Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Valstybinė kulturos paveldo komisija ragina teikti paraiškas prestižiniams 2021 m. Europa Nostra apdovanojimams

Europa Nostra yra viena svarbiausių žemyno nevyriausybinių kultūros paveldo organizacijų. Ji kiekvienais metais skiria prestižinius apdovanojimus už iškiliausius pasiekimus kultūros paveldo apsaugos srityje. Lietuvoje šių apdovanojimų nauda vis dar nėra pakankamai įvertinta. Valstybinė kultūros paveldo komisija ragina paveldo valdytojus, ekspertus, architektus, restauratorius, mokslininkus, muziejus, viešas ir privačias institucijas, vietos bendruomenes ir savanorius teikti paraiškas ir garsinti savo pasiekimus tarptautiniu mastu.

Pagrindinis Europa Nostra tikslas – ugdyti visuomenės sąmoningumą paveldo atžvilgiu tiek nacionaliniu, tiek europiniu mastu. Atstovaudama paveldo interesams organizacija glaudžiai bendradarbiauja su Europos Sąjunga, Europos Taryba ir UNESCO formuojant tarptautinę paveldo išsaugojimo politiką.

2002 m. įsteigti tarptautiniai Europa Nostra apdovanojimai yra Europos Komisijos inicijuota veikla. Apdovanojimai nugalėtojams teikia didelę naudą. Išauga tiek tarptautinis, tiek nacionalinis žinomumas, kuris leidžia padidinti kultūros paveldo objektų lankytojų srautus ir tikėtis papildomo finansavimo tvarkybai. Europa Nostra apdovanojimai pabrėžia ir skleidžia geriausią patirtį, skatina keistis žiniomis tarp valstybių ir įtraukti paveldo dalyvius į platesnius tinklus.

2020 m. Europa Nostra laureatai >>

Teikti paraiškas apdovanojimams galima 4 kategorijose: kultūros paveldo išsaugojimo (konservavimo-restauravimo projektai, apimantys kruopštų pritaikymą ir kokybiškus naujos architektūros intarpus); tyrimų; nuopelnų paveldo apsaugai ir edukacijos, mokymų bei sąmoningumo ugdymo.

2021 m. bus apdovanota iki 30 paraiškų, iš kurių 4 gaus didįjį prizą ir 10 tūkstančių eurų piniginį apdovanojimą. Vienam laimėtojui bus įteiktas Publikos pasirinkimo apdovanojimas, kurį lems internetinis balsavimas. Iš pateiktų paraiškų dviems bus skirti ILUCIDARE specialieji prizai už geriausias kultūros paveldo inovacijas ir kompetenciją tarptautiniuose paveldo santykiuose.

Iki šiol Lietuvoje 2004 m. apdovanotas Vytauto Didžiojo universiteto rektorato (buv. Ministrų Tarybos kabineto) pastatas Kaune, o 2012 m. – Liubavo dvaro malūnas-muziejus. Nors Lietuvoje esama gausybės puikių paveldo išsaugojimo pavyzdžių, mūsų šalies paveldo bendruomenė neišnaudoja progos dalyvauti Europa Nostra konkurse ir garsinti savo pasiekimus.

Valstybinė kultūros paveldo komisija paprašė Europa Nostra laureatų Lietuvoje, kad jie papasakotų apie apdovanojimo teikiamą naudą.

Tarpukario ministrų kabinetas sulaukė Europa Nostra apdovanojimo už aukščiausios kokybės restauraciją. Paraišką teikė Vytauto Didžiojo universitetas ir pastato restauracijos ir pritaikymo naujoms funkcijoms projekto autoriai –  kauniečiai architektai Gintaras  Prikockis, Almantas Dumčius, Kęstutis Mikšys ir Asta Prikockienė. VDU rektorato atstovai teigia, kad „šio garbingo apdovanojimo tikslas – skatinti aukščiausios kokybės paveldo išsaugojimo praktiką ir paveldo saugojimo sklaidą. Restauruotas pastatas atgavo pirmapradį reikšmingumą ir reprezentatyvumą, padidėjo jo tarptautinis žinomumas ir lankomumas. Tas yra svarbu Vytauto Didžiojo universitetui, Kaunui ir Lietuvai“.

Gintaras Karosas, kurio iniciatyva Liubavo dvaro malūnas restauruotas ir pritaikytas muziejui, Paveldo komisijai pakomentavo: „Tvarkydamas Liubavo dvaro sodybos vandens malūną, norėjau, kad visi restauravimo darbai būtų atlikti kaip galima kokybiškiau. O ir ambicija juk nemaža – per gana trumpą laiką pilnai restauruoti ir pritaikyti muziejui ne tik malūno pastatą, bet ir atgaivinti visą technologinę įrangą, paleisti net originalią XX a. pr. hidroturbiną, kuri galėtų edukaciniais tikslais gaminti ekologišką „žalią“ elektros energiją. Nebuvo lengva, kadangi giliau prisilietęs prie kultūros, ypač technikos, paveldo, privalai gilintis ir tirti. Norėjosi pasitikrinti, kaip restauravimo darbus įvertins dešimtys kultūros paveldo ekspertų iš įvairių šalių. Europa Nostra apdovanojimas nėra materiali paskata, man tai tarptautinis autoritetingas pritarimas toliau dėmesingai ir kokybiškai tęsti Liubavo dvaro sodybos restauravimo ir atgaivinimo darbus, o pozityvi įtaka jaučiama Lietuvos kultūros paveldo žinomumui užsienyje.”

Valstybinė kultūros paveldo komisija yra pirmoji ir vienintelė įstaiga Lietuvoje, prisijungusi prie paveldo apsaugos politiką Europos mastu formuojančios Europa Nostra organizacijos. Paveldo komisija skatina gerąją paveldo apsaugos patirtį ir jos sklaidą tiek šalies viduje, tiek tarptautiniu mastu.

Paraiškas Europa Nostra organizacijai galima teikti iki spalio 1 d.

Europa Nostra kvietimas teikti teikti paraiškas >>
Paraiškos forma >> 
Informacija apie paraiškos teikimo Europa Nostra organizacijai sąlygas lietuvių kalba:
Dalyvavimo taisyklės >>
Dalyvio atmintinė išsaugojimo (konservavimo) kategorijai >>
Dalyvio atmintinė tyrimų kategorijai >>
Dalyvio atmintinė nuopelnų paveldo apsaugai kategorijai >>
Dalyvio atmintinė edukacijos, mokymų ir sąmoningumo ugdymo kategorijai >>

Valstybinės kultūros paveldo komisijos informacija

Pasidalinkite
Scroll to Top