Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Vasario 1 d. 10.00 val. šaukiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu,
sušaukiu 2023 m. vasario 1 d. 10.00 val. Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdį, teikdamas jai svarstyti šiuos darbotvarkės klausimus:

1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
2. Dėl 2023–2029 m. Tauragė+ funkcinės zonos strategijos patvirtinimo.
3. Dėl 2023–2029 m. Tauragės miesto tvarios plėtros strategijos patvirtinimo.
4. Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
5. Dėl 2023 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo.
6. Dėl Tauragės rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 m. įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
7. Dėl patalpų Tauragėje, V. Kudirkos g. 9, perdavimo panaudos pagrindais Tauragės rajono vietos veiklos grupei.
8. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. 1-187 „Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo panaudos pagrindais kaimo bendruomenei „Mažonų rytas“ pakeitimo.
9. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo nereikalingu ir jo nurašymo.
10. Dėl negyvenamųjų patalpų Tauragės r. sav., Mažonų sen., Pagramančio mstl., Pakrantės g. 2, viešo nuomos konkurso paskelbimo.
11. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Jūros upės pakrantės infrastruktūros, mažosios architektūros elementų ir sakralinio statinio (Lurdo) įrengimas“.
12. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Žaliosios energijos naudojimo skatinimas Baltijos regione per STEAM atviros prieigos centro laboratorijų įveiklinimą ir plėtrą“.
13. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Mokėk kiek išmeti“ atliekų sistemos modelio pilotavimas Pietų Baltijos regiono savivaldybėse“.
14. Dėl pritarimo Lauksargių globos namų 2022 metų veiklos ataskaitai.
15. Dėl pritarimo Tauragės šeimos gerovės centro 2022 metų veiklos ataskaitai.
16. Dėl Tauragės šeimos gerovės centro nuostatų patvirtinimo.
17. Dėl pavedimo Tauragės šeimos gerovės centrui.
18. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. 1-212 ,,Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Tauragės šeimos gerovės centre nustatymo“ pakeitimo.
19. Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
20. Dėl Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2021 metų ataskaitos patvirtinimo.
21. Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2022 metų veiklos ataskaitai.
22. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure nustatymo.
23. Dėl pritarimo Tauragės kultūros centro 2022 metų veiklos ataskaitai.
24. Dėl pritarimo Tauragės krašto muziejaus ,,Santaka“ 2022 metų veiklos ataskaitai.
25. Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos 2022 metų veiklos ataskaitai.
26. Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos 2022 metų veiklos ataskaitai.
27. Dėl Tauragės rajono savivaldybės mero ir tarybos 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
28. Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
29. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-374 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektus „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4513 Mažonai–Šakvietis–Šilalė ruožo nuo 0,012 iki 1,614 km, kuriam Mažonų kaime suteiktas Vilties gatvės pavadinimas, kapitalinis remontas įrengiant taką“ ir „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4524 Tauragė–Norkaičiai ruožo nuo 2,300 iki 3,400 km, kuriam Norkaičių kaime suteiktas Vytauto gatvės pavadinimas, kapitalinis remontas įrengiant taką“ pakeitimo.
30. Dėl Tauragės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
31. Dėl atstovo delegavimo į Vakarų Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės valdybą.
32. Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitai.
33. Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo Tauragės rajono savivaldybės kontrolieriui.
34. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Dovydas Kaminskas

Pasidalinkite
Scroll to Top