Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Tauragės regiono plėtros taryba įregistruota juridinių asmenų registre ir oficialiai pradeda veiklą

Praėjusių metų vasarą priimti Regioninės plėtros įstatymo pakeitimai numatė naujų regioninio lygmens kompetencijas turinčių subjektų – regionų plėtros tarybų – įsteigimą, kurios turi tapti pagrindu užtikrinant efektyvią regioninės politikos sistemą. Įgyvendinant regioninės plėtros įstatymo nuostatas, š. m. kovo 8 d. įsteigta ir juridinių asmenų registre įregistruota Tauragės regiono plėtros taryba (kodas – 305710199, teisinė forma – regiono plėtros taryba).

Pagrindiniai Tauragės regiono plėtros tarybos veiklos tikslai – planuoti, koordinuoti nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimą Tauragės regione, skatinti socialinę, ekonominę Tauragės regiono plėtrą, socialinių ir ekonominių skirtumų tarp Tauragės regiono ir kitų regionų bei regiono viduje mažinimą, savivaldybių bendradarbiavimą.
Tauragės regiono plėtros tarybos organas yra visuotinis dalyvių susirinkimas, o valdymo organai – Tauragės regiono plėtros tarybos kolegija ir Tauragės regiono plėtros tarybos administracijos direktorius.

Kolegiją sudaro Jurbarko, Šilalės Tauragės rajonų ir Pagėgių savivaldybių merai –Skirmantas Mockevičius, Algirdas Meiženis, Dovydas Kaminskas ir Vaidas Bendaravičius, taip pat savivaldybių tarybų deleguoti tarybos nariai – Donatas Jackis ir Vidmantas Juzėnas (Jurbarko rajono savivaldybės tarybos), Edgaras Kuturys (Pagėgių savivaldybės tarybos), Gintautas Macevičius ir Tadas Bartkus (Šilalės rajono savivaldybės tarybos) bei Sigitas Mičiulis ir Giedrė Stulginskienė (Tauragės rajono savivaldybės tarybos). Š. m. sausio 5 d. vykusiame pirmajame Kolegijos posėdyje Kolegijos pirmininku išrinktas – Skirmantas Mockevičius, Jurbarko rajono savivaldybės meras, o pirmininko pavaduotoju patvirtintas Dovydas Kaminskas, Tauragės rajono savivaldybės meras.

Tauragės regiono plėtros tarybos sprendimus svarbiausiais regiono plėtros klausimais (dėl regiono plėtros plano tvirtinimo, keitimo, projektų pripažinimo regioninės svarbos projektais ir kt.) priims Kolegija, kuri, prieš priimdama sprendimą, turės įvertinti iš darbdavių, profesinių sąjungų organizacijų, bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų atstovų sudaryto Kolegijos patariamojo organo pateiktas išvadas arba nuomonę.

Tauragės regiono plėtros tarybos administracijos direktorius yra vienasmenis regiono plėtros tarybos valdymo organas – regiono plėtros tarybos vadovas, atskaitingas Tauragės regiono plėtros tarybos kolegijai ir visuotiniam dalyvių susirinkimui. Jurgita Choromanskytė laimėjusi konkursą ir pritarus Kolegijai, Tauragės regiono plėtros tarybos administracijos direktorės pareigas oficialiai pradėjo eiti nuo kovo 15 d.

Dėl klausimų, susijusių su Tauragės regiono plėtros tarybos veiklos tikslais, funkcijomis, Tauragės regiono plėtros tarybos priimtų sprendimų įgyvendinimo koordinavimu ir Tauragės regiono plėtros tarybos administracijos funkcijų vykdymu, kviečiame kreiptis tiesiogiai į Tauragės regiono plėtros tarybos administracijos direktorę telefonu +370 69877465 arba el. paštu [email protected]

Pasidalinkite
Scroll to Top