Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Tauragės rajono savivaldybėje darbą pradeda ekologė – Otilija Budrytė

Gruodžio 18 d. Tauragės rajono savivaldybės ekologo pareigas pradėjo eiti Otilija Budrytė.

Naujoji darbuotoja organizuos aplinkos monitoringo programų įgyvendinimą. Nagrinės ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programas, strateginio poveikio aplinkai vertinimo atrankos, vertinimo apimties nustatymo dokumentus ir vertinimo ataskaitas. Organizuos savivaldybės saugomų teritorijų ir gamtinio kraštovaizdžio objektų priežiūrą bei aplinkosauginių projektų įgyvendinimą.

O. Budrytė studijavo Klaipėdos universitete, kur įgijo Biomedicinos mokslų studijų srities bakalauro, bei Biomedicinos mokslų studijų srities – ekologo magistro laipsnius.

2021–2022 metais atliko ekologo praktiką Klaipėdos universitete, pastaruoju metu dirbo projekto koordinatore asociacijoje „Aktyvus jaunimas“.

„Pagrindinė žinia, kurią noriu skleisti, jog mes neturime planetos B, todėl turime veikti čia ir dabar, kad mūsų vaikai ir anūkai gyventų sveikoje ir funkcionuojančioje Žemės planetoje“, – taip savo tikslus ir viziją naujose pareigose pristato Tauragės rajono savivaldybės ekologė Otilija Budrytė.

Linkime sėkmės darbuose!

Pasidalinkite
Scroll to Top