Lauksargių seniūnija

Tauragės rajono savivaldybės Lauksargių seniūnija

Lauksargių seniūnijos plotas yra 6392 ha, seniūnijos centras – Lauksargių kaimas (Lauksargiai – kaimas prie kelio Tilžė-Tauragė, 9 km į pietvakarius nuo Tauragės.). Seniūnijoje vietoje 16 kaimų liko 15, nes LR Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 981 buvo panaikinta Žilučių kaimo gyvenamoji vietovė ir jos teritorija priskirta Kamščių kaimo teritorijai.

Beržų g. 1, Lauksargių k., Lauksargių sen., Tauragės r. sav.

+37044641124

Darbo laikas:
I-IV: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.

Seniūnijos naujienos

Seniūnaičių rinkimai
Kvietimas kandidatuoti, teikti kandidatūras į Tauragės rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaitijų seniūnaičius

Seniūnaitis renkamas 4 metams, 2023–2027 metų kadencijai. Vienoje seniūnaitijoje renkamas …

Skaityti daugiau »
Šiukšliavežė
Tęsiasi didžiųjų, elektroninės įrangos ir buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimas apvažiavimo būdu

UAB „Ekonovus“ Tauragės rajono savivaldybės seniūnijose vykdo pakartotinį didžiųjų atliekų, …

Skaityti daugiau »
Gėlo požeminio vandens gręžinys
Kvietimas įteisinti gręžinius pasinaudojant supaprastinta tvarka

Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinasis įstatymas suteikia gyventojams …

Skaityti daugiau »

Seniūnijos informacija

Istoriniai duomenys: Lauksargių seniūnija įsikūrusi Tauragės rajono savivaldybės pietvakariuose.  Lauksargių kaimas yra Tauragės rajono savivaldybės Lauksargių seniūnijos centras, esantis 9 km į p. v. nuo Tauragės. Pro gyvenvietę teka Meldikupė. Lauksargių pavadinimas kilęs iš lietuviškų žodžių laukas ir sargas.

Lauksargių seniūnijos plotas užima 6392 ha, seniūnijos centras – Lauksargių kaimas, seniūnijoje – 15 kaimų. Lauksargių seniūnijos teritorija suskirstyta į tris seniūnaitijas: Griežpelkių, Lauksargių ir Šakių.

Sprendžiant iš gyvenvietės pavadinimo, manoma, kad XV a. Lauksargių vietovė galėjo būti pasienio sargybos punktas. Tačiau nuo 1422 m., pasirašius Melno taikos sutartį, šios apylinkės atiteko Kryžiuočių ordinui (veliau buvo Prūsijos kunigaikštystės, Prūsijos karalystės, Vokietijos imperijos sudėtyje). Rašytiniuose šaltiniuose Lauksargiai pirmą kartą paminėti 1665 m. Raigainės apskrities žamėlapyje. Tai buvo Mažosios Lietuvos gyvenvietė pasienyje su Didžiąja Lietuva.

Svarstant Lauksargių herbo simbolius labiausiai norėta atspindėti Lauksagių istorinę reikšmę, kuomet šis kaimas buvo svarbi tranzitinė gyvenvietė su išvystyta prekyba ir amatais. Dėl to Lauksargių herbe buvo pasirinkta vaizduoti susisiekimo simbolį – ratą. Vietos bendruomenės pageidavo žalios skydo spalvos, kuri siejasi su kaimo pavadinimu, reiškia laukus, augmeniją. Heraldikoje ratas simbolizuoja tobulumą, o žalia spalva – laimę, grožį, džiaugsmą, sveikatą ir viltį.

1932 m. Lauksargiuose įsteigta pradžios mokykla,1956–1994 m. septynmetė, aštuonmetė, devynmetė, nuo 1994 m.Lauksargių pagrindinė mokykla, o nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Jovarų pagrindinės mokyklos Lauksargių skyrius.

Žymūs žmonės

1934-1936 m. tuometinėje mokykloje mokytojavo Jonas Bicka (1900-1977), iš viso dirbęs Lauksargiuose 12 metų. Kone visą laisvalaikį šis šviesuolis skirdavo kraštotyrai. 1939 m. išleido knygą „50 gražiausių Mažosios Lietuvos padavimų“. Palaidotas Šikšniuose.

Archeologijos, istorijos, kultūros paminklai:

 • Stogastulpis su Šv. Florijono skulptūra Lauksargių pagrindinės mokyklos kieme.
 • Oplankio dvaras.
 • Aukštvilkių senkapis.
 • Kalėnų senkapis.
 • Greižėnų senkapis.
 • Greižėnų piliakalnis.
 • Oplankio piliakalnis.

