Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Tauragės rajono savivaldybės taryba viena pirmųjų Lietuvoje patvirtino 2021 metų Savivaldybės biudžetą

Sausio 27 dieną Tauragės rajono savivaldybės taryba viena pirmųjų Lietuvoje patvirtino 2021 metų Savivaldybės biudžetą. Jis siekia 50,5 mln. Eur ir yra 5 mln. Eur didesnis nei praėjusiais metais. Daugiausiai lėšų numatyta švietimo, socialinės apsaugos, sporto ir kultūros, sveikatos ir aplinkos apsaugos, Tauragės rajono plėtros, infrastruktūros gerinimo projektams įgyvendinti.

„Džiugina ne tik tai, kad vieni pirmųjų patvirtinome Savivaldybės biudžetą, bet ir tai, jog nepaisant sudėtingos COVID-19 situacijos ir sumažėjusių surenkamų pajamų, biudžetas padidėjo net 5 mln. eurų“,– teigė Administracijos direktorius Modestas Petraitis.

Šių metų rajono biudžetas suplanuotas atsižvelgiant į 2020 metų biudžeto įvykdymą taip pat atsižvelgiant į ekstremalią situaciją šalyje ir į planuojamus biudžetinių įstaigų ir administracijos poreikius.

Pasak Finansų skyriaus vedėjo Igno Kymanto, didžiąją dalį išlaidų sudaro planuojamos išlaidos darbo užmokesčiui, jų poreikis augo dėl teisės aktų pasikeitimo. Tuo tarpu, savivaldybės savarankiškoms funkcijoms atlikti finansavimas iš valstybės mažėjo. „Biudžetą pavyko subalansuoti dėl didesnio likučio 2020 metų pabaigoje, kuris buvo sukauptas dėl racionalaus biudžeto lėšų naudojimo praėjusiais metais“,– sakė I. Kymantas.

Didžiausia biudžeto dalis skirta švietimo sričiai – 20, 1 mln. Eur. Tai sudaro 39,8 proc. viso biudžeto ir yra 2,4 mln. Eur daugiau nei praėjusiais metais. Biudžeto lėšos taip pat numatytos švietimo įstaigoms (Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijai, Tauragės vaikų reabilitacijos centui-mokyklai ,,Pušelė, Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centrui) modernizuoti, moksleivių rinkiniams, mokytojų darbo priemonėms įsigyti.

Biudžete taip pat numatytos lėšos namo, bendruomeninei vaikų globos paslaugai teikti, įsigijimui / statybai, socialinių būstų būklei gerinti, kitai socialinei paramai teikti. Šiais metais keleiviai ir toliau galės važiuoti nemoku viešuoju transportu. Iš viso socialinės paramos įgyvendinimo programai skirta 8,3 mln. Eur. Tai yra 0,7 mln. Eur daugiau nei praėjusiais metais.

Sporto ir kultūros biudžetas sieks 4,65 mln. Eur. Tarp šioje srityje numatytų projektų: sporto ir kultūros komplekso statyba, kino salės įrengimas, žaidimų aikštelių įrengimas Vytauto gatvėje ir prie Zumpės tvenkinio, Lietuvos istorinės vėliavos stiebo su atminimo lenta Laisvės gynėjams įrengimas. Taip pat pirmą kartą Tauragėje bus įgyvendintas dalyvaujamasis biudžetas – Savivaldybė įgyvendins gyventojų iniciatyvas, skirtas gyvenamajai aplinkai gerinti.

Tauragės rajono plėtrai numatyta 3,59 mln. Eur. Iš šios sumos bus įsigyti elektriniai autobusai, įrengtos švieslentės autobusų stotelėse, įrengtos dviračių saugyklos, diegiamos kitos darnaus judumo priemonės ir įgyvendinti rajono plėtrai svarbūs projektai.

Žaliosioms idėjoms (saulės elektrinėms įrengti atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai ir kt.) įgyvendinti bei Sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimui užtikrinti planuojama skirti 3,17 mln. Eur. Iš viso sveikatos apsaugos ir aplinkos apsaugos programos finansavimas padidėjo 0,75 mln. Eur.

Patogesnį susisekimą bus stengiamasi užtikrinti asfaltuojant gatves, diegiant saugaus eismo priemones. Numatyti automobilių stovėjimo aikštelių, esančių daugiabučių namų kiemuose, remonto darbai, aplinkkelio, dviračių tako iki Dacijonų k. projektavimo darbai ir kiti infrastruktūros gerinimo projektai, kuriems šių metų biudžete numatyta 2,17 mln. Eur.

Finansų skyriaus vedėjo I. Kymanto teigimu, šių metų biudžetas yra didesnis dėl daugiau skolinimosi galimybių, kurios atveria kelią Savivaldybei įgyvendinti svarbius projektus. Taip pat auga valstybės dotacijos, kurių paskirtis tikslinė – darbo užmokesčio didinimas pedagogams.

2021-ųjų metų biudžeto šaltiniai: Savivaldybės pajamos – 25, 6 mln. Eur, valstybės dotacijos – 16,97 mln. Eur, ES ir kitos finansinės paramos lėšos – 2,77 mln. Eur, lėšų likučiai – 4,18 mln. Eur ir skolintos lėšos – 1 mln. Eur.

Pasidalinkite
Scroll to Top