Tauragėje, Vytauto g. 141, perdavimo panaudos pagrindais Tauragės miesto vietos veiklos grupei“ pakeitimo.
2.24. Dėl negyvenamųjų patalpų Tauragės r. sav., Mažonų sen., Pagramančio mstl., Gramančios g. 1, Norkaičių k., Jūros g. 1 ir Mažonų k., Tujų g. 13, viešų nuomos konkursų paskelbimo.

Pasidalinkite
Scroll to Top