Seniūnijoje yra 2 bendruomenės

Asociacija Lauksargių kaimo bendruomenė ,,Lauksargiškiai“, pirmininkė Elvyra Grombergienė, telef. 8 615 79 246, el. p. [email protected]

Bendruomenė ,,Griežpelkiai II“, primininkė Virginija Stankevičienė, telef. 8 656 01 667, el. p. [email protected]

 1. Asmenų skundų ar pranešimų nagrinėjimas pagal viešojo administravimo subjekto kompetenciją.
 2. Darbo biržos siųstų asmenų įdarbinimas dirbti viešuosius darbus.
 3. Gyvenamosios vietos (atvykimo) deklaravimas.
 4. Gyvenamosios vietos (išvykimo) deklaravimas.
 5. Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir naikinimas.
 6. Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą ir pažymų išdavimas.
 7. Leidimų prekiauti ir teikti paslaugas viešose vietose išdavimas.
 8. Leidimų kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius išdavimas.
 9. Leidimų atlikti žemės kasinėjimo darbus išdavimas.
 10. Notarinių veiksmų atlikimas.
 11. Pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas.
 12. Šeimos sudėtį ir kitą faktinę padėtį patvirtinančių dokumentų išdavimas.
 13. Pažymų, patvirtinančių paskutinę asmens gyvenamąją vietą, išdavimas.
 14. Pažymų dėl žemės ūkio veiklos išdavimas .
 15. Prašymų skirti išmoką vaikui priėmimas.
 16. Prašymų skirti piniginę socialinę paramą (pašalpą, kompensaciją) priėmimas.
 17. Prašymų gauti socialinę paramą mokiniams priėmimas.
 18. Prašymų vienkartinei pašalpai gauti priėmimas .
 19. Prašymų priėmimas ir maisto produktų iš ES bendrijos intervencinių atsargų tiekimas labiausiai nepasiturintiems asmenims.
 20. Pareiškėjų konsultavimas tiesioginės paramos, KPP programų, Agrarinės aplinkosaugos programų, Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos, Žemės nuomos sutarčių sudarymo, pasėlių laukų įbraižymo, pieno kvotų, tręšimo apskaitos, žemės ūkio buhalterinės apskaitos ir kitais su kaimo rėmimo programomis bei paraiškų administravimo, sankcijų taikymo susijusiais klausimais.
 21. Paraiškų tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti pildymas ir duomenų keitimas .
 22. Prašymų registruoti žemės ūkio valdą/atnaujinti registracijos duomenis Žemės ūkio ir kaimo verslo registre priėmimas.
 23. Pranešimų apie valdos perdavimą priėmimas.
 24. Charakteristikų  išdavimas seniūnijos gyventojams.
 25. Klientų, prašančių socialinės paramos, gyvenimo sąlygas įvertinimas.
 26. Buities tyrimo  aktų surašymas.
 27. Seniūnijos pensijinio amžiaus asmenų specialiųjų poreikių lygio nustatymo organizavimas.
 28. Prašymus priėmimas ir  pažymų išdavimas apie šeimos pajamas dėl gyvenamųjų patalpų šildymo,  išlaidų karštam ir šaltam vandeniui kompensavimo mažas pajamas turintiems asmenims (šeimoms).
 29. Dokumentų priėmimas dėl kompensacijos kietam ar kitokiam kurui įsigyti skaičiuoti ir kompensacijos apskaičiavimas.
 30. Prašymų ir dokumentus priėmimas skaičiuoti kompensacijas nedarbingiems neįgaliems  auginantiems vaikus, asmenims.
 31. Išvadų rengimas dėl vaiko, neveiksnių, ribotai veiksnių asmenų nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo reikalingumo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo.
 32. Socialinės rizikos šeimų socialinių paslaugų poreikio nustatymas
 33. Planavimas ir  socialinės priežiūros teikimas socialinės rizikos šeimomis,  ugdant ir palaikant   suaugusių šeimos narių socialinius įgūdžius
 34. Siūlymų teikimas dėl socialinės rizikos šeimos įrašymo ir išbraukimo iš socialinės rizikos šeimų  apskaitos.
 35. Prašymų įregistruoti laikomus gyvūnus ūkinių gyvūnų registre priėmimas.
 36. Pažymų dėl visuomenei naudingos veiklos išdavimas.
 37. Visuomenei naudingos veiklos organizavimas.

Griežpelkių seniūnaitija (seniūnaitė Virginija Stankevičienė, tel. 8 656 01 667, el. p. [email protected])

Griežpelkių I k., Griežpelkių II k., Gilandviršių k., Greižėnų k., Kalėnų k., Kreivėnų k., Oplankio k., Lauksargių k. Šlaito g. kairė pusė, Meldiklaukių k.

