Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Vasario 17 d. 10.00 val. šaukiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 13 straipsnio 111 dalimi,
sušaukiu 2021 m. vasario 17 d. 10.00 val. nuotoliniu būdu Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdį, teikdamas jai svarstyti šiuos darbotvarkės klausimus:

1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
2. Dėl viešosios įstaigos „Žaliasis regionas“ steigimo.
3. Dėl Tauragės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
4. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. 1-200 „Dėl žemės sklypo Tauragės r. sav., Tauragės sen., Taurų k., priskyrimo visuomenės poreikiams“ pripažinimo netekusiu galios.
5. Dėl pritarimo viešajai įstaigai Tauragės ligoninei įsigyti brangų medicinos prietaisą – magnetinio rezonanso tomografo sistemą.
6. Dėl viešosios įstaigos Skaudvilės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės reorganizavimo.
7. Dėl patalpų Tauragės r. sav., Tauragės sen., Dauglaukio k., Tvenkinio g. 9, perdavimo panaudos pagrindais Dauglaukio bendruomenei „Gimtinė“.
8. Dėl Tauragės rajono savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo ir Tauragės rajono savivaldybės žemės patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos patvirtinimo.
9. Dėl Kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo nustatytose specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, kai šie nuostoliai mokami iš Tauragės rajono savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos patvirtinimo.
10. Dėl Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius įrenginius įregistravimo valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre.
11. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti nuosavybės teise.
12. Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą.
13. Dėl patalpų Tauragės r. sav., Gaurės sen., Eičių k., Mokyklos g. 10, perdavimo panaudos pagrindais Eičių bendruomenei „Karšuva“.
14. Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2018 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. 1-136 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
15. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. 1-53 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo programos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
16. Dėl atleidimo nuo Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio mokėjimo.
17. Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.
18. Dėl Būstų nuomos iš fizinių ar juridinių asmenų ir jų subnuomos asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą Tauragės rajono savivaldybėje, tvarkos aprašo patvirtinimo.
19. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. 1-268 „Dėl socialinio būsto nuomos sąlygų pakeitimo“ pakeitimo.
20. Dėl socialinio būsto išnuomojimo išimties tvarka R. B. (duomenys neskelbtini).
21. Dėl Vietinių rinkliavų Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų patvirtinimo.
22. Dėl Priėmimo į Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo.
23. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 7 d. sprendimo Nr. 1-335 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
24. Dėl vienkartinės pašalpos skyrimo.
25. Dėl Lauksargių globos namų nuostatų patvirtinimo.
26. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 5 d. sprendimo Nr. 1-198 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
27. Dėl pritarimo vienašališkam skolos grąžinimo sutarties nutraukimui.
28. Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės peticijų komisijos 2020 metų veiklos ataskaitai.
29. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 3 d. sprendimo Nr. 1-292 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo“ pakeitimo.
30. Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai.
31. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
32. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos programos patvirtinimo.
33. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-368 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo.
34. Dėl Modesto Petraičio atleidimo iš Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų.
Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Dovydas Kaminskas

Pasidalinkite
Scroll to Top