Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Tauragės mokyklų mokiniai, besimokantys pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, mokslo metus baigs nuotoliniu būdu

Nuo 2020 m. gegužės 18 d. iki mokslo metų pabaigos Tauragės r. savivaldybės ugdymo įstaigose ugdymo procesas bus organizuojamas taip:
– Leisti vaikams lankyti ikimokyklinio ugdymo grupes ir juos ugdyti pagal ikimokyklinio ugdymo programas įstaigose;
– Sudaryti sąlygas vaikams, karantino metu nelankantiems ikimokyklinio ugdymo grupių, ugdytis pagal ikimokyklinio ugdymo programas nuotoliniu būdu;
– Tauragės rajono bendrojo ugdymo mokyklose priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo(pradinio, pagrindinio ir vidurinio) programas karantino metu įgyvendinti nuotoliniu būdu iki mokslo metų pabaigos;
– Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikus, kurių tėvai neturi galimybių jų prižiūrėti namuose, karantino metu (iki mokslo metų pabaigos) nukreipti priežiūrai į artimiausią Tauragės rajono įstaigą, vykdančią ikimokyklinio ugdymo programą, o priešmokyklinio ugdymo programą šiems vaikams įgyvendinti nuotoliniu būdu;
– Tauragės rajono kito neformaliojo ugdymo tiekėjų programas karantino metu įgyvendinti nuotoliniu būdu iki mokslo metų pabaigos, išskyrus tuos atvejus, kai edukacinėse erdvėse yra galimybės užtikrinti karantino metu rekomenduojamą saugų atstumą ir kitas saugumo sąlygas.

Pasidalinkite
Scroll to Top