Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Teisinė metrologinė priežiūra Tauragės rajone 2021 m.

darbasLietuvos metrologijos inspekcijos strateginis tikslas – siekti, kad teisinio metrologinio reglamentavimo objektams priskirtos matavimo priemonės ir jų būklė bei gaminamos ir rinkai tiekiamos fasuotos prekės atitiktų teisinės metrologijos reikalavimus.

2020 m. gruodžio 1 d. Lietuvos metrologijos inspekcijoje (toliau – LMI) įvyko struktūros pasikeitimai. Iki 2020 m. gruodžio 1 d. LMI teisinę metrologinę priežiūrą vykdė 10 apskričių skyrių. Pasikeitus struktūrai liko du LMI teritoriniai padaliniai – Vakarų regiono ir Rytų regiono skyriai. LMI Vakarų regiono skyriui priklauso Šiaulių, Klaipėdos, Tauragės, Telšių ir Marijampolės apskritys, LMI Rytų regiono skyriui priklauso Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Utenos ir Alytaus apskritys.

LMI Vakarų regiono skyrius, vadovaudamasis Lietuvos metrologijos inspekcijos 2021 m. I –IV ketv. darbo planais Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje patikrino, kaip atliekų ir pavojingų atliekų tvarkymo įmonės, vandens gręžinius ir (arba) paviršinius vandens telkinius eksploatuojančios ir nuotekas tvarkančios įmonės, energetikos, pramonės įmonės, saulės, vėjo, hidroelektrinės, biodujų jėgainės, šilumos energijos ir karšto vandens tiekimo įmonės, medienos apdorojimo ir medienos gaminių gamybos įmonės, naftos produktų (benzino, dyzelino) degalinės, suskystintų automobilinių dujų degalinės, prekybos ir viešojo maitinimo įmonės, turgavietės, lauko prekyba, pieno supirkėjai ir žalio pieno gamintojai (ūkininkai) ir kiti ūkio subjektai laikosi Metrologijos įstatymo ir kituose metrologijos srities teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje 2021 m. LMI atliko 154 ūkio subjektų, kurių veikla yra susijusi su teisine metrologija, patikrinimus. Patikrinta 120 juridinių bei 34 fiziniais asmenys, patikrinta 277 vnt. matavimo priemonių, atlikti 37 fasuotų prekių faktinio kiekio (masės) patikrinimai.

Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje 2021 m. LMI nustatė 7 (4,6 proc. nuo atliktų rajone patikrinimų skaičiaus) metrologijos srities teisės aktų pažeidimus:

Tauragės mieste nustatyti 4 pažeidimai – prekybininkai turgavietėje bei lauko prekyvietėje naudojo matavimo priemones be galiojančių patikros žymenų ar patikrą patvirtinančių dokumentų;
Atliekant fasuotų prekių kontrolę Tauragės mieste, nustatyti 3 pažeidimai – parduodamų fasuotų prekių pakuotėse faktinis kiekis (masė) viršijo leidžiamą neigiamą masės nuokrypį.

Ūkio subjektai, kuriems nustatyti pažeidimai, įpareigoti neprekiauti teisinės metrologijos reikalavimų neatitinkančiomis prekėmis bei jas pašalinti iš prekybos, sugriežtinti parduodamų fasuotų prekių kiekio kontrolę, naudoti tik metrologijos srities teisės aktų reikalavimus atitinkančias matavimo priemones bei apie priimtus sprendimus informuoti LMI.

Pažymėtina, kad už teisingą fasuoto produkto kiekį pakuotėje yra atsakingi šių prekių gamintojai ar importuotojai, kuriems taikomos baudos, o prekiautojams nurodama išimti kiekio reikalavimų neatitinkančias prekes iš prekybos, jų nepardavinėti ar grąžinti gamintojams ir tik šių nurodymų nevykdantys prekiautojai gali būti baudžiami. Prekių kiekio pažeidimus daugeliu atvejų lemia ūkio subjektų fasavimo proceso tinkamos savikontrolės stoka.

LMI primena, kad 2020 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 140 straipsnio pakeitimai, kuriais numatyta griežtesnė administracinė atsakomybė fiziniams asmenims už metrologijos srities teisės aktų reikalavimų pažeidimus. Taip pat nuo 2020 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo nuostatos, reglamentuojančios atsakomybę už metrologijos srities teisės aktų pažeidimus juridiniams asmenims, juridiniams asmenims skiriamas sankcijas už metrologijos srities teisės aktų pažeidimus ir atsakomybės taikymo sąlygas. Pažymėtina, kad juridiniam asmeniui gali būti skiriamas įspėjimas arba bauda nuo 300 eurų iki 3 procentų juridinio asmens metinių pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais, bet ne daugiau negu 15 000 eurų.

Visi turinys klausimų susijusių su teisine metrologija, gali gauti informaciją telefonu 8 706 68013 arba kreiptis tiesiogiai į LMI Vakarų regiono skyrių, adresu Tauragė, Gaurės g. 4A, mob. tel. 8 680 20201.

Lietuvos metrologijos inspekcijos tinklalapyje www.metrinsp.lrv.lt skelbiama informacija apie planuojamus konsultavimo renginius, seminarus.

Pasidalinkite
Scroll to Top