Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Tauragės apskrities mokykloms pristatyta „Eco-schools“ programa

pamokaProjekto interaktyvi pamoka „Kodėl nemiega miegapelė?“ vykdytojai siekdami pristatyti Eco-schools (Gamtosauginių mokyklų) programą lankosi šalies švietimo įstaigose. Tauragės apskrityje aplankytos net 7 skirtingos mokyklos, kur 6–8 klasių mokiniai dalyvavo interaktyvioje viktorinoje ir sprendė klimato kaitos, aplinkos taršos problemas kartu su projekto simboliu tapusia didžiąja miegapele.

Nuo mažumės atsakingo požiūrio į gamtą ugdymas

Projektu „Kodėl nemiega miegapelė?“ siekiama žaidybiniu būdu aplinkosaugos idėjomis sudominti mokinius. Interaktyvios pamokos metu vaikams užduodamas klausimas: „Kodėl toks mielas gyvūnėlis kaip didžioji miegapelė, negali užmigti? Galbūt jai nerimą kelia klimato kaitos klausimai?“.

Tauragės „Aušros“ progimnazijos biologijos, chemijos mokytoja Aida Vaičiūnienė teigia, jog labai svarbu apie gamtos pažinimą bei aplinkos saugojimą kalbėti su vaikais nuo mažumės. Mokykloje išmoktus dalykus, vaikai „parsineša“ ir į namus, kur gali savo žinias pritaikyti praktiškai.

„Interaktyvios pamokos aplinkosaugos tema mokiniams labai naudingos. Mokiniai įgyja naujų žinių, plėtojamos kūrybiškumo, pažinimo, socialinės bei emocinės kompetencijos. Mokiniai ugdomi tvaraus, darnaus gyvenimo link ir šias žinutes parneša į savo šeimas, kur pavyzdžiui gali pamotyvuoti ir savo tėvus ar artimuosius rūšiuoti šiukšles ar kitaip prisidėti prie aplinkos tausojimo“, – teigė A. Vaičiūnienė, patvirtindama atsakingo požiūrio į gamtą ugdymo svarbą nuo mažumės.

Tauragės apskrityje interaktyvi pamoka „Kodėl nemiega miegapelė?“ surengta Tauragės Tarailių progimnazijoje, Tauragės „Aušros“ progimnazijoje, Skaudvilės gimnazijoje, Eržvilko gimnazijoje, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijoje, Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijoje, Jurbarko Naujamiesčio progimnazijoje.

Aplinkosaugos temos mokykloje: moksleiviai labiausiai domisi sveika gyvensena ir šiukšlių rūšiavimu

Pagrindinis interaktyvios pamokos „Kodėl nemiega miegapelė?“ tikslas – mokykloms pristatyti „Eco schools“ programą. Tai tarptautinė iniciatyva, skatinanti jaunus žmones aktyviai dalyvauti aplinkosaugoje, spręsti ekologines problemas.

Tauragės „Aušros“ progimnazijos mokytoja dalinosi pastebėjimais, kad labiausiai vaikus domina temos susijusios su sveika gyvensena bei šiukšlių rūšiavimu.

„Mokykloje vykdome daug su tvariu gyvenimo būdu susijusių veiklų. Progimnazija dalyvauja „Darnios mokyklos“ programoje jau 6 metai, organizuojame pamokas netradicinėse erdvėse, gamtoje, vyksta daug integruotų pamokų gamtosaugine tematika, rengiame išvykas, kiekvienais metais ruošiame „Žaliąją mugę“. Iš aplinkosaugos temų vaikams labiausiai patinka aptarinėti sveikos gyvensenos patarimus, taisykles bei kalbėti apie šiukšlių rūšiavimą, praktiškai jį įgyvendinti ,– teigė A. Vaičiūnienė.

Eco-Schools programa mokyklos bendruomenei pristatoma renginių metu

„Eco-Schools“ programos tikslas – skatinti rūpintis gamta nuo pat mažumės, atsakingus aplinkai veiksmus paverčiant savo kasdienybe. Programos metu mokiniai susiduria su aplinkosauginio valdymo pasiekimais, kai mokyklos bendruomenei suteikiama „Žalioji vėliava“.

„Eco schools“ tinklui priklauso 59 000 mokyklų, daugiau nei iš 70 pasaulio šalių. Visoje Lietuvoje gamtosauginėmis mokyklomis jau tapo beveik 100 švietimo įstaigų (darželių, mokyklų, progimnazijų, gimnazijų).

„Eco schools“ dviguba nauda – kūrybiškų aplinkosaugos projektų idėjos ir metodinė medžiaga mokykloms

Programos tikslas – padėti ugdyti mokinių savarankiškumą, lyderystės įgūdžius, puoselėti komandinį darbą ir kūrybiškumą, kviečiant mokinius kurti aplinkosaugos projektus. Programos veiklos akcentuoja, kad rūpinimasis aplinka yra mūsų pačių rankose, todėl turime veikti čia ir dabar.

„Eco Schools“ programos tinklalapyje galima rasti metodinės medžiagos, papildančios biologijos, geografijos ar chemijos pamokas. Tai pagalba mokytojui, ieškančiam, kuo sudominti mokinius, kaip ugdyti mokinių sąmoningumą ir kūrybiškumą, kuriant aplinkai draugiškus projektus. Programa siekiama mokyklose plėtoti bendruomeniškumą į prasmingą veiklą įtraukiant mokinius, mokytojus, tėvus, taip pat miesto ar miestelio bendruomenę.

Interaktyvią pamoką inicijuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija kartu su Aplinkos projektų valdymo agentūra, veiklos finansuojamos Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Pasidalinkite
Scroll to Top