Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Spalio 26 d. 10.00 val. šaukiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 13 straipsnio 111 dalimi,
sušaukiu 2021 m. spalio 26 d. 10.00 val. nuotoliniu būdu Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdį, teikdamas jai svarstyti šiuos darbotvarkės klausimus:

1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
2. Dėl Tauragės rajono savivaldybei atitinkamiems metams skirtų mokymo lėšų paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
3. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. 1-67 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės objektų, finansuojamų iš 2021 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
4. Dėl UAB „Minva“ paraiškos įtraukimo į planuojamų statyti, rekonstruoti ir remontuoti, pridedant fiziniams ir juridiniams asmenims, objektų sąrašą.
5. Dėl įgaliojimų suteikimo Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui.
6. Dėl pritarimo valstybės tapimui viešosios įstaigos Tauragės ligoninės dalininku.
7. Dėl socialinės globos kainų Lauksargių globos namuose patvirtinimo.
8. Dėl socialinės globos kainų viešojoje įstaigoje Tauragės ligoninėje patvirtinimo.
9. Dėl socialinio būsto nuomos sąlygų pakeitimo.
10. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. 1-185 „Dėl Pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos netekusių vaikų globą (rūpybą) Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
11. Dėl Globos centro, budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo) ir šeimynos dalyvio veiklos finansavimo Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
12. Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir kitų darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus 2021–2022 mokslo metams patvirtinimo.
13. Dėl reprezentacinio klubo dalinio finansavimo.
14. Dėl Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo.
15. Dėl Renginių organizavimo Tauragės rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo.
16. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1-400 „Dėl Tauragės rajono garbės ambasadoriaus vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
17. Dėl Tauragės rajono garbės ambasadoriaus vardo suteikimo.
18. Dėl žemės sklypo Tauragės r. sav., Gaurės sen., Stragutės k., pirkimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn.
19. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centrui.
20. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Tauragės šeimos gerovės centrui.
21. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijos Tauragės miesto ir Skaudvilės seniūnijoms.
22. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. 1-144 „Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo.
23. Dėl atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų, priklausančių Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise, nuomos mokesčio mokėjimo.
24. Dėl nekilnojamo daikto pirkimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn.
25. Dėl UAB „Tauragės vandenys“ 2020–2024 metų veiklos plano patvirtinimo.
26. Dėl savivaldybės būsto pardavimo N. G. (duomenys neskelbtini).
27. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. 1-301 „Dėl Parduodamų Tauragės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Dovydas Kaminskas

Tiesioginę posėdžio transliaciją galite stebėti Youtube Tauragės rajono savivaldybės paskyroje 

Pasidalinkite
Scroll to Top