Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Viešojo sektoriaus iššūkiams įveikti – GovTech sprendimai

Naujausios technologijos daro įtaką visoms gyvenimo ir ekonomikos sritims. Ne išimtis ir viešojo sektoriaus institucijos, kurių veikla susijusi su milžinišku duomenų kiekio valdymu, efektyviu planavimu ir sprendimų ieškojimu. Šie procesai ne tik imlūs laikui, bet ir valstybės institucijose vaidina vieną svarbiausių rolių.

Naujausios technologijos bei jų prieinamumas suteikė daugiau galimybių inovatyvius sprendimus kuriantiems startuoliams bei įmonėms. Jie jau įrodė, kad skaitmeninių sprendimų pagalba gali transformuoti bankų, prekybos, reklamos ar kitas industrijas. Tačiau specialistai pripažįsta, jog viešąjį sektorių, kuriam reikia neatidėliotinų pokyčių ir sprendimų, startuoliai su savo kuriamomis inovacijomis lig šiol dažnai pamiršdavo. Siekiant juos labiau įtraukti į viešojo sektoriaus pokyčius, visame pasaulyje paskutiniuosius penkerius metus sparčiai išpopuliarėjo GovTech judėjimas.

Galimybės viešojo sektoriaus problemas spręsti inovatyviai ir kūrybiškai

2021 m. viduryje Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA), kartu su GovTech komanda, kvietė Lietuvos viešojo sektoriaus institucijas pateikti turimą iššūkį bei gauti finansavimą GovTech bandomosios versijos sukūrimui. Viešojo sektoriaus įstaigos galėjo teikti paraiškas, kuriose išsakomi poreikiai konkrečiam technologiškai aktualiam sprendimui. Tuomet finansavimą gavę projektai yra įgyvendinami startuolių ir įmonių kuriamų inovacijų pagalba.

Šiemet Lietuvos viešojo sektoriaus institucijos pateikė beveik 100 iššūkių, iš kurių finansavimas GovTech prototipo sukūrimui buvo suteiktas 47-iems inovatyviems projektams, tarp jų ir Tauragės. Šių projektų unikalumas – ne tik įdomūs bei pasauliniu mastu aktualūs technologiniai iššūkiai, bet ir būdas, kaip juos siekiama išspręsti. Institucijos turėjo galimybę išbandyti vieną iš inovatyvių viešųjų pirkimų būdų – projekto konkursą – ir surado partnerius, kurie vystytų pilotinius GovTech spendimus.

GovTech iššūkių ir sprendimų pristatymas: Vaiko ugdymo perspektyvos programa Tauragės rajono savivaldybėje

Tauragės rajono savivaldybė pateikė paraišką dėl Vaiko ugdymo perspektyvos programos, kuri būtų susieta su Gyventojų, Mokinių registrais. Gyventojų registre, VUP sistema automatiškai turėtų sukurti vaiko anketą. Tėvai VUP sistemoje prie savo vaiko anketos galėtų prisijungti per el. bankininkystę. Toks įrankis leistų tėvus nuo vaiko gimimo įtraukti į jo ugdymo perspektyvos formavimą. Tėvams nereikėtų rašyti jokių papildomų prašymų, būtų mažinama administracinė našta ne tik tėvams, bet ir administracijai. VUP automatiškai generuotų grupes, todėl būtų galima iš anksto prognozuoti atitinkamo amžiaus grupių/klasių, specialiosios pagalbos, pavėžėjimo poreikį.

„Dizaino kryptis“ sprendimas

Kuriamas sprendimas, kuriuo siekiama pilnai automatizuoti vaikų priėmimo į ugdymo įstaigas procedūras savivaldybėse, taip užtikrinant jų efektyvumą, skaidrumą, reikšmingai sumažinti savivaldybių ir ugdymo įstaigų darbuotojams tenkančią prašymų ir sutarčių administravimo naštą, sukurti tėvams (globėjams) patogias šiuolaikines priemones tvarkyti su vaikų ugdymu susijusius dokumentus visose (ikimokyklino, priešmokyklinio, bendrojo, neformalaus) ugdymo programose. Dokumentų pasirašymui naudojamas elektroninis parašas ne tik padės taupyti laiką, pagreitins dokumentų tvarkymo procesus, bet ir prisidės prie aplinkai žalingo poveikio mažinimo.

Pagrindinis projekto iššūkis – surinkti įvairiose valstybinėse sistemose kaupiamus duomenis apie asmenį bei jo šeimos narius bei, panaudojant išmanius programinius algoritmus, užtikrinti duomenų apdorojimą, prioriteto, suteikiančio pirmumo teisę gauti vietą pasirinktoje ugdymo įstaigoje, nustatymą ir eilių sudarymą be įstaigos darbuotojų įsikišimo.

GovTech Lietuvoje 2021 m. iššūkių ir sprendimų apžvalga:

Pasidalinkite
Scroll to Top