Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Tęsiamos diskusijos su Lietuvos ūkininkais

Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas tęsia diskusijas su Lietuvos ūkininkais – praėjusios savaitės pabaigoje vykusioje vaizdo konferencijoje su Tauragės, Jurbarko ir Pagėgių rajonų žemdirbiais aptartos aktualiausios žemės ūkio problemos.

Vienas aktualiausių tiek šių rajonų, tiek visos šalies ūkininkams klausimų, dėl kurių šiuo metu vyksta intensyvios derybos – dyzelino, naudojamo žemės ūkyje, įsigijimo lengvatos peržiūrėjimas. Ministras K. Navickas informavo, kad nebus priimami sprendimai, kurie silpnins konkurencijos sąlygas Europos Sąjungoje ar mažųjų ūkių galimybes.

Ūkininkus domina ekologinių ūkių plėtros perspektyvos. Pasak ministro, pažadai plėsti ekologinius ūkius neliks užmiršti. „Esu įsitikinęs, kad pažadą įgyvendinsime ir sprendimą priimsime artimiausiu metu. Ir dėl ribojimų labai dideliems ūkiams dar turėsime apsispręsti, nes tai priklauso nuo riboto pinigų kiekio“, – teigia K. Navickas.

Šiuo metu yra vertinamas lėšų poreikis visoms Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonėms 2021 m., taip pat ir priemonei „Ekologinis ūkininkavimas“. Klausimas dėl kompensacinių išmokų mokėjimo pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ naujai sertifikuotiems ūkiams pagal ekologinei žemės ūkio gamybai keliamus reikalavimus yra svarstomas, numatoma, jog sprendimas dėl paramos mokėjimo bus priimtas artimiausiu metu.

Smulkieji ūkininkai ir toliau bus remiami

Ūkininkai domėjosi ir ministerijos galimybėmis išsaugoti smulkiuosius šeimos ūkius. 2014-2020 m. smulkiųjų ūkių rėmimui skirta apie 64 mln. Eur. Šių metų sausio 21 d. duomenimis, jau patvirtintos 3 801 paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos (KPP) veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkininkams“, o patvirtinta paramos suma siekia 57 mln. Eur. Smulkiuosius ūkininkus jau pasiekė 47 mln. Eur. Pereinamuoju 2021-2022 m. laikotarpiu ir toliau planuojama teikti paramą smulkiesiems ūkiams. Tiksli lėšų suma, skirta pereinamuoju laikotarpiu, paaiškės, kai bus suplanuotas lėšų paskirstymas ir pakeista KPP.

Jaunieji ūkininkai sulauks paramos

Susitikimo dalyviai domėjosi, kaip planuojama skatinti jaunas šeimas keltis gyventi į kaimo vietoves ir ūkininkauti. Jaunųjų ūkininkų įsikūrimą remia KPP veiklos sritis „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“, skirta pradedantiems ūkininkauti iki 40 metų amžiaus, kurie pirmą kartą steigia žemės ūkio valdą. Per 2014-2020 m. finansinį laikotarpį jauniesiems ūkininkams įsikurti skirta apie 73 mln. Eur. Šių metų sausio 21 d. duomenimis, jau patvirtinta 1 721 paraiška, o patvirtinta paramos suma siekia 72 mln. Eur. Jaunuosius ūkininkus jau pasiekė 60 mln. Eur. Pereinamuoju 2021-2022 m. laikotarpiu ir toliau planuojama teikti paramą jauniesiems ūkininkams kurtis. Kada bus priimamos paraiškos, kiek lėšų bus skirta, paaiškės nusprendus dėl 2021-2022 m. laikotarpio lėšų paskirstymo ir pakeitus KPP.

Žemės ūkio ministerijos informacija

Pasidalinkite
Scroll to Top