Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Tauragės rajono savivaldybės administracija skelbia Jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programos konkursą II ketvirčiui

Tauragės rajono savivaldybės administracija skelbia Jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programos konkursą II ketvirčiui. Paraiškas projektų finansavimui gauti gali teikti:

 • savivaldybės teritorijoje veikiančios jaunimo organizacijos, įregistruotos VĮ Registrų centre;
 • savivaldybės teritorijoje veikiančių jaunimo organizacijų struktūriniai padaliniai, taip pat neformalios jaunimo grupės ar klubai, neįregistruoti VĮ Registrų centre, bet sudarę sutartį su ne pelno siekiančiu ir jaunimo poreikius tenkinančiu juridiniu asmeniu dėl bendradarbiavimo įgyvendinant projektą ir kitos su jaunimu dirbančios organizacijos, kurių vienas iš tikslų – į jaunimą orientuota ir jaunimo poreikius tenkinanti veikla (toliau – Projekto teikėjai);
 • ne pelno siekiančios organizacijos, registruotos ne Savivaldybėje, bet vykdančios veiklą Savivaldybės teritorijoje ir kurių projektai turi tęstinumą ne trumpiau kaip 3 metus.

Konkurso tikslas – skatinti Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių jaunimo organizacijų, jaunimo grupių, su jaunimu dirbančių organizacijų plėtrą ir veiklą (sudaryti sąlygas jaunam žmogui tapti aktyviu visuomenės nariu, ugdyti pilietiškumą ir socialinius įgūdžius, gerinti jaunimo užimtumą, saviraišką).

Konkursui teikiamas projektas turi būti aprašomas paraiškos formoje (savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos projektams – 2 priedas, kitoms jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų ir kitų jaunimo grupių projektams – 1 priedas) ir teikiamas elektroniniu būdu. Paraišką ir kitus reikalingus dokumentus galite rasti ČIA.

Konkursui teikiami projektai pagal šias kryptis:

 1. jaunimo pilietinės iniciatyvos skatinimas (konferencijos, seminarai, mokymai, akcijos ir kt.);
 2.  jaunimo organizacijų veiklos efektyvinimas;
 3. jaunimo organizacijų, klubų plėtra (registracijos dokumentų išlaidų kompensavimas);
 4.  jaunimo verslumo skatinimas;
 5. jaunimo laisvalaikio ir užimtumo organizavimas (renginiai, šventės, konkursai, festivaliai, išvykos ir kt.);
 6.  jaunimo tarptautinis bendradarbiavimas;
 7.  jaunimo informacinės ir konsultacinės veiklos plėtojimas, leidyba;
 8.  jaunimo kūryba bei meninė saviraiška.

Konkursui teikiamų projektų prioritetai:

 1.  apyvartinėms lėšoms, reikalingoms projektui, finansuojamam iš kitų fondų, įgyvendinti;
 2. projektams, kurie skirti kuo platesnei jaunimo auditorijai.

Programos finansuojamos iš Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Paraiškas galima teikti iki š.m. balandžio 15 d.

Pasidalinkite

Kitos naujienos

Pratęsiami eismo ribojimai Veterinarijos gatvėje
Užsitęsus vykdomiems darbams, pratęsiami eismo ...
Skaityti daugiau »
Tauragės regiono NVO tarybų forumas 2024
Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos ...
Skaityti daugiau »
Eismo ribojimai T. Ivanausko gatvės atkarpoje birželio 20 dieną
Birželio 20 dieną, 8-17 val. ...
Skaityti daugiau »
Scroll to Top