Mažonų seniūnija

Tauragės rajono savivaldybės Mažonų seniūnija

Lietuvos Respublikos Prezidento 2005 m. rugpjūčio 1 d. dekretu Nr. 396 „Dėl Mažonų herbo tvirtinimo“ buvo patvirtintas Mažonų herbas. Dailininkas Arvydas Stanislovas Každailis. Žaliame herbo skyde – du sidabriniai lyros formos elnio ragai. Auksinė herbo papėdė nuo viršutinės dalies atskirta stilizuota liepų lapų linija. Simbolių kalba ragai reiškia jėgą, galybę, o lyros formos ragai – dvasinės brandos, pusiausvyros ženklas.

Tujų g. 13, Mažonų k., Mažonų sen., Tauragės r. sav.

+37044641976

Darbo laikas:
I-IV: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val. Pastaba: trečiadieniais interesantai nepriimami

Seniūnijos naujienos

Seniūnaičių rinkimai
Kvietimas kandidatuoti, teikti kandidatūras į Tauragės rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaitijų seniūnaičius

Seniūnaitis renkamas 4 metams, 2023–2027 metų kadencijai. Vienoje seniūnaitijoje renkamas …

Skaityti daugiau »
Šiukšliavežė
Tęsiasi didžiųjų, elektroninės įrangos ir buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimas apvažiavimo būdu

UAB „Ekonovus“ Tauragės rajono savivaldybės seniūnijose vykdo pakartotinį didžiųjų atliekų, …

Skaityti daugiau »
Gėlo požeminio vandens gręžinys
Kvietimas įteisinti gręžinius pasinaudojant supaprastinta tvarka

Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinasis įstatymas suteikia gyventojams …

Skaityti daugiau »

Seniūnijos informacija

Lietuvos Respublikos Prezidento 2005 m. rugpjūčio 1 d. dekretu Nr. 396 „Dėl Mažonų herbo tvirtinimo“ buvo patvirtintas Mažonų herbas. Dailininkas Arvydas Stanislovas Každailis. Žaliame herbo skyde – du sidabriniai lyros formos elnio ragai. Auksinė herbo papėdė nuo viršutinės dalies atskirta stilizuota liepų lapų linija. Simbolių kalba ragai reiškia jėgą, galybę, o lyros formos ragai – dvasinės brandos, pusiausvyros ženklas.

SENIŪNIJOS VARDĄ GARSINANTYS ŽMONĖS

BIRUTĖ BALTRUŠAITYTĖ-MASIONIENĖ – rašytoja, gimusi 1940-10-24 Lomių kaime. Mirė 1996 metais.

ALBINAS BATAVIČIUS – kraštotyrininkas, liaudies muzikantas, gimęs 1937 metais.

JUZEFA BRUŽIENĖ – tautodailininkė, mezgėja, rūbų modeliuotoja, gimusi 1940-02-25 Veiviržėnų k., Klaipėdos r. Gyvena Mažonų kaime.

ZITA ČEPAITĖ – rašytoja, kultūros darbuotoja.

ANTANAS IVANAUSKAS – kunigas, gimęs 1920 metais Mažonų kaime. Mirė 2004 metais Šilalėje.

FABIJONAS IVANAUSKAS – gydytojas, gimęs Mažonų kaime, gyvena ir dirba Trakuose.

JONAS KAIRYS-KAIREVIČIUS – advokatas, gimęs Mišeikių kaime.

BRONISLAVA LAPINSKIENĖ-ORLINGYTĖ – dailininkė-tekstilininkė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė, nacionalinių parodų, simpoziumų, plenerų dalyvė, Tarptautinės organizacijos ITNET narė, gimusi Matiškių kaime.

JONAS MAŽEIKA – knygnešys, gimęs 1874 m. spalio 22 d. Pagramančio miestelyje. Mirė 1961 m. liepos 26 d.

JUOZAS MAŽEIKA – dainininkas, operos solistas (knygnešio Jono Mažeikos sūnus), gimęs 1907 m. lapkričio 18 d. Pagramančio kaime. Mirė 1976 metais. 2007 metais, Juozo Mažeikos 100-ųjų gimimo metinių proga, Pagramančio miestelyje, seniūno Jono Samoškos iniciatyva, buvo pastatytas ir iškilmingai atidengtas medinis koplytstulpis.

KIPRAS MAŽEIKA – žymus politikos apžvalgininkas, Juozo Mažeikos sūnus, šiuo metu gyvenantis ir dirbantis Maskvoje.

