Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Sveikinkime taisyklingai!

 

Artėjant gražiausioms metų šventėms vieni kietiems negailėsime gražių žodžių bei palinkėjimų. Prisiminsime artimuosius, draugus ir kolegas, vieni kitiems nusiųsdami šventinį sveikinimą. Visad malonu sulaukti ne tik originalių, nuoširdžių linkėjimų, bet ir parašytų taisyklinga lietuvių kalba. Rašant sveikinimo tekstą, svarbu, kad jis būtų sklandus ir taisyklingas, taip išreiškiame pagarbą tiek sau, tiek kitiems.

Pirmiausia reiktų apgalvoti sveikinimo žodžius, pasirinkti tinkamą sveikinimo toną, atsižvelgti į tai, kokie santykiai sieja mus su adresatu. Rašant mažiau pažįstamiems asmenims, reikėtų vengti familiarumo, rinktis kiek santūresnį, taktiškesnį, glaustesnį tekstą, nes pagrindinis tikslas – tiesiog parodyti sveikinamajam pagarbą, dėmesį. Tai ypač pasakytina apie vyresnius ar viršesnius asmenis, kurie dėl netinkamai parinktų žodžių gali palaikyti mus įžūliais.

Rašant oficialius sveikinimus, būtina laikytis tam tikrų taisyklių.

Kreipinys

Kreipiniu pradedame sakinio tekstą. Į oficialius asmenis ar asmenis, su kuriais sieja verslo santykiai, patartina kreiptis mandagiai ir santūriai. Pirmenybė teikiama įvardžiuotinei formai Gerbiamasis (-oji), pvz.: Gerbiamasis Direktoriau, Gerbiamoji Vedėja, Gerbiamieji. Atkreiptinas dėmesys, kad visus kreipinio žodžius mandagu rašyti didžiąja raide. Galimas kreipinys su prieveiksmiu Didžiai, tokiais atvejais vartojamos neįvardžiuotinės būdvardžių formos: Didžiai gerbiamas Seimo Pirmininke. Sveikinimo pradžioje netinka trumpinys Gerb., jis būdingas sausam administraciniam stiliui. Mandagiau rašyti visą žodį Gerbiamasis. Po kreipinio geriau dėti šauktuką, ne kablelį, nors ne klaida ir pastarasis.

Švenčių pavadinimai

Kalėdos, Naujieji metai – švenčių ir išskirtinės reikšmės renginių pavadinimų tik pirmasis žodis rašomas didžiąja raide. Prisiminkime, kad  Naujieji metai – rašomi įvardžiuotine forma.

Šventas, šv. neįeina į šventės pavadinimą, todėl jį nebūtina rašyti, jeigu nepriimtinas ar svetimas. Tačiau parašę niekada neprašausime pro šalį. Rašoma mažąja raide: šv. Kalėdos,  šv. Velykos. Sveikinime stilistiniais sumetimais gali būti rašomas ir didžiąja raide: Sveikiname Šv. Kalėdų proga.

Dėl rusų kalbos įtakos dažnai paplitę sveikinimai su prielinksnio su konstrukcija: „Sveikinu su Kalėdomis!“, „sveikinu su šventėmis“. Venkime prielinksnio su, verčiau rinkimės lietuviškus variantus: Sveiki sulaukę šv. Kalėdų! Nuoširdžiausi (nuoširdūs, iš visos širdies) sveikinimai šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga! Džiaugsmingų švenčių! ir pan.

Sveikinimo tekstuose dažnai vartojame žodžius: „gausus“, „turtingas“, „dosnus“. Šie žodžiai simbolizuoja pilnatvę, gausą, šilumą, o kad visa tai pildytųsi, vartoti reikia taisyklingai, t. y. kilmininko linksniu: tebūna metai turtingi gerumo, dosnūs džiaugsmo valandų, gausūs prasmingų darbų…

Išlaikant oficialumą, sveikinimą dera užbaigti pagarbą reiškiančiais žodžiais: su pagarba, pagarbiai, Jus gerbiantis (-i)… Po šių žodžių kablelio rašyti nereikia. Dažnai bijoma pasirašant sveikinimą ar kokį kitą raštą vartoti prielinksninį junginį su pagarba. Reikėtų pasakyti, kad ir su pagarba, ir pagarbiai yra lygiaverčiai normos variantai. Oficialiuosiuose stiliuose pasakymas su pagarba yra netgi teiktinesnis.

Parengta pagal VLKK konsultacijų banko duomenis ir Lietuvių kalbos žinyną

Pasidalinkite
Scroll to Top