Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Tauragės rajono savivaldybė inicijuoja gabių vaikų ugdymą

Tauragės rajono savivaldybė, siekdama atkreipti dėmesį į gabių vaikų atpažinimą ir ugdymą, 2023 m. skirs tikslinį finansavimą dalies 5 klasių mokinių testavimui, jų gebėjimų, stiprybių  atpažinimui.  Vieno mokinio testavimo kaina – 50 Eur. Šias išlaidas padengs Tauragės rajono savivaldybė. Testavimą atliks Vytauto Didžiojo universiteto gabių vaikų ugdymo centro „Gifted“ darbuotojai. Testavimas vyks elektroniniu būdu Tauragėje.

Gifted tarptautinė ugdymo programa

„Gifted“ – tai specialios programos intelektualiam bei emociniam gabių vaikų gebėjimų ugdymui ir profesionali IQ testavimo metodika, pagal kurią nustatomas vaiko intelekto koeficientas, siekiant parengti individualų ugdymo planą kiekvienam, atsižvelgiant į jo gebėjimus, todėl labai svarbu kuo anksčiau gebėjimus pastebėti ir kryptingai ugdyti, stiprinti gabumus ir auginti pasitikėjimą savo jėgomis.

Pilotiniame testavime siūloma dalyvauti 5 klasių Tauragės rajono ugdymo įstaigų  mokiniams, kurių 2022/2023 m.m. II trimestro pažymių vidurkis – 8,0 ir daugiau balų. Mokiniai bus testuojami tik gavus tėvų sutikimą. Atliepiant testavimo metu nustatytus individualius mokymosi poreikius, daliai mokinių bus pateiktas pasiūlymas lankyti jų poreikius atitinkančią neformaliojo gabių vaikų ugdymo programą „Gifted“.

Planuojama, kad Vytauto Didžiojo universiteto gabių vaikų ugdymo programos „Gifted“ padalinys įsikurs Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro STEAM atviros prieigos centre.

Daugiau informacijos apie „Gifted“ centrą – https://gifted.vdu.lt/apie-mus/

Pasidalinkite
Scroll to Top