JUOZAS MOCKAITIS – agronomas, Mičigano universiteto profesorius, gimęs 1907 metais Mažonų kaime. Mirė JAV 1995 metais.

VYGANDAS PAULIKAS – habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, Lietuvos veterinarijos akademijos profesorius, valstybės konsultantas kaimo klausimais, gimęs 1940 m. balandžio 3 d. Šaukėnų k.

JONAS SAMOŠKA – choro dirigentas, muzikos mokytojas, ilgametis Tauragės rajono muzikos mokyklos direktorius, gimęs 1940 m. vasario 19 d. Pagramančio kaime. Mirė 2005 m. birželio 21 d. JAV. Palaidotas Tauragėje, Papušynės kapinėse.

Seniūnijoje yra 7 bendruomenės:

Lomių kaimo bendruomenė „Lomiai“, įregistruota 2004-08-12,
pirmininkė, Elena Bazinienė tel. 8 614 24 556.
Kaimo bendruomenė „Mažonų rytas“, įregistruota 2004-10-04,
pirmininkė Laima Šveikauskienė tel.: 8 687 55928.
Norkaičių kaimo bendruomenė „Galmena“, įregistruota 2006 m. gruodžio mėn.,
pirmininkė Birutė Globienė, tel. 8 699 03401.
Pagramančio bendruomenės centras „Gramančia“, įregistruotas 2005-06-16,
pirmininkė Raselė Stružeckienė, tel. 8 612 63705.
Šakviečio apylinkės bendruomenės centras, įregistruotas 2009-07-17,
pirmininkė Reda Pudževelienė, 8 616 41926.
Sungailiškių kaimo bendruomenė, įregistruota 2011-03-18,
pirmininkė Remigija Rudienė, tel. 8 650 14748.
Vaitimėnų kaimo bendruomenė „Vaitimėnų šilas”, įregistruota 2012-03-22,
pirmininkė Nijolė Saleckienė, tel. 8 620 82127

Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) renginių metu išdavimas.

2. Paraiškų dėl kasinėjimo ir aptvėrimo darbų priėmimas.

3. Leidimų kasinėti ir aptverti išdavimas.

4. Leidimų kasinėti ir aptverti pratęsimas.

5. Leidimų kasinėti ir aptverti panaikinimas.

6.  Prašymų dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo bei genėjimo priėmimas ir leidimų išdavimas.

7. Leidimų skirti naują kapavietę seniūnijos teritorijoje esančiose kapinėse išdavimas.

8. Leidimų palaidoti šeimos kape kaimo kapinėse išdavimas.

9. Leidimų pervežti palaikus išdavimas.

10. Sutikimų dėl asmenų gyvenamosios vietos deklaravimo arba jos naikinimo išdavimas.

11. Pritarimas atminimo (informacinių) lentų, įamžinimo ženklų įrengimo projektams.

12. Prašymų dėl masinių viešųjų renginių organizavimo priėmimas.

13. Leidimų rengti masinius viešuosius renginius išdavimas.

14. Skundų, prašymų, kreipimųsi dėl viešosios tvarkos pažeidimų nagrinėjimas.

15. Interesantų konsultavimas gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais.

16. Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos išdavimas.

17. Seniūnams priskirtų notarinių veiksmų atlikimas.

18. Pažymos  gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) apie  savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas.

19. Prašymų dėl pažymos apie šeimos sudėtį priėmimas ir pažymų išdavimas.

20. Prašymų dėl pažymos apie gaunamas pajamas priėmimas ir pažymų išdavimas.

21. Charakteristikų dėl leidimo laikyti ginklą išdavimas.

22. Charakteristikų dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo išdavimas.

23.  Atvykimo deklaracijų priėmimas.

24. Prašymų įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Tauragės rajono savivaldybės priėmimas.

25.  Išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaracijų priėmimas.

26. Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas.

