Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Garbės ženklas „Už nuopelnus Tauragės rajonui“ įteiktas Nijolei Stankutei–Jautakienei

Rugsėjo 18 d. Kauno valstybinėje filharmonijoje vyko „Pastoralės“ choro koncertas, skirtas paminėti choro dirigentės Nijolės Stankutės–Jautakienės 85-ąsias gimimo metines ir choro „Pastoralė“ sukūrimo 40-ąsias metines. Renginio metu ilgametei kultūros puoselėtojai, legendinio Tauragės dainų ir šokių ansamblio „Jūra“  įkūrėjai Nijolei Stankutei–Jautakienei įteiktas Tauragės rajono savivaldybės garbės ženklas „Už nuopelnus Tauragės rajonui“. Apdovanojimą įteikė Tauragės rajono savivaldybės meras Dovydas Kaminskas. 

Kauno Sakralinės muzikos mokyklos direktorė – mokytoja-ekspertė Nijolė Stankutė-Jautakienė gimė 1935 m. rugsėjo 27 dieną Tauragės apskrityje Gaurės miestelyje 10-ies vaikų šeimoje. Vaikystė prabėgo, siaučiant karo audroms ir pokario okupacijai. Vienintelė rami vieta buvo nuostabi senovinė Gaurės bažnyčia, kurią vėliau (1968 m.) sudegino kolaboruojantys ateistai, siekdami sunaikinti tikinčiųjų pastangas išsaugoti tikėjimą. Dar vaikystėje pasėtas neteisingumo ir prievartos grūdas formavo būsimą muzikę ir pedagogę priešintis šiai prievartai ir skiepyti savo mokiniams tikėjimą ir meilę Dievui ir Tėvynei.

1955 m. N. Stankutė-Jautakienė labai gerais pažymiais baigė Kauno Juozo Gruodžio vardo aukštesniąją muzikos mokyklą, įgydama muzikos mokyklos mokytojos ir liaudies instrumentų orkestro dirigentės kvalifikaciją. Choro dirigavimo paslapčių mokėsi pas garsų to meto choro dirigentą Nikodemą Martinonį. Išlaikiusi valstybinius egzaminus, 1955 m. atvyko į Tauragę kelti muzikinės kultūros. 1956 m., pritariant tuometiniam kultūros namų direktoriui – Aleksandrui Fadinui, įkūrė Liaudies Dainų ir Šokių ansamblį „Jūra“, darbavosi su vaikų, moterų ir mišriais kolektyvais. Pieš tai buvo įkūrusi 16-kos vyrų vokalinį ansamblį, kurį prijungus prie esamo choro, ir liaudies šokių veikiančio kolektyvo, beliko paskutinis nelengvas darbas  – sukurti ir paruošti Liaudies instrumentų orkestrą. Liaudies instrumentų orkestro dirigentės kvalifikaciją buvo suteiktame mokslo baigimo diplome. Po metų ansamblis sėkmingai koncertavo ir buvo aukštai vertinamas Estijoje, Šiaulių rengiamame festivalyje – Bubiuose. Tauragėje dar vadovavo Mėsos kombinato mišriam chorui, Medicinos moterų chorui, su kuriuo Kaune laimėta 2-ji vieta lygių balsų konkurse. Dirbo Vaikų muzikos mokyklos choro vadove ir sėkmingai jį paruošė Respublikinei Dainų šventei. Tauragėje sukūrė šeimą – ištekėjo už choro dirigento Edmundo Jautako.

1968 m., po 13 kūrybinio, pedagoginio darbo metų, dukrų lavinimo tikslais persikėlė gyventi ir dirbti į jaunystės studijų miestą Kauną. Dukros – dainininkė Gintarė Jautakaitė ir choro dirigentė Salvinija Jautakaitė. Tik atvykus teko atkurti Kauno 1-os Vaikų muzikos m-los chorą. Per tuos vienerius mokslo metus šis choras buvo paruoštas dalyvavimui jubiliejinėje Respublikinėje dainų šventėje, dalyvavo konkurse, kuriame pirmininkaujant kompozitoriui, dirigentui Konradui Kaveckui buvo paskirta pirmoji vieta. Kaune teko atgaivinti ir, netekusį vadovės, Politechnikos instituto mišrų Absolvetų chorą, kuris vėliau koncertavo Taline ir rodė puikius rezultatus Kauno mieste. 1979 metais, mokinių pagrindu, prie Kauno Mokytojų Namų, N. Stankutė-Jautakienė sukūrė vokalinį mergaičių ansamblį, kuriam po daugkartinių pirmųjų vietų laimėjimų Respublikiniuose konkursuose, buvo suteiktas ,,Pastoralės” vardas. Šis darbas prasmingas dar ir tuo, kad buvo skirtas gaivinti ir ugdyti dainininkių bei klausytojų dvasingumą ir atverti Dievo pažinimą.

