Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Tauragės rajono savivaldybės gyventojai vis dažniau praneša apie Tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimus

laukai (2)Įsibėgėjus pavasariui, Tauragės rajono savivaldybės administracija gauna vis daugiau skundų dėl tvarkos ir švaros Tauragės mieste ir rajone. 2022 metais priimti 44 nutarimai dėl administracinių nusižengimų, visiems pažeidėjams skirti įspėjimai. Dauguma pažeidimų nustatyti dėl apleistų žemės sklypų, kai juose žolė buvo aukštesnė nei 30 cm ir sklypai apaugę savaiminės, atžalinės kilmės krūmais ir medžiais.

Tvarką ir švarą Tauragės rajono savivaldybėje reglamentuoja Tauragės rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklės, patvirtintos Tauragės rajono savivaldybės tarybos   2022 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. 1-57, „Dėl Tauragės rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“.

Siekiant informuoti visuomenę apie dažniausiai pasitaikančius tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimus Tauragės rajono savivaldybėje, išskirtos aktualiausios taisyklių nuostatos (su visomis taisyklėmis galima susipažinti  ČIA.

Asmenys (tvarkytojai) privalo:

 • rūpintis eksploatuojamų pastatų ir gyvenamųjų namų estetiniu vaizdu. Tvarkyti, remontuoti apdegusius, apgriuvusius ar kitaip fiziškai pažeistus (atšokęs, ištrupėjęs pastato fasado tinkas, plytos ar kitos sienų apdailos medžiagos, architektūriniai elementai, pažeistas apskardinimas, nesandari, fiziškai susidėvėjusi stogo danga, nusilupę fasado dažai, statinio išorės konstrukcijose atsiradę įtrūkimai ar deformacijos) statinius, taisyti sulūžusias tvoras;
 • nuosavybės teise priklausančias nenaudojamas patalpas, pastatus užsandarinti, nesudarant galimybių patekti pašaliniams asmenims;
 • valyti, tvarkyti, rinkti šiukšles, prižiūrėti statinius, žemės sklypus, želdinius, teritorijas. Jeigu statinys, įrenginys, žemės sklypas priklauso keliems savininkams ar nuomininkams, už teritorijos švarą, tvarką ir valymą atsakingi visi savininkai ar nuomininkai pagal valdomą statinio ar žemės sklypo dalį;
 • užtikrinti, kad gyvenamosiose teritorijose nuo gegužės 1 d. iki spalio 1 d. žolė būtų ne aukštesnė kaip 30 cm ir sklypai nebūtų apaugę savaiminės, atžalinės kilmės krūmais ir medžiais;
 • neteršti aplinkos fekalijomis ir buitinėmis nuotekomis;
 • užtikrinti, kad pastatuose ir aplinkoje nebūtų nariuotakojų, graužikų ir kitų užkrečiamųjų ligų šaltinių. Asmenys privalo nuosavybės teise jiems priklausančiose ar naudojamose teritorijose, pastatuose ir patalpose organizuoti vabzdžių ir graužikų kontrolę bei jų kenksmingumo pašalinimą (dezinfekciją, dezinsekciją, deratizaciją).

Savivaldybės teritorijoje draudžiama:

 • plauti transporto priemones ne tam skirtose vietose, naudotis atvira ugnimi, išpilti ant žemės kurą ar tepalus, kitus techninius skysčius, teršti aplinką remontuojant transporto priemones arba palikti netvarkingą transporto priemonę, teršiančią aplinką;
 • užsiimti bet kokia veikla kuri gali sukelti aplinkos užterštumą, skatinti parazitų ar graužikų veisimąsi;
 • spjaudytis, mėtyti nuorūkas, popierius, kramtomąją gumą, daužyti butelius, šlapintis, palikti, padėti, išmesti nenaudojamus ar sugedusius, sulūžusius daiktus ir kitaip teršti rajono bendro naudojimo teritorijas;
 • šluoti šiukšles, pilti fekalijas, naftos produktus, vandenį, kuriame yra naftos produktų arba kitokių kenksmingų bei degių medžiagų, į lietaus surinkimo, nuotekų ir kitus požeminių inžinerinių tinklų šulinius;
 • bendro naudojimo teritorijose laužyti ir gadinti inventorių, įrenginius ir pastatus;
 • bendro naudojimo teritorijose rašinėti, braižyti, piešti ant pastatų, tvorų ir kitų statinių be raštiško Tauragės rajono savivaldybės administracijos suderinimo;
 • tvirtinti skelbimus ar kitokią informaciją ant, stulpų, pastatų ir statinių bei kitose šiam tikslui nenumatytose vietose;
 • naudoti bendrojo naudojimo teritorijose esančius žaliuosius plotus daržams;
 • kūrenti laužus ne tam pritaikytose vietose;
 • transporto priemonėmis ar kitaip užstatyti įėjimus į daugiabučių gyvenamųjų namų laiptines, privažiavimą prie atliekų konteinerių aikštelių;
 • apgyvendinti ir gyventi tam nepritaikytuose statiniuose, gyvenamųjų namų negyvenamosiose patalpose, laikinai apsigyventi ar miegoti skveruose, parkuose ir kitose teritorijose, prašyti išmaldos.

Atkreipiame dėmesį, kad nesilaikymas šių Tvarkymo ir švaros taisyklių reikalavimų užtraukia administracinę atsakomybę, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 366 straipsnyje: savivaldybių tarybų patvirtintų tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 20 iki 140 eurų, o administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo 140 iki 600 eurų.

Apie Tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimus galite pranešti el. paštu [email protected] arba atvykę į Tauragės rajono savivaldybės administraciją.

Pasidalinkite
Scroll to Top