Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Tauragės r. savivaldybėje vykdomos vaikų vasaros stovyklos ir kitos NVŠ veiklos, finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis

LR švietimo, mokslo ir sporto ministras 2020 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-823 patvirtino Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) veiklų finansavimo tvarkos aprašą ir skyrė lėšų savivaldybėms vaikų vasaros stovykloms ir kitoms NVŠ veikloms finansuoti 2020 m.

Informacija apie konkursą buvo paskelbta savivaldybės interneto svetainėje ir vietinėje spaudoje. Iš viso gauta 13 paraiškų: 9 vaikų vasaros poilsiui ir 4 NVŠ veikloms vykdyti. Teikėjai: 5 NVO (Tauragės Švč. Trejybės parapija (2 paraiškos), LS Jūrų skautai, sporto klubas ,,Šilas“, kaimo bendruomenė ,,Mažonų rytas“) 2 VšĮ (,,Kokarola“ ir Tauragės profesinio rengimo centras), 1 laisvasis NVŠ mokytojas,  4 ugdymo įstaigos (Tauragės Jovarų  pagrindinė mokykla, Tauragės r. Lauksargių pagrindinė mokykla, Tauragės Žalgirių gimnazija, Tauragės vaikų reabilitacijos centras-mokykla ,,Pušelė“) bei 1 BĮ (Tauragės kultūros centras).

Vaikų vasaros stovyklų metu vyks edukaciniai užsiėmimai, kūrybinės dirbtuvės, išvykos (į Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pėstininkų batalioną, gyvūnų priežiūros organizacijas), susitikimai (su policijos pareigūnais, kinologais, Visuomenės sveikatos biuro darbuotojais), pramogos ir žaidimai. VšĮ ,,Kokarola“ stovykloje vaikai turės galimybę dalyvauti užsiėmimuose su sportinių šokių sportininkais. Sporto klubo ,,Šilas“ stovykloje vaikams mokymus ves garsūs Lietuvos paplūdimio tinklinio treneriai.

4 teikėjai vykdys NVŠ veiklas rugsėjo–gruodžio mėnesiais: Žalgirių gimnazija vykdys NVŠ veiklų projektą ,,Mokinių projektinės veiklos, orientuotos į VGTU nuotolinės platformos ,,Ateities inžinerija“ temas“, kuris dera su VGTU pateiktu prašymu Lietuvos savivaldybių  administracijoms dėl ,,Ateities inžinerijos“ veiklų finansavimo. Įgyvendinant šį projektą Žalgirių  gimnazijos mokiniams bus sudarytos sąlygos pasinaudoti  aukštosios mokyklos dėstytojų potencialu,  įgauti praktinės kūrybinės darbo patirties, atsakingiau rinktis būsimą profesiją.

Laisvoji NVŠ mokytoja J. Urbutė vykdys šokio meno projektą ,,Šokis veža“, įtraukdama specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus. Rezultatas – parengta ir bendruomenei pristatyta koncertinė programa.

Tauragės VRCM ,,Pušelė“ vykdys NVŠ projektą ,,STEAM veiklos, naudojant šviesos lentas“, kuriame dalyvaus įstaigos lavinamųjų klasių mokiniai, turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Numatytos veiklos orientuotos į mokinių dėmesio, susikaupimo ugdymą, pažinimo sužadinimą, kalbos ir kūrybinių galių lavinimą. Edukacinėse veiklose bus naudojamos šviesos lentos.

Jovarų pagrindinė mokykla vykdys projektą ,,5P: pamatau, pauostau, paliečiu, paragauju, paklausau“. NVŠ projektas skirtas vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Vaikai dalyvaus pojūčių edukacinėse veiklose, eksperimentuodami geriau pažins pasaulį, bendraus ir saugiai, aktyviai, turiningai leis laisvalaikį.

Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis į  Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistę Danguolę Petkienę

El. p. [email protected]  

Tel. (8 446) 62 825

Stovyklų sąrašas ir vadovų kontaktai

Pasidalinkite
Scroll to Top