Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Tauragės savivaldybės ugdymo įstaigos – vaikų emocinių ir elgesio problemų prevencijos programos „Zipio draugai“ dalyviai

Vaikas kelia rankąTarptautinė programa „Zipio draugai“, skirta 5–7 metų vaikams. Ši programa įgyvendinama Lietuvoje nuo 2000-ųjų. Joje yra dalyvavę daugiau nei 304 tūkst. vaikų, programos pedagogo kvalifikaciją yra įgiję 6,4 tūkst. pedagogų. Programa įgyvendinama lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis.

Tauragės apskrities ugdymo įstaigos dalyvauja programoje „Zipio draugai“ nuo 2005-ųjų metų. Joje jau sudalyvavo 10,4 tūkst. apskrities vaikų, darbui programoje yra parengti 238 Tauragės apskrities pedagogai.

Tauragės apskrities ugdymo įstaigų vadovai bei pedagogai vertina programos „Zipio draugai“ teikiamas galimybes vaiko emocinių ir elgesio problemų prevencijai bei klasės ir mokyklos mikroklimatui gerinti, tad jie aktyviai dalyvauja programoje. 2023–2024 mokslo metais Tauragės apskrityje programoje dalyvaus 38 pedagogai, 774 vaikai iš 22 ugdymo įstaigų.

2023–2024 m. m. programoje ,,Zipio draugai” dalyvaus šios Tauragės rajono savivaldybės ugdymo įstaigos:

  • Tauragės lopšelis-darželis „Kodėlčius“
  • Tauragės vaikų reabilitacijos centras-mokykla „Pušelė“
  • Tauragės lopšelis-darželis „Žvaigždutė“
  • Tauragės „Aušros“ progimnazija
  • Tauragės Martyno Mažvydo progimnazija
  • Tauragės „Šaltinio“ progimnazija
  • Tauragės Tarailių progimnazija
  • Tauragės rajono Žygaičių gimnazija
  • Tauragės rajono Skaudvilės gimnazija
  • Tauragės rajono Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centras

Lietuvoje 2012 m. pradėtas įgyvendinti programos „Zipio draugai“ tęsinys programa „Obuolio draugai“, skirta vyresniems, t. y. 7–9 metų vaikams. Šioje programoje jau dalyvavo daugiau kaip 64,4 tūkst. vaikų, įgyvendinti programą paruošti 2,1 tūkst. pedagogų. Programa įgyvendinama lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis.

Programa „Obuolio draugai“ Tauragės apskrityje pradėta įgyvendinti nuo 2015–2016 mokslo metų, joje jau dalyvavo 1,6 tūkst. Tauragės apskrities vaikų, įgyvendinti programą parengti 58 Tauragės apskrities pedagogai. Ateinančiais mokslo metais programoje dalyvaus 106 vaikai, 7 pedagogai iš 5 Tauragės apskrities ugdymo įstaigų.

2023–2024 m. m. programoje „Obuolio draugai“ dalyvaus Tauragės r. Skaudvilės gimnazija.

Nuo 2006-ųjų metų visoje Lietuvoje įgyvendinama socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus ugdanti ankstyvosios prevencijos programa „Įveikiame kartu“, skirta 7–9 metų vaikams. Programos pedagogų kvalifikaciją jau yra įgiję 3,3 tūkst. pedagogų; programoje yra dalyvavę daugiau kaip 71 tūkst. vaikų. Joje dalyvauja ir Tauragės apskrities pedagogai.

2023–2024 m. m. programoje „Įveikiame kartu“ dalyvaus Tauragės r. Skaudvilės gimnazija.

Informaciją apie programas „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“, jose dalyvaujančių įstaigų ir pedagogų sąrašus, naujai į programas įsitraukusių pedagogų seminarų datas ir kitą su programomis susijusią informaciją rasite internetiniame puslapyje www.vaikolabui.lt.

VšĮ „Vaiko labui informacija“

Pasidalinkite
Scroll to Top