Informacija jaunoms šeimoms, ketinančioms įsigyti būstą

Tauragės rajono savivaldybės būstų informacija

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).

Informacija jaunoms šeimoms, ketinančioms įsigyti būstą

Reglamentuojantys teisės aktai
Apibūdinimas
– Valstybės iš dalies kompensuojamas būsto kreditas
– Galima pirkti būstą visoje Lietuvoje
Kreditas
Suteikiamas visiems, atitinkantiems kredito gavėjo apibūdinimą su subsidija arba be subsidijos
Subsidija (kompensuojama dalis)
– Suteikiama iš karto*(perkant būstą);
– Nesuteikiama;
– Suteikiama atsiradus teisei į subsidiją.
*Jeigu kreditas imamas būstui statyti, subsidija suteikiama baigus būsto statybos darbus
Papildoma subsidija
Suteikiama atsiradus teisei į papildomą subsidiją.
Apribojimai
– Gaunamų pajamų ir turimo turto dydžių (eurais) apribojimas
Nekilnojamojo turto apribojimai
Priklausomai nuo šeimos narių skaičiaus / turimo būsto nusidevėjimo / būsto ploto galima turėti nekilnojamąjį turtą (namas, būstas ir pan.)
Prievolė
– Deklaruoti turtą ir gaunamas pajamas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje
– Deklaracijos forma FR0001, KODAS 805
Jauna šeima
Jauna šeima – šeima, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių ar asmenų, sudariusių registruotos partnerystės sutartį, yra iki 36 metų, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar daugiau vaikų arba (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ir yra iki 36 metų.
Subsidijos dydžiai

– 15% Jaunos šeimos be vaikų
– 20% Jaunos šeimos, auginančios 1 vaiką
– 25% Jaunos šeimos, auginančios 2 vaikus
– 30%:

  •  šeimos, auginančios 3 ar daugiau vaikų;
  •  neįgalieji ar šeimos, kuriose yra neįgaliųjų;
  •  asmenys iki 36 metų, kurie yra buvę likę be tėvų globos (rūpybos), ar jų šeimos;
  • šeimos, kuriose motina ar tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar daugiau
    vaikų ir (ar) vaiką, kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba)
Subsidijos panaudojimas
– Pradiniam įnašui padengti
– Kredito daliai padengti
Prašymo pildymas / dokumentų pateikimas
– Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė, Kabineto Nr. 116
Kreditavimo įstaigos
– SEB bankas
– Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
– AB „Swedbank“
– Šilutės kredito unija
Būsto kreditų sumos
– 53 000 Eur – asmeniui be šeimos;
– 87 000 Eur – dviejų ar daugiau asmenų šeimai;
– 35 000 Eur – nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti, neatsižvelgiant į asmens šeimininę padėtį.
Reglamentuojantys teisės aktai
Apibūdinimas

– Valstybės iš dalies kompensuojamas būsto kreditas
– Galima pirkti tik nustatytuose regionuose.

Apibūdinimas
Suteikiamas tik jaunoms šeimoms iš karto su subsidija
Subsidija (kompensuojama dalis)
– Suteikiama iš karto*(perkant būstą)
*Jeigu kreditas imamas būstui statyti, subsidija suteikiama baigus būsto statybos darbus
Papildoma subsidija
Suteikiama atsiradus teisei į papildomą subsidiją.
Apribojimai
– Pajamų ir turimo turto apribojimų nėra.
– Negalima pirkti būsto iš artimų giminaičių.
Nekilnojamojo turto apribojimai

Priklausomai nuo šeimos narių skaičiaus / turimo būsto nusidevėjimo / būsto ploto galima turėti nekilnojamąjį turtą (namas, būstas ir pan.)

Prievolė
– Deklaruoti turtą Valstybinėje mokesčių inspekcijoje
– Deklaracijos forma FR0001, KODAS 807
Jauna šeima
Jauna šeima – šeima, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių ar asmenų, sudariusių registruotos partnerystės sutartį, yra iki 36 metų, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar daugiau vaikų arba (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ir yra iki 36 metų.
Subsidijos dydžiai
– 15% Jaunos šeimos be vaikų
– 20% Jaunos šeimos, auginančios 1 vaiką
– 25% Jaunos šeimos, auginančios 2 vaikus
– 30% Jaunos šeimos, auginančios 3 ar daugiau vaikų
Subsidijos panaudojimas
– Pradiniam įnašui padengti
– Kredito daliai padengti
Prašymo pildymas / dokumentų pateikimas
– Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė, Kabineto Nr. 116
www.spis.lt
Kreditavimo įstaigos
– AB „Swedbank“
– SEB bankas
– Tauragės kredito unija
– Šilalės kredito unija
– Raseinių kredito unija
– Šilutės kredito unija
– Kelmės kredito unija
Būsto kreditų sumos
– 87 000 Eur

