Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Tarp kaimiškųjų savivaldybių Tauragė rikiuojasi pirmajame gerovės indekso penketuke

indeksasVilniaus politikos analizės institutas paskelbė „Savivaldybių Gerovės Indeksą 2022“. Patogesnei analizei ir lygiaverčiam palyginimui visos 60 savivaldybių buvo sugrupuotos į penkias kategorijas (didieji miestai, kaimiškosios savivaldybės, urbanizuotos savivaldybės, žiedinės savivaldybės ir kurortai). Tarp kaimiškųjų savivaldybių Tauragė rikiuojasi viršutinėje sąrašo dalyje – 5 vietoje.

Savivaldybių gerovės indeksą sudaro 5 komponentai: socialinis saugumas, fizinis saugumas, ekonomikos gyvybingumas, švietimo kokybė, demografija. Žemiau pateikiame Tauragės rajono savivaldybės vertinimą pagal minėtus komponentus. Vertinama 10 balų skalėje.

Ištyrus socialinio saugumo komponentą, kurį sudaro socialinės paramos gavėjų skaičius, nemokamą maitinimą gaunančių vaikų skaičius, moterų / vyrų užimtumo santykis, skurdo rizikos lygis, Tauragė užėmė 6 vietą, surinko 3,3 balus (2021 m. 2,8 balus).

Ištyrus fizinio saugumo komponentas, kurį sudaro Fizinio saugumo komponentą, kurį sudaro saugumas keliuose, nusikalstamumas, medicinos pagalbos prieinamumas, mirštamumas nuo neužkrečiamų ligų, Tauragė užėmė 4 vietą, surinko 3,1 balus (2021 m. 2,2 balus).

4 vietoje Tauragės rajono savivaldybė atsidūrė ir ištyrus ekonomikos gyvybingumo komponentą, kurį sudaro darbo užmokestis (neto mėnesinis), veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius metų pradžioje, veikiantys ūkio subjektai metų pradžioje, tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui metų pabaigoje, užimtumo lygis. 2021 m. Tauragės rajono savivaldybė surinko 2,5 balus (2021 m. 2,6 balus).

Ištyrus švietimo komponentą, kurį sudaro nelankančių mokyklos privalomo mokytis amžiaus vaikų dalis, 4-6 metų vaikų ugdymo aprėptis, mokiniai dalyvaujantys neformaliojo vaikų švietimo programose arba lanko bendrojo ugdymo mokyklų būrelius, abiturientų, gavusių 51-100 brandos egzamino įvertinimo balų, dalis – matematika, abiturientų, gavusių 51-100 brandos egzamino įvertinimo balų, dalis – lietuvių, Tauragė užėmė 21-ąją vietą, surinko 6,3 balus (2021 m. 6,2 balus)

Ištyrus sveikos demografijos komponentą, kurį sudaro demografinės senatvės koeficientas metų pradžioje, neto migracija (balansas tarp atvykusiųjų ir išvykusiųjų asmenų), Tauragė užėmė 9-ąją vietą, surinko 2,2 balus (2021 m. 3,1 balus).

Savivaldybių gerovės indeksas

Pasidalinkite
Scroll to Top