Gaurės seniūnija

Tauragės rajono savivaldybės Gaurės seniūnija

Seniūnijos teritorijoje šiuo metu veikia durpių, mėsos, medienos ir kt. verslo įmonės. Miestelyje yra sakralinio meno ir buities muziejėliai. Savo veiklą plėtoja kultūros namai, nepamiršta gimtųjų vietų, renkasi į savo šventes esami ir buvę Gaurės žemiečiai.

Gaurės g. 17, Gaurės mstl., Tauragės r. sav.

+370 446 46492

Darbo laikas:
I–IV: 8:00 val.–12:00 val. ir 12:45 val.–17:00 val.
V: 8:00 val.–12:00 val. ir 12:45 val.–15:45 val.

Seniūnijos naujienos

Perspėjimas apie stichinį meteorologinį reiškinį – labai smarkią audrą
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja, kad šiandien, birželio ...
Skaityti daugiau »
Naujas būdas ginti savo šeimą, miestą, kraštą!
Skaityti daugiau »
40 mln. parama saulės elektrinėms – jau birželio 11 d. Ką reikėtų žinoti?
Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) birželio 11 d. 8 val. ...
Skaityti daugiau »

Seniūnijos informacija

Seniūnijos teritorijoje veiklą vykdo šios verslo įmones:

 • durpių apdirbimo UAB ,,Klasmann-Deilmann Laukėsa“,
 • mėsos perdirbimo UAB ,,Stragutės mėsa“,
 • S. Jiuciuvienės įmonė,
 • A. Macijausko medienos apdirbimo įmonė,
 • A. Galinaičio transporto paslaugų įmonė.

Gaurės lankytinos vietos:

 • Stogastulpis Gaurės centre, pastatytas 1997 m. kraštiečių šventės metu;
 • atminimo akmuo, primenantis, kad 2000-aisiais Gaurė minėjo 500 metų sukaktį;
 • kraštotyros muziejus Gaurės kultūros namuose;
 • paminklas Gaurės valsčiaus kovotojams, žuvusiems už Lietuvos laisvę 1941-1952 m.kultūros namų kieme;
 • bažnyčia Gaurės centre;
 • kanauninko Kazimiero Šleivio (1872-1943) kapas bažnyčios šventoriuje;
 • Gaurės varpinė-muziejus;
 • Gaurės ąžuolas kairiajame Įkojo krante;
 • Gaurės kapinės, čia ilsisi Gaurės parapijos knygnešiai;
 • Fišerio koplyčia, esanti netoli Gaurės dvaro kairiajame Šešuvies krante;
 • Kryžius Baltkelio kryžkelėje, atstatytas 2004 m., šalia – didžiausias riedulys Gaurės apylinkėse;
 • Kiukiškių piliakalnis, dar vadinamas Pilaite, keli kilometrai į pietryčius nuo Gaurės.

Gaurės seniūnijos bendruomenės:

 • Stragutės bendruomenė Stragutės bendruomenė, pirmininkė Laima Dėlkienė, tel. +370 652 023 04
 • Gaurės bendruomenė ,,Gaurkiemis“, pirmininkas Antanas Jurkauskis, tel. +370  650 120 62
 • Kunigiškių bendruomenė ,,Kunigiškietis“, pirmininkas Mindaugas Lukošaitis, tel. +370 650 621
 • Baltrušaičių bendruomenė, pirmininkė Lina Baltrušaitytė, tel. +370 699 872 55.
 • Eičių bendruomenė ,,Karšuva“, pirmininkė Anastazija Pečkaitienė, tel. +370 677 272 47

Suteikti gatvių pavadinimai:

 1. Gaurės mstl. – Gaurės g., Šešuvies g., Pievų g., Šermukšnių g., Taikos g., Vėjų g., Dvaro g., Gėlių g., Liepų al., Stadiono g., Miško g., Sodo g.
 2. Milgaudžių k. – Laukų g., Liepų g.
 3. Kunigiškių k. – Kunigiškių g., Aneliškės g., Gėlių g., Bijūnų g., Šermukšnių g., Liepų g., Šešuvies g., Tuopų g., Skardupio g.
 4. Stirbaičių k. – Stirbaičių g.
 5. Stragutės k. – Sodų g., Vėjų g., Pievų g., Šermukšnių g., Rožių g., Saulės g., Giminių g.
 6. Baltrušaičių k. – Baltrušaičių g., Putinų g., Liepų g., Šešuvies g., Miško g., Naujoji g., Gėlių g., Tvenkinio g., Žalioji g.
 7. Sakalinės k. – Sakalinės g.
 8. Viešvilės g. Zaltriškių k. – Pienių g.
 9. Sodų g. Milaičių k. – Milaičių g.
 10. Eičių k. – Karšuvos g., Mokyklos g., Garažų g.
 11. Ąžuolynės k. – Ąžuolynės g., Sodų g., Vėjų g.
 12. Bernotiškės k. – Ąžuolynės g., Giminių g., Ramybės g., Vėjų g.

