Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

UAB Tauragės šilumos tinklai informuoja

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402) 32 straipsnio 7 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959), Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. O3E-914 “Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo” ir VKEKK 2019 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. O3E-174 “Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo”, UAB Tauragės šilumos tinklai apskaičiavo centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamąsias nuo 2020 m. rugpjūčio 1 dienos (be PVM):

1.šilumos gamybos kaina:3,10ct/kWh
1.1.kintamoji dedamoji1,21ct/kWh
1.2.pastovioji dedamoji1,89ct/kWh
2.šilumos perdavimo kaina:1,45ct/kWh
2.1.kintamoji dedamoji0,79 ct/kWh
2.2.pastovioji dedamoji0,66 ct/kWh
3.šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos:  
3.1.vienanarė4,55ct/kWh
3.2.dvinarė:  
3.2.1.pastovioji dedamoji (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią)18,55Eur už kW/mėn.
3.2.2.kintamoji dedamoji (už suvartotą šilumos kiekį)2,00ct/kWh
4.gautos papildomos pajamos 43,21 tūkst. Eur dėl kuro faktinių kainų skirtumo, paskirstomos 12 mėnesių laikotarpiui-0,07ct/kWh
5.mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina pasirinktinai:  
5.1.už kiekvieną realizuotą šilumos kilovatvalandę0,12ct/kWh
5.2.pastovus (mėnesio) užmokestis0,86Eur/mėn./kW
5.3.bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis1,03Eur/mėn.
6.karšto vandens kaina (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis):  
6.1.vartotojams daugiabučiuose namuose4,87Eur už kub.m.
6.1.1.pastovioji dedamoji0,34Eur už kub.m.
6.1.2.kintamoji dedamoji4,53Eur už kub.m.
6.2.kitiems vartotojams4,92Eur už kub.m.
6.2.1.pastovioji dedamoji0,34Eur už kub.m.
6.2.2.kintamoji dedamoji4,58Eur už kub.m.
7.atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis0,94Eur butui per mėn.

2020 m. rugpjūčio mėn. šilumos kaina – 4,60 ct/kWh (be PVM).

Tinklų eksploatavimo grupės vadovas l.e.p. direktorius                                                          V. Paulauskas                                     

Pasidalinkite
Scroll to Top