Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Vyks Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdis

Vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-906 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“, Neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. V-65 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 10.2. punktu informuojame, kad 2020 m. lapkričio 18 d., 16 val. Tauragės rajono savivaldybėje nuotoliniu būdu vyks Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdis.

Numatoma posėdžio darbotvarkė:

1. Konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymas.
2. Supažindinimas su konkursui pateiktomis projektų paraiškomis.
3. Supažindinimas su projektų vertinimo kriterijais.
4. Supažindinimas su projekto vertinimo anketa.
5. Supažindinimas su projektų atitikties formaliesiems kriterijams suvestine.
6. Konkursui pateiktų projektų paraiškų pasidalijimas vertinimui tarp komisijos narių.
7. Projektų vertinimo anketų pateikimo terminų aptarimas.

Pasidalinkite
Scroll to Top