Suteikti adresai:

Dargaičių k., Žiburių k., Paįkojų k, Vėžaičių k., Gauraičių k., Liperiškės k., Pasalupio k., Purviškių k., Traklauko k., Aneliškės k., Bernotiškės k., Balandžių k., Deferencijos k., Dvarviečių k., Jucaičių k., Užvarnių k., Zuikiškių k., Drūtaviškių k., Gailiškės k., Girgždų k., Liutkaičių k., Pypalių k., Šiauriškių k., Užvėjų k., Pamiliušių k., Padrūtupių k., Meškų k., Ąžuolynės k., Gaurės k., Puikių k., Meižių k.

Gaurės herbas

Gaurė yra įsikūrusi 12 km į rytus nuo Tauragės, upelio Įkojo ir Šešuvies santakos kairiajame krante. Miestelio vardas, greičiausiai, asmenvardinės kilmės, nes 16 a. pradžioje ši teritorija priklausė Sofijai Gaurai. 1861–1950 m. – valsčiaus centras.
Vietovardis minimas 1500 m. Čia, kelyje į Prūsiją, buvo įsikūrusi muitinė. 16 a. pradžioje tvėrėsi Gaurės dvaras, kuris amžių bėgyje priklausė įvairiems savininkams. Miestelis formavosi netoliese, apie 2 km į vakarus nuo dvaro. Pirmosios Gaurės bažnyčios ar koplyčios statybos datos nėra žinomos, tačiau 1570 m. bažnyčia jau buvusi. 1670 m. įkurta Gaurės parapija. 16– 17 amžiais miestelyje veikė ir evangelikų maldos namai, kurie apie 1670 m. sudegė. 1721 m. gegužės 14 d. tuometinis Gaurės savininkas T. Bilevičius išrūpino gyvenvietei sekmadieninio turgaus privilegiją. Suteikimo priežastimi nurodomos dvi aplinkybės: ,,kad atkurtų maro nuniokotą Žemaitiją” ir kad kuriamas miestelis. 1746 m. spalio 13 d. miestelio savininkai M. ir K. Mirskiai dar kartą įtvirtino gautą turgaus privilegiją. 1773 m. kunigo Budrikio ir parapijiečių pastangomis buvo pastatyta nauja medinė Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčia. 1841 m. bažnyčiai priklausė 6 valakai žemės, miestelyje gyveno 172 žmonės. 1853 m. buvo atkurta 1821 m. įsteigta mokykla, kurioje mokėsi 11 mokinių. 1863 m. nacionalinis išsivaduojamasis sukilimas neaplenkė ir šios vietovės. Pralaimint sukilimui ir daliai sukilėlių besitraukiant į užsienį, vieno sukilėlių būrio vadas M. Puidokas, norėdamas išsaugoti kovotojus, 1864 m. išskirstė juos į mažas grupeles, liepęs susirinkti Gaurės miškuose. Carinei valdžiai nuslopinus sukilimą, mokykla buvo surusinta, uždrausta lietuviška spauda ir kalba. Gaurė tapo vienu reikšmingiausių punktų lietuviškos spaudos kelyje į Lietuvą. Juolab, šalia buvo Beržinės ,,kordona” – carinės žandarmerijos kontrolinis postas. Knygnešystės ir literatūros platinimo veikla užsiiminėjo ir Gaurės parapijos kunigas K. Šleivys, M. Survila, A. Brožis ir kt. Draudžiama spauda buvo aprūpinami ir miestelio gyventojai.

