Atliekų tvarkymas

Tauragės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos informacija

Atliekų tvarkymas

Projektai

2022 metų pradžioje Tauragės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir geodezijos  skyrius pateikė paraišką Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai dėl dotacijos individualiems antrinių žaliavų surinkimo konteineriams įsigyti.

2023 m. birželio mėnesį buvo baigtos viešųjų pirkimų procedūros ir pasirašyta viešojo pirkimo – pardavimo sutartis. Individualių antrinių žaliavų surinkimo konteineriai – 200 vnt. 240 l talpos ir 250 vnt. 120 l bus statomi Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje.

Finansavimas skirtas pagal priemonę ,,Subsidijos ir dotacijos individualiems antrinių žaliavų surinkimo konteineriams įsigyti“. Finansuojama 50 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, likusią dalį, kurių nedengia dotacija, projekto vykdytojas įsipareigoja  apmokėti savo arba Gamintojų ir importuotojų organizacijos lėšomis.

 

Vykdomas projektas ,,Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“
 Nr.05.2.1-APVA-R-0008-71-0002

 Projektas ,,Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“, vykdomas atsižvelgiant į ,,2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1, patvirtinto Aplinkos ministro 2016-04-27 d. įsakymu Nr. D1-281, reikalavimus.

Priemonės įgyvendinimą administruoja ­­­­­­­­­­Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Ministerija) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra  – Įgyvendinančioji institucija.

Tauragės regionui Europos Sąjungos skiriama finansavimo lėšų 2 567 217,62 Eur. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjo (šiuo atveju savivaldybių) prie projekto finansavimo prisidėjimas- ne mažiau nei 15 proc. (~450 722,71 Eur be PVM) visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Visa projekto suma- 3.020.256,02 Eur be PVM.

Priemonės tikslas – sukurti ar plėtoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir (ar) paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūrą, informuoti visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais. Projekto veiklos turi būti baigtos ne vėliau kaip 2019 m. gruodžio 31 d.

Atsižvelgiant į Aprašo reikalavimus, buvo parengta paraiška ir gautas finansavimas projekto veikloms įgyvendinti.  Tauragės regiono savivaldybėse buvo numatyta vykdyti tokias veiklas:

 1. Nupirkti 500 vnt. biologinių atliekų surinkimo konteinerių (240 l arba 0,24 m3 talpos) ir 1000 vnt. kompostavimo dėžių (900 l arba 0,9 m3 talpos) individualioms namų valdoms.

BSA surinkimo konteineriai, atsižvelgiant į prašymus, paskirstyti taip: Tauragės rajono savivaldybei – 200 vnt., Šilalės rajono savivaldybei – 200 vnt., Pagėgių savivaldybei – 50 vnt., Jurbarko – 50 vnt.

Kompostavimo dėžės, paskirstytos ir išdalintos taip: Tauragės rajono savivaldybei – 280 vnt., Jurbarko rajono savivaldybei – 290 vnt., Šilalės rajono savivaldybei – 272 vnt., Pagėgių savivaldybei – 158 vnt.

2019 m. nupirkta 704 vnt. 2019 -04-02 d. dėžės pristatytos ir dalinamos: Tauragės-260 vnt., Jurbarko-200 vnt., Šilalės- 197 vnt. (iš jų 3 vnt.atvežti iš Pagėgių), Pagėgių-47 vnt.(buvo 50, bet 3 vnt.išvežti į Šilalę)

 1. Įrengti požemines ir antžemines konteinerinių aikšteles ir įsigyti bendro naudojimo konteinerius konteinerinėms aikštelėms. Iš viso konteinerių aikštelių – 246 vnt., iš jų antžeminės – 169 vnt. ir požeminės 77 vnt.

