Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Vasario 21-ąją minima Tarptautinė gimtosios kalbos diena

Vasario 21-ąją – Tarptautine gimtosios kalbos diena. Kaip teigiama Šventajame rašte, senais laikais žmonės kalbėję viena kalba. Jų kalbas sumaišęs Dievas, kai tie užsimanę pastatyti Babelio bokštą, kuriuo galėtų Dievą pasiekti.

Lietuvių kalba – viena archajiškiausių kalbų, turinti gilias šaknis. Bėgant laikui, ji kito nežymiai. Tai seniausia ir turtingiausia šimtmečiais puoselėta pasaulio kalba, garbingai išlaikiusi ne vienus istorinių sunkmečių egzaminus, beveik negrįžtamą tautos išnykimą XIX amžiuje. Dabar šia kalba kalbą daugiau nei 3 milijonai žmonių. Tai viena iš 24 oficialių Europos Sąjungos kalbų.

Lietuvių kalboje egzistuoja dvi pagrindinės tarmės – aukštaičių ir žemaičių. Savo ruožtu jos skirstomos į smulkesnes patarmes, pagal geografinį išsidėstymą – rytų aukštaičių, vakarų aukštaičių-suvalkiečių, ir pietų aukštaičių-dzūkų, vakarų žemaičių, šiaurės vakarų žemaičių ir pietų žemaičių. Bendrinė lietuvių kalba, kuria dabar kalbame, yra paremta vakarų aukštaičių-suvalkiečių  tarme.

Keletas įdomių faktų apie lietuvių kalbą

  • Lietuvių kalba – archajiškiausia indoeuropiečių kalbų grupėje.
  • Lietuvių kalbai daugiau nei 5000 metų.
  • Lietuvių kalba patenka į seniausių pasaulio kalbų penkioliktuką.
  • Tai labiausiai vartojama Baltų kalba.
  • Lietuvių abėcėlėje yra analogų pasaulyje neturinti raidė – ė.
  • Abėcėlėje naudojamos nosinės ir varnelės yra pasiskolintos iš lenkų ir čekų.
  • Spaudos draudimo laikotarpiu slapta po pastatais buvo įrengiamos spaustuvės, kuriose leistos knygos ir kiti periodiniai leidiniai.
  • Tik Lietuvoje veikė knygnešių judėjimas.
  • Lietuvių kalbos žodynas (LKŽ) pateikia daugiau, kaip 11 milijonų lietuviškų žodžių. Šis skaičius apima žodžius nuo pirmųjų rašytinių šaltinių iki 21 amžiaus. Tai 20 tomų žodynas, kurio bendras puslapių skaičius siekia apie 22 tūkst.

Mūsų gimtoji, lietuvių, kalba – pats didžiausias, brangiausias iš protėvių mūsų paveldėtas kultūros lobis. Saugokime ir branginkime ją!

Pasidalinkite
Scroll to Top