Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Tauragėje pristatyta psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčių asmenų kompleksinė integracijos sistema, siekiant užtikrinti perėjimą nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų

Šią savaitę Tauragėje lankėsi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos delegacija, kuri Tauragės regiono savivaldybių vadovams, bei kitiems deleguotiems asmenims pristatė psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčių asmenų kompleksinę integracijos sistemą, siekiant užtikrinti perėjimą nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų.

Susitikimas Tauragės rajono savivaldybėje su Socialinės apsaugos ir darbo viceministre

Susitikime pristatyti pagrindiniai planuojami negalios politikos pokyčiai nuo 2024 metų, kalbėta asmens su negalia teisių politikos valdymo tema, pristatytos pagrindinės atvejo vadybininko ir koordinatoriaus funkcijos.

Viceministrė Vilma Augienė pasidžiaugė Tauragės Apsaugoto būsto iniciatyva. Priminė, kad Lietuvoje jau veikia 27 socialinės dirbtuvės – kuriose darbinius įgūdžius ugdo ir lavina intelekto ar psichosocialinę negalią turintys žmonės, kurie galiausiai susiranda darbą atviroje darbo rinkoje ir čia pasijunta ne tik reikalingi, bet netgi ir labai vertinami.

Diskusijoje po pristatymo, regiono vadovai pasidalino savo įžvalgomis, lūkesčiais bei aptarė savivaldybėse kylančius iššūkius ir reikalingas priemones jiems spręsti. Apžvelgti jau nuveikti ir dar tik planuojami savivaldybių darbai, aptartas reikiamas savivaldos indėlis siekiant gerinti paslaugų ir pagalbos prieinamumą žmonėms su negalia.

Pasidalinkite
Scroll to Top