Kuriantis nepriklausomai Lietuvai, buvo įsteigta savivaldybė, atkurta lietuviška mokykla, paštas, policijos nuovada, girininkija ir kt. Gaurėje veikė vilnų karšykla, parduotuvės, amatininkų dirbtuvės, smulkaus kredito draugija, dvare – malūnas ir lentpjūvė. 1926 m. įsteigtas žemės ūkio kooperatyvas ,,Ūkininkų gerovė”. 1928 m. Gaurės parapijai priklausė 2 896 tikintieji. Miestelyje buvo ir žydų maldos namai.
Gaurė įsikūrusi pasienyje, todėl jos neaplenkdavo visi karai. Miestelis nukentėjo ir abejų okupacijų metais. Naciai išžudė žydų bendruomenę, bolševikams pokario metais aršiai priešinosi lietuvių partizanai, susibūrę Gaurės apylinkės miškuose. Gerai suplanavę akciją, 1945 m. lapkričio 10 d. rezistentai užėmė miestelį, kartu ir stribų būstinę. Kęstučio apygardos partizanai 1947 m. gegužės 24 d. susikovė su enkavedistais Purviškių miške. 1950 m. birželio 16 d. Sakalinės miško 19 kvartale nelygiame mūšyje žuvo 11 partizanų, jų tarpe Visvydo būrio vadas J. Stoškus-Eimutis. Už partizanų palaikymą buvo ištremta nemažai Gaurės ir apylinkių gyventojų. Gaurės valsčiuje žuvo 46 partizanai. Jų atminimui 1990 m. buvo pastatytas paminklas.
1970 m. piktadariai sudegino parapijos bažnyčią. Naikinamos liepsnos išvengė medinė varpinė ir mūrinio šventoriaus tvora.

Seniūnijos teritorijoje šiuo metu gyvena 3 005 žmonės, veikia durpių, mėsos, medienos ir kt. verslo įmonės. Miestelyje yra sakralinio meno ir buities muziejėliai. Savo veiklą plėtoja kultūros namai, nepamiršta gimtųjų vietų, renkasi į savo šventes esami ir buvę Gaurės žemiečiai.

Gaurė istorinio herbo niekada neturėjo. Komisijoje kartu su seniūnijos atstovais svarstant naujo herbo idėjas, buvo pritarta siūlymui herbe pavaizduoti ąžuolą ir saulę, siekiant įprasminti Gaurės gyventojų tvirtumą bei ryžtą, parodytą kovose už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.

Simbolių kalboje ąžuolas dėl savo medienos kietumo ir ilgaamžiškumo jau nuo Antikos laikų tapo jėgos, vyriškumo, nepriklausomybės, ištvermės ir tvirtumo įvaizdžiu. Pagonybės laikais ąžuolynai Lietuvoje buvo kulto centrais. Vėliau ąžuolas tapo didvyriškumo simboliu. Lietuvių liaudies dainose ąžuolas, ąžuolėlis – narsaus kario, Tėvynės gynėjo, atitikmuo.

Saulė – visų pasaulio tautų kultūrose vienas svarbiausių pradžių pradžios, prisikėlimo bei teisingumo simbolis, nes ji visiems vienodai šviečia, naikina tamsą, t. y. blogį.
Sidabrinė skydo spalva heraldikoje reiškia džiaugsmą, dorumą, skaistumą ir teisingumą.
Dailininkas Rolandas Rimkūnas parengė Gaurės herbo etaloną. Jį Heraldikos komisija aprobavo 2004 m. gegužės 28 d. (komisijos posėdžio protokolas Nr. 305).

Herbo aprašymas. Sidabriniame lauke vaizduojamas ant žalios papėdės augantis žalias ąžuolo medis. Virš jo – raudonas saulės skritulys.

