Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Tarpinių patikrinimų sesija – pilotinė, rezultatai bus įskaitomi tik to norintiems mokiniams

Šių metų tarpinių patikrinimų sesija bus laikoma pilotine, vienuoliktokų šiemet pasiekti rezultatai bus neprivalomi ir tik jų pačių pageidavimu galės būti įskaityti į galutinį valstybinio brandos egzamino vertinimą. Likusieji trys tarpiniai vyks – į juos galės ateiti norintieji mokiniai. Apie tai šiandien pranešė švietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas.

„Švietimo bendruomenė po ne vienerius metus trukusių diskusijų sutarė, kad mokiniams reikia sudaryti galimybę išskaidyti didžiulį mokymosi krūvį baigiamojoje klasėje ir kaupti įvertinimą dalimis, mokytis nuosekliau, atsiskaityti palaipsniui, nenukeliant visko į vieną brandos egzaminų sesijos mėnesį. Tačiau įgyvendinus didesnę dalį tarpinių patikrinimų sesijos, pripažįstame, kad ji nebuvo sklandi, o saugikliai – nepakankami. Pirmoji visos apimties patikrinimų sesija išryškino esminius modelio trūkumus, kurie mus ne priartino, o nutolino nuo tarpinių patikrinimų tikslo“, – sakė ministras.

Pasak G. Jakšto, patikrinimų užduotys buvo parengtos nepakankamai kokybiškai, nors prie jų dirbo autoritetingi švietimo bendruomenės nariai. Iššūkių sukėlė automatizuota vertinimo sistema.

Tarpinių patikrinimų kalendorius ir grafikas daliai bendruomenės buvo per intensyvus ir neatliepė užimtumo, emocinių ir psichologinių galimybių, o fragmentuota mokomoji medžiaga neleido pakankamai pasiruošti daliai mokytojų ir mokinių.

„Tarpinių įgyvendinimą atliko trys grandys: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija suformavo politiką ir taisykles, organizaciniai darbai nacionaliniu lygmeniu teko Nacionalinei švietimo agentūrai, o vietiniu lygmeniu įgyvendinimą atliko mokyklos. Lygiai prieš metus, balandį, praktinių patikrinimų modelis buvo testuotas – pilotiniu lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros – patikrinimu, kurio rezultatai buvo sėkmingi. Šiemet sausį buvo atliktas techninis sistemų patikrinimas, parodęs, kad jos veikia korektiškai. Tačiau šio pasirengimo neužteko.

Atsakomybė už klaidas pirmiausia tenka ministerijai ir Nacionalinei švietimo agentūrai. Vakar priėmiau viceministro Ramūno Skaudžiaus, kuris buvo tokio tarpinių vertinimų modelio kūrėjas ir atsakingas už jų įgyvendinimą,  atsistatydinimo prašymą. Gerbiu jo sprendimą ir poziciją, kad klausimas turi būti sprendžiamas su nauju požiūriu ir energija bei dėkoju jam už darbą“, – kalbėjo ministras.

Netrukus bus skelbiamas konkursas Nacionalinės švietimo agentūros vadovo pareigoms eiti. Tarp tikslų, kurie keliami naujam vadovui, – paruošti organizaciją naujam startui ir atstatyti bendruomenės pasitikėjimą ja.

„Noriu tikėti, kad sulauksime reikšmingo kandidatų skaičiaus, nes esame gavę nemažai konstruktyvių pasiūlymų dėl tarpinių patikrinimų ir tai galbūt reiškia, kad visuomenėje yra lyderių, pasirengusių imtis šios atsakomybės. Aš savo atsakomybę matau tokią, kaip ir buvo kalbėta anksčiau – vesti procesą iki pabaigos, kuomet bus ištaisyti esami trūkumai ir suformuluotas išskaidyto egzaminavimo modelis, turintis bendruomenės pritarimą“, – sakė G. Jakštas.

Ministro patarėja Agnė Liucilė Grickevičė pabrėžė, kad neatsisakoma idėjos valstybinį egzaminą skaidyti dalimis. Būsimoms vienuoliktokų kartoms bus iš pagrindų atnaujintas  išskaidyto egzamino modelis, kuriame bus eliminuotos problemos ir palikta galimybė dalį valstybinio brandos egzamino atsiskaityti III gimnazijos klasėje.