Kita informacija

Informacija ir pranešimai

KVIEČIAME PASINAUDOTI PARAMA PIRMAM TINKAMAM BŪSTUI ĮSIGYTI

Teisę į paramą būstui įsigyti turi asmenys ir šeimos, kurių Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoto turto vertė ir pajamos, pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnį įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija šių dydžių:

1) asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 106 valstybės remiamų pajamų
(toliau – VRP) dydžių ir turtas – 129 VRP dydžių;

2) dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 148 VRP dydžių ir turtas – 262 VRP dydžių;

3) keturių ar penkių asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 178 VRP dydžių ir turtas – 349 VRP dydžių;

4) šešių ar daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 30 VRP dydžių ir turtas vienam asmeniui – 83 VRP dydžių.

1 VRP –122 Eur.

Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų suma neturi būti didesnė kaip:

1) 53 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – asmeniui be šeimos;

2) 87 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – dviejų ar daugiau asmenų šeimai;

3) 35 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti, neatsižvelgiant į asmens šeiminę padėtį.

SUBSIDIJA

Subsidija valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti teikiama šių kreditų gavėjams, jeigu jie atitinka šio įstatymo 8 straipsnyje nustatytus reikalavimus ir jeigu jie:

1) prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo metu yra buvę likę be tėvų globos (rūpybos) asmenys iki 36 metų ar jų šeimos, taip pat šeimos, auginančios tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), neįgalieji arba šeimos, kuriose yra neįgaliųjų, apmokama 20 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos;

2) prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo metu yra jaunos šeimos, auginančios vieną ar daugiau vaikų, ir šeimos, kuriose vienas iš vaikų tėvų yra miręs, apmokama 10 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos.

Asmenims ir šeimoms suteikta subsidija valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti panaudota šio kredito pradiniam įnašui padengti.

Jeigu valstybės iš dalies kompensuojamas būsto kreditas suteikiamas būsto statybai, asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į subsidiją valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti, ši subsidija išmokama tik užbaigus būsto statybas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka.

Jeigu valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito gavėjas teisę į subsidiją valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti įgijo po to, kai gavo valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą, suteiktą iš kredito davėjams nustatyto valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo metinio limito, subsidija apskaičiuojama pagal valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito likučio sumą, buvusią tą dieną, kai valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito gavėjas kreipėsi į kredito davėją su prašymu pakeisti su kredito davėju sudarytą sutartį dėl valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito teikimo.

Jeigu valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito gavėjas, pasinaudojęs šio straipsnio 1 dalyje nurodyta subsidija, įgyja teisę į didesnę šio straipsnio 1 dalyje nurodytą subsidiją, jam papildomai suteikiama šių subsidijų dydžių skirtumo subsidija (toliau – papildoma subsidija). Papildomos subsidijos suma apskaičiuojama pagal valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito likučio sumą, buvusią tą dieną, kai valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito gavėjas kreipėsi į kredito davėją su prašymu pakeisti su kredito davėju sudarytą sutartį dėl valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito teikimo. Valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito gavėjas, norintis pasinaudoti papildoma subsidija, turi būti įvykdęs pagal kreditavimo sutartį, sudarytą su kredito davėju, prisiimtus skolinius įsipareigojimus iki tos dienos, kurią kreipiasi į kredito davėją su prašymu pakeisti minėtą sutartį.

Tuo atveju, kai valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito gavėjas, kuriam suteikta subsidija valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti, gautą valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą grąžina kredito davėjui anksčiau kaip per 5 metus arba už šį kreditą įsigytą būstą per pirmuosius 5 metus nuo kreditavimo sutarties sudarymo dienos perleidžia kito asmens nuosavybėn, sutartyje dėl valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito teikimo (subsidijų finansavimo) tvarkos nustatyta tvarka iš kredito gavėjo išieškoma valstybės suteikta subsidija ir išieškota subsidijos suma pervedama į valstybės biudžetą.

Scroll to Top