Lauksargių seniūnaitija (seniūnaitė – Jovita Masidunskienė, tel. 8 602 57 689, el. p. [email protected] )

Lauksargių k.: Beržų g., Bijūnų g., Daržų g., Kaštonų g., Liepų g., Parko g., Sodų g., Tuopų g., Šlaito g. dešinė pusė, Tilžės g. kairė pusė

Šakių seniūnaitija (seniūnaitis Vytautas Jonikaitis, tel. 8 652 53 582 (el. p. neturi))

Šakių k., Steponiškių k., Nemeilų k., Kregždėnų k., Kamščių k., Aukštvilkių k., Lauksargių k. Laukų g., Klevų g., Tilžės g. dešinė pusė

Darbo užmokestis​

Įstaigos interneto svetainės srityje „Darbo užmokestis“ pateikiami tos įstaigos darbuotojų, einančių vienodas (tai yra to paties pavadinimo, neatsižvelgiant į įstaigos ir (arba) struktūrinio padalinio pavadinimą) arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, šių pareigų pavadinimai, darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, skaičius ir šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, taip pat einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis. 

Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.

2023 metai
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr. buhalteris1 
Specialistas2,251554,72
Socialinio darbo organizatorė1 
Elektrikas0,25 
Traktorininkas0,5 
Darbininkas4,5654,19
Valytoja1 
Kūrikas (sezoninis darbas)4949,51
Aplinkos tvarkytojas0,25 
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr. buhalteris1 
Specialistas2,251489,12
Socialinio darbo organizatorius1 
Elektrikas0,25 
Traktorininkas0,5 
Darbininkas3,5407,28
Kapinių teritorijos prižiūrėtojas0,5 
Valytojas1,75801,82
Kūrikas (sezoninis darbas)4789,61

 

2022 metai
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr. buhalterė1 
Specialistė2,251386,92
Socialinio darbo organizatorė1 
Lankomosios priežiūros darbuotojas21346,82
Elektrikas0,25 
Traktorininkas0,5 
Darbininkas2,5739,96
Kapinių teritorijos prižiūrėtojas0,5 
Valytoja1,75728,00
Kūrikas2781,33
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr. buhalterė1 
Specialistė2,251484,04
Socialinio darbo organizatorė1 
Lankomosios priežiūros darbuotojas21346,82
Elektrikas0,25 
Traktorininkas0,5 
Darbininkas2,5794,65
Kapinių teritorijos prižiūrėtojas0,5 
Valytoja1,75759,05
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr. buhalterė1 
Specialistė2,251484,04
Socialinio darbo organizatorė1 
Lankomosios priežiūros darbuotojas21346,82
Elektrikas0,25 
Traktorininkas0,5 
Darbininkas2,5794,65
Kapinių teritorijos prižiūrėtojas0,5 
Valytoja1,75759,05
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr. buhalterė1 
Specialistė2,251420,23
Socialinio darbo organizatorė1 
Lankomosios priežiūros darbuotojas21367,5
Elektrikas0,25 
Traktorininkas0,5 
Darbininkas2,5812,25
Kapinių teritorijos prižiūrėtojas0,5 
Valytoja1,75730
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr. buhalterė1 
Specialistė21358,63
Socialinio darbo organizatorė1 
Socialinis darbuotojas, dirbantis su šeima1 
Lankomosios priežiūros darbuotojas21227,52
Žemės ūkio specialistė0,5 
Elektrikas0,25 
Traktorininkas0,5 
Darbininkas2,5584
Kapinių teritorijos prižiūrėtojas0,5 
Valytoja1,75730
2021 metai
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr. buhalterė1 
Specialistė21229,18
Socialinio darbo organizatorė1 
Lankomosios priežiūros darbuotojas2940,15
Žemės ūkio specialistė0,5 
Elektrikas0,25 
Traktorininkas0,5 
Darbininkas2,5571,62
Kapinių teritorijos prižiūrėtojas0,5 
Valytoja1,75619,18
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr. buhalterė1 
Specialistė21243,92
Socialinio darbo organizatorė1 
Lankomosios priežiūros darbuotojas21125,36
Žemės ūkio specialistė0,5 
Elektrikas0,25 
Traktorininkas0,5 
Darbininkas2,5508,02
Kapinių teritorijos prižiūrėtojas0,5 
Valytoja1,75702,95
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr. buhalterė1 
Specialistė21251,89
Socialinio darbo organizatorė1 
Socialinis darbuotojas, dirbantis su šeima1 
Lankomosios priežiūros darbuotojas21014,81
Žemės ūkio specialistė0,5 
Elektrikas0,25 
Traktorininkas0,5 
Darbininkas2,5462,45
Kapinių teritorijos prižiūrėtojas0,5 
Valytoja1,75623,95
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr. buhalterė11312,84
Specialistė21241,83
Socialinio darbo organizatorė11345,95
Socialinis darbuotojas, dirbantis su šeima11138,32
Lankomosios priežiūros darbuotojas2814,7
Žemės ūkio specialistė0,5447,32
Elektrikas0,25236,74
Traktorininkas0,5520,14
Darbininkas2,5627,78
Kapinių teritorijos prižiūrėtojas0,5384,62
Valytoja1,75610,75
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr. buhalterė11359,2
Specialistė21179,1
Socialinio darbo organizatorė11312,28
Socialinis darbuotojas, dirbantis su šeima11247,14
Lankomosios priežiūros darbuotojas2805,71
Žemės ūkio specialistė0,5387,56
Elektrikas0,25215,87
Traktorininkas0,5583,51
Darbininkas2,5645,78
Kapinių teritorijos prižiūrėtojas0,5326,3
Valytoja1,75548,94
2020 metai
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr. buhalterė11305,96
Specialistė21171,16
Socialinio darbo organizatorė11347,72
Socialinis darbuotojas, dirbantis su šeima11239,24
Lankomosios priežiūros darbuotojas2784,24
Žemės ūkio specialistė0,5318,25
Elektrikas0,25181,27
Traktorininkas0,5434,39
Darbininkas2,5628,5
Kapinių teritorijos prižiūrėtojas0,5305,42
Valytoja1,75473,3
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr. buhalterė11305,96
Specialistė22359,84
Socialinio darbo organizatorė11367,91
Socialinis darbuotojas, dirbantis su šeima11179,45
Lankomosios priežiūros darbuotojas21532,21
Žemės ūkio specialistė0,5334,54
Elektrikas0,25129,67
Traktorininkas0,5464,30
Darbininkas2,52062,86
Kapinių teritorijos prižiūrėtojas0,5307,22
Valytoja2,2466,90
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr. buhalterė11142,64
Specialistė22211,48
Socialinio darbo organizatorė11257,82
Socialinis darbuotojas, dirbantis su šeima11211,77
Lankomosios priežiūros darbuotojas21428,61
Žemės ūkio specialistė0,5190,7
Elektrikas0,25211,44
Traktorininkas0,5414,75
Darbininkas2,51379,65
Kapinių teritorijos prižiūrėtojas0,5308,1
Valytoja2,2890,47
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr. buhalterė11251,83
Specialistė22174,15
Socialinio darbo organizatorė11240,66
Socialinis darbuotojas, dirbantis su šeima1907,52
Lankomosios priežiūros darbuotojas2790,94
Žemės ūkio specialistė0,5458,35
Elektrikas0,25207,15
Traktorininkas0,5385,61
Darbininkas2,51548,94
Kapinių teritorijos prižiūrėtojas0,5265,56
Valytoja2,2424,9

