Skaudvilės seniūnija

Tauragės rajono savivaldybės Skaudvilės seniūnija

Skaudvilės herbą Lietuvos Respublikos Prezidentas patvirtino 2005 m. gruodžio 20 d. dekretu Nr. 479.

Skaudvilė istorinio herbo niekada neturėjo. Heraldikos komisijoje kartu su seniūnijos atstovais buvo nuspręsta naujajame herbe pavaizduoti svertuvą. Tai įrankis ne viename Lietuvos regionų dar ir šiandien vadinamas iš baltarusių kalbos kilusiu žodžiu ,,bezmėnas“ , kuriuo turguose ir dabar tebesveriamos prekės. Šiuo simboliu norima parodyti, jog miestas augo ir vystėsi prekybos dėka.

Upynos g. 3, Skaudvilė, Tauragės r. sav.

+370 446 58237

Darbo laikas:
I–IV: 8:00 val.–12:00 val. ir 12:45 val.–17:00 val.
V: 8:00 val.–12:00 val. ir 12:45 val.–15:45 val.
Pastaba: trečiadieniais interesantai nepriimami

Seniūnijos naujienos

Iš vandens gręžinio plūstantis vanduo
Gręžinių įteisinimas pasinaudojant supaprastinta tvarka iki 2025 metų balandžio 30 d.
Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinasis įstatymas suteikia gyventojams galimybę ...
Skaityti daugiau »
2024 m. vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programos Tauragės rajono savivaldybėje
2024 m. vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programoms vykdyti ...
Skaityti daugiau »
Dėl asmenų gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų tikslinimo
Vidaus reikalų ministerija atkreipia dėmesį, kad netikslūs MGVDIS duomenys apie ...
Skaityti daugiau »

Seniūnijos informacija

Skaudvilės herbą Lietuvos Respublikos Prezidentas patvirtino 2005 m. gruodžio 20 d. dekretu Nr. 479.

Skaudvilė istorinio herbo niekada neturėjo. Heraldikos komisijoje kartu su seniūnijos atstovais buvo nuspręsta naujajame herbe pavaizduoti svertuvą. Tai įrankis ne viename Lietuvos regionų dar ir šiandien vadinamas iš baltarusių kalbos kilusiu žodžiu ,,bezmėnas“ , kuriuo turguose ir dabar tebesveriamos prekės. Šiuo simboliu norima parodyti, jog miestas augo ir vystėsi prekybos dėka.

Simbolių kalboje svertuvas- pusiausvyros, teisingumo, tvarkos ir viešosios teisės emblema. Krikščioniškame mene labai paplitęs arkangelo Mykolo , svertuvu sveriančio sielas , paveikslas. Saliamono išminties knygoje sakoma ,,Klaidingos svarstyklės – atgrąsios Viešpačiui, o teisingas svoris – priimtinas Jam“ .

Raudona skydo spalva heraldikoje reiškia drąsą, narsą ir meilę.

Dailininkas Alfonsas Čepauskas parengė Skaudvilės herbo etaloną. Jį Heraldikos komisija aprobavo 2005 m. lapkričio 24 d. (komisijos posėdžio protokolas Nr. 330) .

HERBO APRAŠYMAS. Raudoname lauke vaizduojami du auksiniai sukryžiuoti svertuvai.