 1. Seniūnams priskirtų notarinių veiksmų atlikimas.
 2. Charakteristikų  išdavimas seniūnijos gyventojams.
 3. Mirties registravimas pagal civilinės būklės aktų registracijos taisykles.
 4. Leidimų išdavimas saugotinų medžių ir krūmų kirtimui bei genėjimui.
 5. Leidimų skirti naują kapavietę seniūnijos kapinėse išdavimas.
 6. Leidimų palaidoti šeimos kape seniūnijos kapinėse išdavimas.
 7. Leidimų pervežti palaikus išdavimas
 8. Prašymų dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir panaikinimo priėmimas.
 9. Sprendimų dėl asmenų gyvenamosios vietos keitimo arba jos naikinimo priėmimas.
 10. Pritarimas antkapių ir kapaviečių įrengimo projektams.
 11. Leidimų rengti masinius viešuosius renginius išdavimas.
 12. Skundų, prašymų, kreipimųsi dėl viešosios tvarkos pažeidimų nagrinėjimas.
 13. Interesantų konsultavimas gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais.
 14. Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos išdavimas.
 15. Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) renginių metu išdavimas.
 16. Pažymos patalpos savininkui (-ams) apie savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas.
 17. Gyvenamosios vietos atvykimo deklaravimas.
 18. Prašymų įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Tauragės rajono savivaldybės priėmimas.
 19. Išvykimo deklaracijos registravimas.
 20. Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas.
 21. Pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Tauragės rajono savivaldybės išdavimas.
 22. Dokumentų priėmimas dėl socialinės pašalpos skaičiavimo  ir socialinės pašalpos apskaičiavimas.
 23. Klientų, prašančių socialinės paramos, gyvenimo sąlygas įvertinimas.
 24. Buities tyrimo  aktų surašymas.
 25. Seniūnijos pensijinio amžiaus asmenų specialiųjų poreikių lygio nustatymo organizavimas.
 26. Dokumentų priėmimas dėl išmokų už vaikus skaičiavimo ir  išmokos už vaikus apskaičiavimas.
 27. Prašymus priėmimas ir  pažymų išdavimas apie šeimos pajamas dėl gyvenamųjų patalpų šildymo, išlaidų karštam ir šaltam vandeniui kompensavimo mažas pajamas turintiems asmenims (šeimoms).
 28. Dokumentų priėmimas dėl kompensacijos kietam ar kitokiam kurui įsigyti skaičiuoti ir kompensacijos apskaičiavimas.
 29. Prašymų ir dokumentus priėmimas skaičiuoti kompensacijas nedarbingiems neįgaliems  auginantiems vaikus, asmenims.
 30. Išvadų rengimas dėl vaiko, neveiksnių, ribotai veiksnių asmenų nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo reikalingumo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo.
 31. Socialinės rizikos šeimų socialinių paslaugų poreikio nustatymas.
 32. Planavimas ir  socialinės priežiūros teikimas socialinės rizikos šeimomis,  ugdant ir palaikant   suaugusių šeimos narių socialinius įgūdžius.
 33. Siūlymų teikimas dėl socialinės rizikos šeimos įrašymo ir išbraukimo iš socialinės rizikos šeimų apskaitos.
 34. Prašymų skirti ekonominės bendrijos pagalbą priėmimas.
 35. Pažymų apie šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus išdavimas.
 36. Leidimų laikyti ūkinės paskirties gyvūnus išdavimas.
 37. Leidimų prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose iš nestacionarių įrenginių. išdavimas.
 38. Prašymų, išduoti pažymą apie žemės ūkio veiką, priėmimas.
 39. Pažymų apie žemės ūkio veiklą išdavimas.
 40. Konsultavimas žemės ūkio produkcijos gamybos klausimais.
 41. Prašymų įregistruoti laikomus gyvūnus ūkinių gyvūnų registre priėmimas.
 42. Pažymų dėl visuomenei naudingos veiklos išdavimas.
 43. Visuomenei naudingos veiklos organizavimas.

Eil. Nr.

Seniūnaitijos pavadinimas

Seniūnaičio vardas, pavardė

Seniūnaičio telefono Nr.

Seniūnaičio el. p. adresas

1.

Kunigiškių

Viktorija Andrikienė

+370 654 47096

[email protected]

2.

Baltrušaičių

Edita Lobšienė 

+370 609 17009

[email protected]

3.

Eičių

Eimantas Pocius 

+370 639 70213

[email protected]

4.

Gaurės

Gedeminas Ramoška 

+370 648 03499

[email protected]

Darbo užmokestis​

Įstaigos interneto svetainės srityje „Darbo užmokestis“ pateikiami tos įstaigos darbuotojų, einančių vienodas (tai yra to paties pavadinimo, neatsižvelgiant į įstaigos ir (arba) struktūrinio padalinio pavadinimą) arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, šių pareigų pavadinimai, darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, skaičius ir šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, taip pat einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis. 

Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.