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis

Vyr. buhalterė

1

1298,48

Specialistė

1

1192,84

Socialinio darbo organizatorė

1

1249,50

Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeima

1

921,20

Specialistė

1

979,20

Lankomos priežiūros darbuotoja

1

730,45

Žemės ūkio specialistė

0,5

348,84

Elektrikas

0,25

202,63

Traktorininkas

0,5

427,34

Darbininkas

2,5

1363,49

Kapinių teritorijos prižiūrėtojas

0,5

0,00

Valytoja

2,2

1080,96

2019 metai

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis

Vyr. buhalterė

1

1219,48

Specialistė

1

1175,59

Socialinio darbo organizatorė

1

1246,04

Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeima

1

1224,94

Specialistė

1

990,13

Lankomos priežiūros darbuotoja

1

644,39

Žemės ūkio specialistė

0,5

365,11

Elektrikas

0,25

196,17

Traktorininkas

0,5

424,87

Darbininkas

2,5

1061,23

Kapinių teritorijos prižiūrėtojas

0,5

259,33

Valytoja

2,2

1283,05

Ataskaitos

2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys už II ketv.
2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys už I ketv.

2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys už IV ketv.
2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys už III ketv.
2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys už II ketv.
2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys už I ketv.

2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys už IV ketv.
2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys už III ketv.
2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys už II ketv.
2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys už I ketv.

2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys už IV ketv.
2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys už III ketv.
2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys už II ketv.
2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys už I ketv.

2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys už IV ketv.
2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys už III ketv.
2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys už II ketv.
2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys už I ketv.

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys už IV ketv.
2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys už III ketv.
2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys už II ketv.
2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys už I ketv.

2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys už IV ketv.
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys už III ketv.
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys už II ketv.
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys už I ketv.

2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys už IV ketv.
2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys už III ketv.
2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys už II ketv.
2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys už I ketv.

Scroll to Top