Tauragės rajono savivaldybės administracijos Statybos skyrius

Respublikos g. 2, Tauragė 72256

Darbo laikas:

I–IV: 8:00 val.–12:00 val. ir 12:45 val.–17:00 val.
V: 8:00 val.–12:00 val. ir 12:45 val.–15:45 val.

Skyriaus informacija

 • Analizuoti savivaldybės statinių ir patalpų statybų, rekonstrukcijų, remonto poreikį, jų eigą, reikalingas lėšas ir informuoti administracijos direktorių;
 • Organizuoti ir koordinuoti savivaldybės statinių ir patalpų statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbų atlikimą;
 • Atlikti statytojo (užsakovo) funkcijas, numatytas Statybos įstatyme, vykdant statybos darbus, finansuojamus iš savivaldybės, valstybės biudžetų ir kitų finansavimo šaltinių;
 • Teikti siūlymus dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo ir vykdyti jų administravimą;
 • Rengti konkursų sąlygas statybos objektų projektuotojams, rangovams, techninės priežiūros vadovams, parinkti ir vykdyti smulkių statybos objektų techninę priežiūrą administracijos direktoriui pavedus;
 • Rengti, organizuoti investicinių programų bei projektų rengimą statybos srityje ir dalyvauti jų įgyvendinime;
 • Rengti kai kurių savivaldybės remontuojamų, rekonstruojamų objektų sąmatines dokumentacijas pasinaudojant programine įranga;
 • Vykdyti pastato Respublikos g. 2 techninę priežiūrą Statybos įstatymo nustatyta tvarka;
 • Koordinuoti pastato Respublikos g. 2 šilumos tiekimo klausimus;
 • Dalyvauti Viešųjų pirkimų komisijos darbe, kitose komisijose, darbo gupėse;
 • Rengti savivaldybės teisės aktų projektus pagal priskirtą kompetenciją;
 • Rengti ir derinti sutarčių projektus pagal skyriaus kompetenciją;
 • Savivaldybės administracijos Finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka atlikti finansų kontrolę;
 • Dalyvauti savivaldybės rengiamuose investiciniuose projektuose administracijos direktoriui pavedus;
 • Teisės aktų nustatyta tvarka rengti informaciją, statistinius duomenis skyriaus kompetencijos klausimais, teikti ją atitinkamoms institucijoms;
 • Dalyvauti strateginio planavimo procese pagal skyriaus kompetenciją.

1 užduotis: Organizuoti miesto ir rajono susisiekimo infrastruktūros gerinimą, siekiant didinti asfaltuotų kelių/gatvių ilgį ir investuoti tam skirtas KPPP, ES ir SB lėšas.

Vertinimo rodiklis: Patikslinta KPPP lėšų paskirstymo tvarka ir kelių objektų prioritetinės eilės. Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimo objektų statybos darbų (pietinio aplinkkelio ir tako nuo Dacijonų k. iki Pramonės g. 5F Tauragėje) užbaigimas, įrengtos dvi automobilių stovėjimo aikštelės Tauragės m., įrengta vaikų žaidimo aikštelė Pilies aikštėje. Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-30

2 užduotis: Parengti reikalingus teisės aktus ir/ar patikslinti esamus teisės aktus

Vertinimo rodiklis: Parengti Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų tinkamumo gyventi ir tikslingumo remontuoti vertinimo komisijos nuostatai ir patikslintas Susisiekimo komunikacijų, kitų inžinerinių statinių, inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašas

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-06-30

3 užduotis: Organizuoti viešosios sporto, žaidimų ir poilsio infrastruktūros priežiūrą, remontą ir infrastruktūros kūrimą

Vertinimo rodiklis: Pradėti sporto arenos darbai

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-30

4 užduotis: Socialinio būsto remonto darbų organizavimas

 

Vertinimo rodiklis: Teikti prioritetinių remontuojamų būstu sąrašus. Teikti siūlymus dėl nereikalingų būstų įtraukimo į privatizuojamų objektų sąrašus.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-04-01

Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai
Scroll to Top