2023 metai
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr. buhalteris1nesutinka*
Buhalteris1nesutinka*
Kom. ūkio inžinierius1nesutinka*
Elektrikas1nesutinka*
Traktorininkas1nesutinka*
Soc. darbo organizatorius1nesutinka*
Teritorijos tvarkytojas1840
Valytojas4840
Darbininkas2840
Kapinių prižiūrėtojas1,25840
Kiemsargis0,5420
Kūrikas (sezon.darbas)3,5
Specialistas1nesutinka*
Suvirintojas0,5nesutinka*
   
   
   
*Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis
nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr. buhalteris1nesutinka*
Buhalteris1nesutinka*
Kom. ūkio inžinierius1nesutinka*
Elektrikas1nesutinka*
Traktorininkas1nesutinka*
Soc. darbo organizatorius1nesutinka*
Teritorijos tvarkytojas1
Valytojas4840
Darbininkas2840
Kapinių prižiūrėtojas1,25840
Kiemsargis0,5420
Kūrikas (sezon.darbas)3,5840
Specialistas1nesutinka*
Suvirintojas0,5nesutinka*
   
   
   
*Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis
nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą
2021 metai
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr. buhalteris1nesutinka*
Buhalteris1nesutinka*
Kom. ūkio inžinierius1nesutinka*
Elektrikas1nesutinka*
Traktorininkas1nesutinka*
Teritorijos tvarkytojas1nesutinka*
Žemės ūkio specialistas1nesutinka*
Soc. darbuotojai darbui su rizikos šeimomis1,751128
Lankomosios priež. darbuotojas1,1858
Soc. darbo organizatorius1nesutinka*
Valytojas4642
Darbininkas2642
Kapinių prižiūrėtojas1,25642
Kiemsargis0,5321
Kūrikas (sezon.darbas)3,5642
Specialistas1nesutinka*
Suvirintojas0,5nesutinka*
*Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis
nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą
2020 metai
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr. buhalteris11286
Buhalteris1971
Kom. ūkio inžinierius11065
Elektrikas1895
Traktorininkas1895
Teritorijos tvarkytojas1657
Žemės ūkio specialistas1987
Soc. darbuotojai darbui su rizikos šeimomis1,751266
Lankomosios priež. darbuotojas1,1766
Soc. darbo organizatorius11109
Valytojas4657
Darbininkas2673
Kapinių prižiūrėtojas1,25657
Kiemsargis0,5304
Kūrikas (sezon.darbas)3,5607
Specialistas1952
Suvirintojas0,5438
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr. buhalteris11231
Buhalteris1919
Kom. ūkio inžinierius11005
Elektrikas1843
Traktorininkas1831
Teritorijos tvarkytojas1607
Žemės ūkio specialistas1910
Soc. darbuotojai darbui su rizikos šeimomis1,751201
Lankomosios priež. darbuotojas1,1891
Soc. darbo organizatorius11323
Valytojas4613
Darbininkas2611
Kapinių prižiūrėtojas1,25607
Kiemsargis0,5304
Kūrikas (sezon.darbas)3,5 
Specialistas1887
Suvirintojas0,5414
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr. buhalteris11222
Buhalteris1904
Kom. ūkio inžinierius1996
Elektrikas1829
Traktorininkas1837
Teritorijos tvarkytojas1607
Žemės ūkio specialistas1904
Soc. darbuotojai darbui su rizikos šeimomis1,751115
Lankomosios priež. darbuotojas1,1767
Soc. darbo organizatorius11112
Valytojas4609
Darbininkas2610
Kapinių prižiūrėtojas1,25608
Kiemsargis0,5304
Kūrikas (sezon.darbas)3,5 
Specialistas1887
Suvirintojas0,5405
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr. buhalteris11286
Buhalteris1904
Kom. ūkio inžinierius1998
Elektrikas1823
Traktorininkas1826
Teritorijos tvarkytojas1607
Žemės ūkio specialistas1898
Soc. darbuotojai darbui su rizikos šeimomis1,751111
Lankomosios priež. darbuotojas1,1752
Soc. darbo organizatorius11111
Valytojas4607
Darbininkas2607
Kapinių prižiūrėtojas1,25607
Kiemsargis0,5304
Kūrikas (sezon.darbas)3,5 
Specialistas1885
Suvirintojas0,5405
2019 metai

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

vidutinis nustatytasis darbo užmokestis

Vyr. buhalteris1

Buhalteris1

Kom. ūkio inžinierius1

Elektrikas1

Traktorininkas1

Teritorijos tvarkytojas1

Žemės ūkio specialistas1

Soc. darbuotojai darbui su rizikos šeimomis1,75

Lankomosios priež. darbuotojas1,1

Soc. darbo organizatorius1

Valytojas4

Darbininkas2

Kapinių prižiūrėtojas1,25

Kiemsargis0,5

Kūrikas (sezon.darbas)3,5

Specialistas1

Suvirintojas0,5

Ataskaitos
Scroll to Top