Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Viešojo konkurso būdu išrinkti švietimo įstaigų vadovai

Gruodžio mėnesį Savivaldybės administracijoje vyko konkursai į Švietimo įstaigų vadovų pareigas. Konkursą į Tauragės „Aušros“ progimnazijos direktoriaus pareigas laimėjo Snieguolė Bastakienė, Tauragės lopšelio- darželio „Kodėlčius“ – Lina Kymantienė ir Tauragės „Šaltinio“ progimnaziją – Jūratė Lazdauskienė. Konkursus laimėjusios vadovės minėtoms ugdymo įstaigoms vadovavo ir iki šiol.

Snieguolė Bastakienė Tauragės „Aušros“ progimnazijoje direktorės pareigas eina nuo 2009-ųjų metų, dar anksčiau, šioje ugdymo įstaigoje buvo direktoriaus pavaduotoja ugdymui, matematikos mokytoja.

Pasak S. Bastakienės, vadovas savo vaidmenį mokykloje turi nuolat atrasti iš naujo, vis tobulėti ir nesustoti. „Geras vadovas žino, kad klaidų išvengti neįmanoma, tačiau būtina iš jų kas kartą pasimokyti“,– sake S. Bastakienė.

Lina Kymantienė l.-d. „Kodėlčius“ vadovės pareigas eina nuo 2009-ųjų. Vadovės tikslas – užtikrinti, kad darželyje būtų teikiamos kokybiškos ikimokyklinio ugdymo paslaugos, tenkinami vaiko prigimtiniai, socialiniai, pažintiniai, saviraiškos poreikiai.

Jūratė Lazdauskienė Tauragės „Šaltinio“ progimnazijoje yra ėjusi pradinių klasių mokytojos, direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigas, iki šiol taip pat vadovavo progimnazijai.

Kaip teigia konkursą laimėjusi direktorė, ji skatins pedagogus įgyti papildomą profesiją, tarpininkaus kreipiantis į rajono tarybą dėl studijų ar jų dalies kompensavimo, sieks išlaikyti sutelktą ir stiprią progimnazijos bendruomenę, inicijuos progimnazijos lauko erdvių pritaikymą kūrybiškai mokinių veiklai bei tęs tradiciją – išklausyti mokinių ir mokytojų, mokinių tėvų (globėjų) svajones, kokios mokyklos jie nori.

Pasidalinkite
Scroll to Top