2.1.Tauragės rajono savivaldybėje viso įrengti aikštelių – 86 vnt., iš kurių antžeminės 52 vnt. ir požeminės 34 vnt. Šioms aikštelėms įsigyti konteinerių:  mišrių komunalinių atliekų konteinerių 34 vnt; popieriaus/kartono atliekų konteinerių 86 vnt.; stiklo atliekų konteinerių 86 vnt; plastiko atliekų konteinerių skaičius – 86 vnt.; biologinių (maisto ir žaliųjų) konteinerių skaičius – 51 vnt.;

2.2.Jurbarko rajono savivaldybėje viso įrengti aikštelių – 82 vnt., iš jų antžeminių-63 vnt., požeminių- 19 vnt. Šioms aikštelėms įsigyti konteinerių: mišrių komunalinių atliekų konteinerių-83 vnt.; popieriaus/kartono atliekų konteinerių -82 vnt.; stiklo atliekų konteinerių- 82 vnt.; plastiko atliekų konteinerių skaičius – 82 vnt.; biologinių (maisto ir žaliųjų) konteinerių skaičius – 22 vnt.

2.3.Šilalės rajono savivaldybėje – viso aikštelių53 vnt., iš kurių 34 vnt. antžeminės ir 19 vnt. požeminės. Šioms aikštelėms įsigyti konteinerių:  mišrių komunalinių atliekų konteinerių -19 vnt; popieriaus/kartono atliekų konteinerių – 53 vnt.; stiklo atliekų konteinerių – 53 vnt.; plastiko atliekų konteinerių skaičius – 53 vnt.; biologinių (maisto ir žaliųjų) konteinerių skaičius – 21 vnt.

2.4.Pagėgių savivaldybėje viso įrengti aikštelių –  25 vnt., iš kurių 20 vnt. antžeminės ir 5 vnt. požeminės. Šioms aikštelėms įsigyti konteinerių:  mišrių komunalinių atliekų konteinerių – 14 vnt.; popieriaus/kartono atliekų konteinerių – 25 vnt.; stiklo atliekų konteinerių – 25 vnt.; plastiko atliekų konteinerių skaičius – 25 vnt.; biologinių (maisto ir žaliųjų) konteinerių skaičius – 9 vnt.

 1. Tauragės regione esančias didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles (DASA) pritaikyti atliekų paruošimui naudoti pakartotinai (pastatai ir konteineriai).

Planuojama esamose Tauragės regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse (adresais: Paberžių g. 14 A, Tauragės rajone; Statybininkų g. 4 E Jurbarko rajone; Pilies g. 3, Vingininkų k. Šilalės rajone; ir M. Jankaus g. 37 Pagėgių savivaldybėje) pastatyti pastatus, kuriuose bus laikinai laikomos atliekos pakartotiniam panaudojimui (viso 4 vnt.) ir kiekviename pastate bus nupirkta po 30 vnt. konteinerių (viso – 120 vnt.). Pastatų, skirtų atliekų paruošimui naudoti pakartotinai plotas numatomas ne mažesnis nei 50 m2, tūris ne mažesnis nei 250 m3. Konteineriai, skirti pakartotinio naudojimo  atliekų laikymui, numatomi tvirto plieno, apie 750 litrų talpos.

Tauragės regiono sąvartyno teritorijoje bus pastatytas pastatas, skirtas atliekų paruošimui naudoti pakartotinai. Pastatas (~250 m2),  į kurį iš visų Tauragės regiono savivaldybių (Jurbarko, Šilalės, Tauragės ir Pagėgių) didžiųjų atliekų surinkimo aikštelių (toliau-DASA) bus suvežti remontuotini daiktai, kuriuos sutvarkius jie vėl bus pateikti gyventojams.

 1. Numatomas visuomenės informavimas atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais.

Viešinimo kampanijos vykdymo metu numatomos šios viešinimo veiklos: konkursas moksleiviams „Aš rūšiuoju ir kitus to mokau“, vizitai į Klaipėdos Fortum deginimo gamyklą bei Alytaus, Kauno (ar kt.) MBA, reklaminio pobūdžio klipai regioninėje televizijoje, radijo laidos/viktorinos, informaciniai pranešimai vietinėje bei nacionalinėje spaudoje bei UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ internetiniame tinklapyje, leidinys apie Tauragės regiono atliekų tvarkymo infrastruktūrą bei atliekų tvarkymą, atributika bei stendai.