SVARBIOS SKAUDVILĖS ISTORIJOJE DATOS

 • 1253 – pirmą kartą paminėtas Karšuvos vardas
 • 1760 – rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas Skaudvilės vardas
 • 1797 – pastatyta RK Šv.Kryžiaus bažnyčia
 • 1804 – įkurta Skaudvilės parapija
 • 1820 – pradeda veikti parapijinė mokykla
 • 1827 – pastatyta evangelikų – liuteronų bažnyčia
 • 1852 – Skaudvilėje lankėsi vyskupas Motiejus Valančius
 • 1910 – pastatyta medinė gaisrinė
 • 1915 – nutiestas siaurasis geležinkelis
 • 1918 – vėl pradeda veikti lietuviška pradinė mokykla – IV skyrių
 • 1919 – Vilniaus gatvėje bermontininkai sušaudo tris stulgiškius
 • 1930 – pastatyta naujoji gaisrinė miesto centre
 • 1936 – pradeda veikti VI skyrių pradinė mokykla
 • 1937 – Skaudvilės gaisras
 • 1937 – įsteigta valsčiaus ambulatorija
 • 1937 – atidaroma viešoji biblioteka
 • 1941 – sunaikinama žydų bendruomenė
 • 1944 – įsteigiama gimnazija
 • 1948 – įsteigti kultūros namai
 • 1951 – Vasario 16 d. moksleiviai kaip protestą iškelia Lietuvos trispalvę
 • 1960 – mokykla pereina į naujas patalpas
 • 1964 – atveria duris nauji kultūros namai
 • 1975 – išsilieja 20 ha dydžio užtvanka
 • 1988 – išrenkama Skaudvilės Sąjūdžio taryba
 • 1992 – pašventinamos rezistentų kapinaitės
 • 2003 – paminėtas Karšuvos vardo pirmą kartą paminėjimo 750 metų jubiliejus
 • 2004 – paminėtas Skaudvilės parapijos įkūrimo 200 metų jubiliejus
 • 2005- patvirtintas Skaudvilės herbas
 • 2010- Skaudvilės vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 250 metų jubiliejus
 • 2018 – įrengta poilsio, laisvalaikio ir sveikatinimo  zona prie Skaudvilės tvenkinio

SKAUDVILĖS STATUSAS

 • Po 1861 žemės reformos – valsčius
 • 1915 -1919 – apskritis /Kreiz/
 • 1919 -1950 – valsčius
 • 1950 -1962 – Skaudvilė – rajono centras
 • 1962 – 1990 – Skaudvilės miestas ir Skaudvilės apylinkė atskiri vienetai
 • 1990 – 1995 – Skaudvilės miestas ir apylinkė
 • Nuo 1995 – 2003 m. vasario 1 d. – Skaudvilės seniūnas
 • 2003 m. vasario 1 d. – Skaudvilės seniūnija

ISTORIJA

Skaudvilė (Tauragės r. sav.) įsikūrusi apie 25 km į šiaurės rytus nuo Tauragės, prie Ančios upės ir kairiojo jos intako Inkstilo. Miesto vardo kilmė – asmenvardinė, nes 1645 m. Batakių valsčiaus dokumente asmenvardis Skaudvilis, -as minimas 19 kartų. Skaudvilė 1861–1950 metais – valsčiaus, 1916–1919 metais – apskrities, 1950–1962 metais – rajono, nuo 1995 m. – seniūnijos centras. 1950 m. gavo miesto teises.

Senovėje Skaudvilės apylinkės priklausė Karšuvos žemei. Kad vietovėje gyventa nuo seno, liudija ir 1936 metais rastas sidabro dirbinių lobis. Jis datuojamas 14 a. Taigi tuometiniai gyventojai neabejotinai palaikė prekybinius ryšius su kaimynais. Gyvenvietės buvimą patvirtina ir dabartinio miesto teritorijoje esantis Nosaičių (Papkalnio) piliakalnis. Tikėtina, jog 18 a. viduryje prie dvaro jau buvo įsikūręs kaimas. 1766 m. jame veikė kelios karčiamos, evangelikų liuteronų konfesija. Apie 1770 m. būta ir medinės koplyčios. 18 a. antroje pusėje Skaudvilės dvaras priklausė Raseinių apskrities bajorų maršalkai I. Micevičiui. Kaip rašoma ,,Elenchus omnium ecclesiarum…“, 1797 m. dvarininko lėšomis baigta statyti medinė, kryžiaus formos, šiaudais dengta Šv. Kryžiaus bažnyčia. 19 a. pradžioje prie bažnyčios veikė parapinė mokykla, kurioje 1820 m. mokėsi 28 vaikai. 1804 m. I. Micevičius skyrė maldos namams valaką ir 3 margus žemės, 3 000 rublių beneficijos, o vyskupas J. Giedraitis suteikė bažnyčiai parapijos teises. Miestelyje veikė ir Evangelikų liuteronų bažnyčia, prie kurios buvo ir mokykla.