27. Prašymų dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir panaikinimo priėmimas.

28. Sprendimų dėl asmenų gyvenamosios vietos keitimo arba jos naikinimo priėmimas.

29. Pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Tauragės rajono savivaldybės išdavimas.

30. Leidimų praplėsti kapavietę miesto/kaimo kapinėse išdavimas.

31. Leidimų laikyti ūkinės paskirties gyvūnus išdavimas.

32. Prašymų, išduoti pažymą apie žemės ūkio veiką, priėmimas.

33. Pažymų apie žemės ūkio veiklą išdavimas.

34. Konsultavimas žemės ūkio produkcijos gamybos klausimais.

35. Pažymų dėl visuomenei naudingos veiklos išdavimas.

36. Prašymų skirti ekonominės bendrijos pagalbą priėmimas.

37. Dokumentų priėmimas socialinėms išmokoms gauti. (vaiko išmokoms, gimimo, laidojimo, mokinio paramos)

38. Klientų, prašančių socialinės paramos, gyvenimo sąlygų įvertinimas.

39. Seniūnijos pensijinio amžiaus asmenų specialiųjų poreikių nustatymo organizavimas.

40. Prašymus priėmimas ir  pažymų išdavimas apie šeimos pajamas dėl gyvenamųjų patalpų

šildymo, išlaidų karštam ir šaltam vandeniui kompensavimo mažas pajamas turintiems asmenims (šeimoms).

41.Dokumentų priėmimas dėl kompensacijos kietam ar kitokiam kurui įsigyti, skaičiuoti ir kompensacijos apskaičiavimas.

42. Išvadų rengimas dėl vaiko, neveiksnių, ribotai veiksnių asmenų nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo reikalingumo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo.

43. Šeimų socialinių paslaugų poreikio nustatymas.

46. Planavimas ir  socialinės priežiūros teikimas  šeimoms,  ugdant ir palaikant   suaugusių šeimos narių socialinius įgūdžius.

47. Prašymų skirti iš ekonominės bendrijos pagalbą priėmimas.

MAŽONŲ SENIŪNIJOS SKIRSTYMAS Į SENIŪNAITIJAS

 

Eil. Nr.

Seniūnaitija

Seniūnaitijai priklausantys kaimai ( gyventojų skaičius)

1.

Centro

Antšunijai (2 ) , Jatkantaliai ( 5 ), Kaziškė ( 0 )

Kelmynė ( 12 ), Lėkiškė (7) , Leoniškė (54), Mažonai (586), Mineikiškiai (0), Ridikiškė (29), Reksčiai (17), Rekstukai (12), Selmoniškiai (6), Trakšeliškiai (29) , Zuikiškė. (0) .

2.

Lomių

Devynakiai (4), Kasbarynai(49), Lomiai (363), Mišeikiai (14), Ruibiškė (0), Treinoji (130), Uosvietis (21), Vėžalaukis (6).

3.

Norkaičių

Galmenai (118), Norkaičiai (355), Papušynė (279), Visbutai( 42).

4.

Pagramančio

Alijošiškės (57), Balskai (45), Geniai (15), Gudlaukis (9), Kuturiai (1), Lylavėnai (16), Matiškiai (22), Naujininkai (0), Pagramantis (470), Pagramantalis (0), Ringiai (91), Siaurkampis (0), Sungailiškiai (218), Sutkai (34), Šaukėnai (17), Tamošaičiai (0), Tuščiai (12), Užbūdupis (7).

5.

Šakviečio

 Debliai(0), Griaužai (56), Karapolis (81), Pagirupis ( 84), Ringaliai (52), Šakvietis (154), Vaitimėnai(59).

MAŽONŲ SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJŲ SENIŪNAIČIAI

Eil.Nr.

Seniūnaitijos pavadinimas

Seniūnaičio vardas, pavardė

Seniūnaičio telefono Nr.

Seniūnaičio elektroninio pašto adresas

1.

Centro

Birutė Kaminskienė

8-615-52280

[email protected]

2.

Lomių

Algimantas Ramanauskas

8-685-82742

[email protected]

3.

Norkaičių

Birutė Globienė

8-699-86787

[email protected]

4.

Pagramančio

Laura Mėlinavičienė

8-680-26279

[email protected]

5.

Šakviečio

Reda Pudževelienė

8-616 41926

[email protected]

Darbo užmokestis​

Įstaigos interneto svetainės srityje „Darbo užmokestis“ pateikiami tos įstaigos darbuotojų, einančių vienodas (tai yra to paties pavadinimo, neatsižvelgiant į įstaigos ir (arba) struktūrinio padalinio pavadinimą) arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, šių pareigų pavadinimai, darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, skaičius ir šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, taip pat einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis. 

Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.

