Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Tauragės r. maudyklų vandens kokybė (2023 m. liepos 5 d.)

2023 m. liepos 5 d. Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Klaipėdos skyriaus specialistų paimtuose Jūros upės, Draudenių ežero, Balskų, Keramikos, Skaudvilės tvenkinių vandens mėginiuose žarnyno lazdelių (e. coli) ir žarninių enterokokų skaičius neviršija nustatytų ribų, vizualiai matomų atliekų neaptikta.

Tirto vandens mikrobiologinės taršos rodikliai neviršijo Lietuvos higienos normoje HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reglamentuotų vandens mikrobiologinės taršos ribinių verčių. Maudytis galima.

Pasidalinkite
Scroll to Top