Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Vasario 23 d. 10.00 val. šaukiamas nuotolinis Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 13 straipsnio 111 dalimi, sušaukiu 2022 m. vasario 23 d. 10.00 val. nuotoliniu būdu Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdį, teikdamas jai svarstyti šiuos darbotvarkės klausimus:

 

 

 

 

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. (TSP-66) Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo. (Pranešėjas Ignas Kymantas, Finansų skyriaus vedėjas)
 3. (TSP-67) Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Tauragės rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėjas Faustas Sragauskas, Statybos skyriaus vedėjas)
 4. (TSP-55) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo. (Pranešėjas Paulius Goštautas, vyr. specialistas)
 5. (TSP-61) Dėl Tauragės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
 6. (TSP-62) Dėl Tauragės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos nuostatų patvirtinimo. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
 7. (TSP-63) Dėl Tauragės rajono savivaldybės saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
 8. (TSP-64) Dėl Tauragės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
 9. (TSP-52) Dėl saulės elektrinių išdėstymo žemės sklypuose Tauragės r. sav., Lauksargių sen., Griežpelkių II k. ir Kreivėnų k., specialiojo plano rengimo. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
 10. (TSP-45) Dėl Tauragės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. (Pranešėjas Tadas Pauparis, Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas)
 11. (TSP-49) Dėl 2022–2023 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir priešmokyklinio ugdymo grupių sąrašo patvirtinimo. (Pranešėja Lina Oželytė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė)
 12. (TSP-59) Dėl Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus 2022–2023 mokslo metams nustatymo. (Pranešėja Lina Oželytė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė)
 13. (TSP-65) Dėl Priėmimo į Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Lina Oželytė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė)
 14. (TSP-51) Dėl Tauragės „Versmės“ gimnazijos nuostatų patvirtinimo. (Pranešėja Gintarė Stulgienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė)
 15. (TSP-47) Dėl reprezentacinio sporto klubo VšĮ „Tauragės futbolas“ dalinio finansavimo. (Pranešėja Gintarė Stulgienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė)
 16. (TSP-48) Dėl reprezentacinio Tauragės „Volano“ sporto klubo dalinio finansavimo. (Pranešėja Gintarė Stulgienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė)
 1. (TSP-50) Dėl Tauragės  rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programų konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Danguolė Petkienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė)
 2. (TSP-60) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. 1-365 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. (Pranešėja Danguolė Petkienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė)
 3. (TSP-37) Dėl Tauragės šeimos gerovės centro nuostatų patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 4. (TSP-38) Dėl Tauragės šeimos gerovės centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
 5. (TSP-53) Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo viešajai įstaigai „Tauragės futbolas“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 6. (TSP-54) Dėl prašymo perduoti Tauragės rajono savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise valstybinį žemės sklypą teikimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 7. (TSP-39) Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 8. (TSP-41) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio trumpalaikio materialiojo turto  perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo  patikėjimo teise Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 9. (TSP-40) Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir  Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešajai bibliotekai. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 10. (TSP-58) Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir Tauragės kultūros centro patikėjimo teise valdomo turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Tauragės krašto muziejui „Santaka“. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 11. (TSP-44) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 9 d. sprendimo Nr. 1-70 ,,Dėl projekto ,,Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“ finansavimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 12. (TSP-43) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. 1-267 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Tauragės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Genovaitė Pukelytė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja)
 13. (TSP-57) Dėl vietos valdžios atstovo delegavimo į Tauragės rajono vietos veiklos grupės valdybą. (Pranešėja Rita Matemaitienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė)
 14. (TSP-56) Dėl atstovų delegavimo į Tauragės miesto vietos veiklos grupės valdybą. (Pranešėja Rita Matemaitienė, Kultūros skyriaus vyr. specialistė)
 15. (TSP-42) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. (Pranešėja Rita Grigalienė, Etikos komisijos pirmininkė)
 16. (TSP-46) Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 5 d. sprendimo Nr. 1-199 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo. (Pranešėja Vaida Petrauskienė, Vyr. specialistė)

 

Savivaldybės meras Dovydas Kaminskas

Pasidalinkite
Scroll to Top