2023 metai
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr. buhalterė1 
Buhalteris1 
Darbininkas5842.02
Elektrikas1 
Kapinių prižiūrėtojas2828.93
Komunalinio ūkio inžinierius1 
Kūrikas (sezoninis darbas)50
Kūrikas- darbininkas3838.56
Santechnikas0.5 
Socialinės rūpybos specialistas1 
Socialinių išmokų specialistas0.75 
Specialistas (sub. Iš darbo biržos lėšų)1 
Traktorininkas1.51324.62
Ūkvedys1 
Valytojas4804.83

 

Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr. buhalterė1 
Buhalteris1 
Darbininkas4,25841,39
Elektrikas1 
Kapinių prižiūrėtojas2842,95
Kiemsargis1,5842,62
Komunalinio ūkio inžinierius1 
Kūrikas (sezoninis darbas)5872,98
Kūrikas- darbininkas3840
Santechnikas0,5 
Socialinio darbo organizatorius1 
Socialinių išmokų specialistas0,75 
Specialistas (sub. Iš darbo biržos lėšų)1 
Traktorininkas1,51309,44
Ūkvedys1 
Valytojas4853,33
Specialistas (mentorius)0,75 
2021 metai
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyriausiasis buhalteris11421,31
Buhalteris11078,82
Soc.darbo organizatorius11285,02
Soc. darbuotoja dirbanti su šeima1,751285,02
Lankomo priežiūros2,5821,07
Specialistė0,75876,15
Žemės ūkio specialistė1977,04
Specialistė-subs.užimtumo tarn.1977,04
Komunalinio ūkio inžinierius11302,75
Ūkvedys1934,56
Elektrikas1973,25
Santechnikas0,5575,25
Traktorininkas1,51070,85
Kapinių prižiūrėtojai2642
Kiemsargis1,5642
Valytojas4,75642
Darbininkas4,25642
Kūrikas(sezoninis darbas)9642
2020 metai
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr, buhalterė11186
Buhalterė1909
Komunalinio ūkio inžinierius1985
Elektrikas1833
Ūkvedys1795
Traktorininkas1,5833
Santechnikas0,5506
Specialistė(subs.d.b.)1890
Soc. Darbo organizatorė11250
Soc. Darb. Darbui rizikos šeim.1,751250
Lankomos priež. Darbuotoja2635
Specialistė(subs.d.b.)0,75809
Žemės ūkio specialistė1871
Kapų prižiūrėtojai2607
Kiemsargis1,5607
Darbininkas1,5607
Valytojai3,75607
Kūrikai(sezoniniai darb.)7,5607
Darbininkas(subs. Darbo biržos)2607
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr, buhalterė11186
Buhalterė1909
Komunalinio ūkio inžinierius1985
Elektrikas1833
Ūkvedys1795
Traktorininkas1,5833
Santechnikas0,5506
Specialistė(subs.d.b.)1890
Soc. Darbo organizatorė11250
Soc. Darb. Darbui rizikos šeim.1,751250
Lankomos priež. Darbuotoja2635
Specialistė(subs.d.b.)0,75809
Žemės ūkio specialistė1871
Kapų prižiūrėtojai2607
Kiemsargis1,5607
Darbininkas1,5607
Valytojai3,75607
Kūrikai(sezoniniai darb.)7,5607
Darbininkas(subs. Darbo biržos)2607
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr, buhalterė11186
Buhalterė1909
Komunalinio ūkio inžinierius1985
Elektrikas1833
Ūkvedys1795
Traktorininkas1,5833
Santechnikas0,5506
Specialistė(subs.d.b.)1890
Soc. Darbo organizatorė11243
Soc. Darb. Darbui rizikos šeim.1,751222
Lankomos priež. Darbuotoja2635
Specialistė(subs.d.b.)0,75809
Žemės ūkio specialistė1871
Kapų prižiūrėtojai2607
Kiemsargis1,5607
Darbininkas1,5607
Valytojai3,75607
Kūrikai(sezoniniai darb.)7,5607
Darbininkas(subs. Darbo biržos)2607
2019 metai
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr, buhalterė11166
Buhalterė1889
Komunalinio ūkio inžinierius1905
Elektrikas1814
Ūkvedys1759
Traktorininkas1,5814
Santechnikas0,5495
Specialistė(subs.d.b.)1870
Soc. Darbo organizatorė11055
Soc. Darb. Darbui rizikos šeim.1,751055
Lankomos priež. Darbuotoja2603
Specialistė(subs.d.b.)0,75722
Žemės ūkio specialistė1852
Kapų prižiūrėtojai2555
Kiemsargis1,5555
Darbininkas1,5555
Valytojai3,75555
Kūrikai(sezoniniai darb.)7,5555
Darbininkas(subs. Darbo biržos)2555
Ataskaitos
Scroll to Top