ĮVYKDYTI PROJEKTO PIRKIMAI:

 • Kompostavimo dėžių individualioms valdoms pirkimas, sutartis pasirašyta, laimėtojas UAB ,,BioWaste Technologies“. Sutarties vertė – 56.200,00 EUR be PVM ; (ĮVYKDYTA)
 • Konteinerių, skirtų žaliųjų atliekų surinkimui, indiv.valdoms pirkimas, sutartis pasirašyta, laimėtojas UAB ,,Ecoservice“. Sutarties vertė – 10.390,00 EUR be PVM; (dalinami, dar DASA aikštelėse yra ~200 vnt.)
 • Pastatų, skirtų pakartotiniam atliekų laikymui, statybos darbai didžiųjų atliekų surinkimo aikštelėse (DASA), sutartis pasirašyta, laimėtojas UAB ,,APASTATA“ , sutarties vertė -206.000,00 EUR be PVM; (2018-11-05 numatoma baigti darbus)
 • Konteinerių, skirtų pakartotiniam atliekų laikymui, pirkimas DASA pastatuose, sutartis pasirašyta, laimėtojas UAB ,,Ecoservice“. Sutarties vertė-28.548,00 EUR be PVM; (ĮVYKDYTA)
 • Antžeminių konteinerių į bendro naudojimo konteinerių aikšteles pirkimas, sutartis pasirašyta, laimėtojas UAB ,,Strefa“. Sutarties vertė – 171.874,70 EUR be PVM; (ĮVYKDYTA)
 • Techninės priežiūros ir FIDIC inžinieriaus paslaugų pirkimas, sutartis pasirašyta, laimėtojas UAB ,,Klaipėdos ranga“. Sutarties vertė – 51.900,00 EUR be PVM;
 • Projekto visuomenės informavimo paslaugų pirkimas, laimėtojas nustatytas UAB ,,Komunikaciniai projektai“, sutartis pasirašyta. Sutarties vertė – 26.747,00 EUR be PVM.
 • Techninių projektų ekspertizės paslaugos (DASA pastatų)- Sutartis pasirašyta, laimėtojas UAB ,,Projektų ekspertizė“. Sutarties vertė- 1710,00 EUR be PVM. (ĮVYKDYTA)
 • Požeminių konteinerių su įrengimu pirkimas, pirkimas vykdomas. Pirkimas įvykdytas. Sutartis pasirašyta, laimėtojas- UAB ,,Strefa”. Sutarties vertė- 660.000,00 EUR be PVM.
 • Antžeminių konteinerių aikštelių statybos darbai. Pirkimas įvykdytas. Sutartis bus pasirašyta, gavus iš APVA pirkimų procedūrų derinimo raštą. Sutarties vertė-556,40 EUR be PVM.
 • Kompostavimo dėžių ind. valdoms pirkimas. Pirkimas įvykdytas, nupirktos 704 vnt. komposto dėžių. Sutarties vertė – 50 000 EUR be PVM.
 • Pastato, skirto atliekų paruošimui naudoti pakartotinai projektavimo paslaugos. Pirkimas įvykdytas. Sutarties suma-22 385,00 EUR su PVM.

PLANUOJAMA:

 • Nupirkti pastato, skirto atliekų paruošimui naudoti pakartotinai, statybos darbus (~467,00 Eur be PVM), techninės priežiūros (~19.200,00Eur be PVM) ir ekspertizės (~1.497,00 Eur be PVM) paslaugas.
 • nupirkti konteinerių tekstilei surinkti ( ~ 30 vnt. Pagėgių ir Šilalės r.). Preliminari pirkimų suma- 30 000 EUR be PVM.

Scroll to Top