„Šiuo metu susitikimuose su mokinių, tėvų, mokytojų ir mokyklų administracijų atstovais jau renkame pasiūlymus. Su šių grupių atstovais balandį bus organizuojami struktūruoti darbiniai susitikimai, kuriuose pasiūlymai bus susisteminti ir parengti viešai diskusijai. Po pasiūlymų viešo pristatymo gegužę, bus paskelbtas laikotarpis, kai kviesime visuomenę teikti komentarus“, – sakė A. L. Grickevičė.

Numatoma, kad užduočių rengimo problemoms spręsti sukuriamos trys rengimo pakopos. Parengiama daugiau užduočių nei reikia tais metais, kurias prieš naudojant įvertina mažiausiai trys recenzentai, o galutinį žodį taria užduočių vertinimo komisija.

Atsiskaitymai, kurie būtų valstybinio brandos egzamino dalis, vyktų ne ugdymo proceso metu, jiems būtų organizuojama atskira sesija.  “Turime sudaryti 11-okams pasirenkamą galimybę, už dalį turinio, kurį mokėsi iki 11 klasės pabaigos, atsiskaityti 11-oje klasėje ir ateiti į mažesnės apimties atsiskaitymą 12-oje klasėje. Arba 12-oje klasėje, kaip ir iki šiol, atsiskaityti visa apimtimi“, – sakė A. L. Grickevičė.

Trumpai. Siūlomi esminiai sprendimai dėl šių metų tarpinių patikrinimų

 1. Šių metų tarpinių patikrinimų sesija laikoma pilotine. Vienuoliktokų šiemet pasiekti rezultatai bus neprivalomi ir tik jų pačių pageidavimu galės būti įskaityti į galutinį VBE.
 2. Gegužės mėnesį numatyti tarpiniai patikrinimai (inžinerija, istorija ir chemija) vyks, taip užbaigiant pilnos apimties tarpinių patikrinimų sesiją.
 3. Matematikos bei lietuvių kalbos ir literatūros antrieji tarpiniai patikrinimai, numatyti 12-oje klasėje, nevyks.
 4. Mokiniams, nedalyvavusiems tarpiniuose patikrinimuose šiemet, sudaroma galimybė laikyti VBE kitąmet visa apimtimi.

Trumpai. Esminiai siūlymai dėl kitų metų

Būsimoms vienuoliktokų kartoms bus iš pagrindų atnaujintas išskaidyto egzamino modelis, kuriame bus eliminuotos problemos ir palikta galimybė dalį VBE atsiskaityti vienuoliktoje klasėje.

 1. Užduočių rengimo problemoms spręsti sukuriamos trys rengimo pakopos:
  1. rengėjai (mažiausiai 2) parengia daugiau užduočių nei reikalinga tais metais, nepanaudotos užduočių keliauja į užduočių banką;
  2. įvertina mažiausiai 3 recenzentai – praktikai ir mokslininkai;
  3. įvedama 3-ia grandis – komisija, kuri savo žodį taria dar iki egzamino. Vertinimo komisija peržiūri parengtas užduotis. Esant poreikiui atliks keitimus naudodami užduotis iš užduočių banko.
 2. Spręsime ir vadovėlių bei ugdymo medžiagos trūkumo klausimą:
  1. parengtas ir paviešinamas detalus temų planas ir nurodoma medžiaga joms: vadovėliai, medžiaga e-mokykloje;
  2. siekiama, kad visos naujos programos turėtų parengtą mokomąją medžiagą. Jeigu jos nėra, užtikrinsime, kad medžiagą parengtų mokytojų dalykininkų asociacijos, pavieniai mokytojai, mokslininkai, nevyriausybinės organizacijos.
 3. Atsiskaitymai, kurie yra VBE dalis, vyks ne ugdymo proceso metu.
 4. Sudaroma 11-okams galimybė už dalį turinio atsiskaityti baigiant 11 klasę ir ateiti į mažesnės apimties atsiskaitymą 12-oje klasėje. Arba 12-oje klasėje, kaip ir iki šiol, atsiskaityti visa apimtimi.
 5. Kartu su lietuvių kalbos mokytojais įvertinsime ir persvarstysime lietuvių kalbos ir literatūros patikrinimo kalbėjimo dalį.

Tai yra ne baigtinis priemonių sąrašas, o principai, kuriais kartu su švietimo bendruomene atnaujinsime išskaidyto egzaminavimo modelį. Todėl šios priemonės gali kisti ir pasipildyti naujomis. Modelį ketiname parengti jau gegužės-birželio mėnesiais.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top