1991 m. „Pastoralės“ ir „Giesmės“ chorų (vadovė Salvinija Jautakaitė) pagrindu, sukurta Kauno Sakralinės Muzikos Mokykla, kuriai Nijolė Stankutė-Jautakienė vadovavo iki 2016 m. N. Stankutė-Jautakienė paskirta mokyklos direktore, o jos dukra Salvinija Jautakaitė paskirta mokyklos meno vadove. Kauno Sakralinės muzikos mokyklos organizavimas ir įkūrimas yra glaudžiai susijęs su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimu, nes atsirado galimybė įgyvendinti seniai brandintą viziją ir misiją organizuoti ir kurti naują, unikalią Sakralinės muzikos mokyklą, kurios nuostatai, ugdymas ir veikla remtųsi Šventojo Rašto tiesomis, sudarančiomis esminį pagrindą žmogaus dvasiniam augimui. Todėl savo credo pasirinko „Per muziką į Dievą“. Šis leitmotyvas lydėjo visuose mokyklos kūrimo etapuose, sprendžiant problemas ir siekiant įgyvendinti viziją, vadovaujantis originalia mokyklos direktorės samprata.

Dvidešimt šešerius metus vadovaujant Kauno Sakralinės muzikos mokyklai bei chorui „Pastoralė“, N. Stankutė–Jautakienei teko nuveikti daugybę organizacinių, kūrybinių darbų, įgyvendinti daugybę projektų, taip išauginant didžiulę dvasingumo, religinio ir muzikinio auklėjimo Kauno mieste, oazę. Tuo metu N. Stankutės-Jautakienės ir S. Jautakaitės siekiai sutapo su valstybės švietimo politika, todėl vienu iš mokyklos nuostatų punktu siekiama ugdyti mokinius atsakingais piliečiais, atitinkančiais kilnias moralės nuostatas ir naudingais savo šeimai, bendruomenei, profesijai, valstybei.

„Pastoralės“ choras buvo kviečiamas koncertuoti daugelyje pasaulio šalių: Jungtinėse Amerikos valstijose, Kanadoje, Norvegijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Estijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Didžiojoje Britanijoje, Maskvos Čaikovskio vardo konservatorijos didžiojoje salėje, Šventojo Petro bazilikoje Romoje, Notre Dame katedroje (Dievo Motinos Šventovėje ) Paryžiuje. Dalyvauta daugybėje respublikinių ir tarptautinių festivalių.

Nuo mokyklos įkūrimo pradžios, giedota Kauno Arkikatedroje bazilikoje sekmadienių Šv. mišiose, Kauno Filharmonijoje suorganizuoti ir tradiciškai atlikti (26-rius metus iš eilės) – Kalėdiniai choro koncertai, pristatant iki tol Lietuvoje negirdėtą pasaulinio Kalėdinio repertuaro lobyną. Eilę metų gegužės mėnesiais buvo organizuojamas Marijos giesmių festivalis, kviečiant įvairius chorus iš Lietuvos, sulaukiant svečių bei chorinių kolektyvų iš Norvegijos, Prancūzijos bei Didžiosios Britanijos.

N. Stankutė–Jautakienė parašė daugiau nei 50 lietuviškų tekstų – vertimų senovinės klasikos kalėdinėms giesmėms ir dainoms. Jai vadovaujant buvo įgyvendinama svarbiausia Kauno Sakralinės mokyklos užduotis – mokymas ir auklėjimas, pagrįstas dvasiniais, moraliniais principais, kurie kyla iš žmogiškosios prigimties, laisvos valios ir pareigos savo Kūrėjui.

Per visą savo kūrybinį pedagoginės veiklos laikotarpį N. Stankutė–Jautakienė yra apdovanota daugiau nei 100 garbės raštų, už nuopelnus kultūrai ir švietimui – ženklais ir padėkomis. Už nuopelnus Kaunui ir Lietuvai apdovanota garbingiausiu Kauno „Santakos“ garbės ženklu.

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Scroll to Top