1836 m. pradėtas tiesti Rygos–Tilžės kelias, sujungęs Tauragę, Skaudvilę ir Kelmę. Ši tranzitinės magistralės iš Peterburgo į Prūsiją atkarpa sudarė sąlygas vystytis Skaudvilei – plito amatai, gausėjo amatinių. Išaugusi miestelio komunikacinė reikšmė skatino ir jo teritorijos plėtrą, kilo statiniai, spietęsi apie centrinę aikštę. Manoma, 1847 m. Skaudvilėje jau buvus ir sinagogą, nes iš 442 gyventojų – 204 buvo žydai, kurių pagrindinis užsiėmimas buvo prekyba. Centrinėje aikštėje vykdavo gausūs savaitiniai turgūs, į kuriuos suvažiuodavo ne tik aplinkinių vietovių, bet ir pirkliai iš Anglijos, Vokietijos ir kt. Ypač paklausi prekė buvo vietinės veislės arkliai žemaitukai. Mažaūgiai, stiprūs, ištvermingi arkliai buvo gabenami į anglių kasyklas.

1863 m. nacionaliniame išsivaduojamajame sukilime aktyviai dalyvavo ir skaudviliškiai, gretimų dvarų savininkai. Apylinkėse veikė Oginskio ir V. Paulausko vadovaujami būriai. Sukilėliai už žiaurų elgesį pakorė miestelio rusų policijos pristavą. Carinei valdžiai ginklu nuslopinus pasipriešinimą, negailestingai susidorota su sukilėliais ir jų rėmėjais: suimti ir ištremti į Rusiją Skaudvilės ir apylinkių gyventojai, konfiskuotuose dvaruose apgyvendinti rusų kolonistai, uždaryta lietuviška mokykla, uždrausta lietuvių kalba ir spauda. Per miestelį knygnešiai gabeno draudžiamą literatūrą, skaudviliškiai nemaža lietuviškos periodinės spaudos užsisakydavo per paštą. 1865 m. carinė valdžia įsteigė valdišką mokyklą rusų kalba. Apie 1877 m. Skaudvilėje buvo 80 sodybų su 712 žmonių, veikė parduotuvės, 3 užvažiuojamieji kiemai, 5 alinės ir kt. Dalis gyventojų vertėsi žemės ūkiu, dirbo dvare, augino daržoves.

Per 1877 m. Rusijos imperijos gyventojų surašymą registruota 1 390 skaudviliškių, iš kurių – 1 012 žydai. Miestelyje vykdavo atsinaujinę dideli turgūs, klestėjo gyvulių prekymečiai, per kurį atvykę užsieniečiai supirkdavo apie 300 arklių, 100 karvių ir daug smulkių gyvulių. Paklausūs buvo javai, linai ir kiti žemės ūkio produktai. Prekyba vertėsi didžioji Skaudvilės gyventojų dalis. Apie 15–20 proc. skaudviliškių užsiėmė amatais. Neužsigulėdavo stalių, račių, kepėjų, kailiadirbių, kepurininkų, avalynės, tarp jų ir ortopedinės, gaminiai. Skaudvilėje veikė 6 kalvės, 1 vandens ir 2 vėjo malūnai.

20 a. pradžioje miestas dar labiau išaugo, jame gyveno apie 1 500 žmonių. Atsirado smulkių muilo, saldainių ir kt. dirbtuvių, veikė kalkinė, plytų fabrikėlis.

Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, iš Skaudvilės pasitraukė nemažai gyventojų. Nuolatinėmis rekvizicijomis kaizerinė okupacija nualino miestelio ir apylinkių gyventojus.

Atkūrus Lietuvos valstybę, prikelti suniokotą ūkį ilgai trukdė siautėjantys bermontininkai. Nepriklausomybės metais Skaudvilėje veikė pieninė, skerdykla, garinis malūnas, elektrinė, lentpjūvė, plytinė ir kt., tačiau ūkinės veiklos pagrindą, kaip ir seniau, sudarė prekyba ir amatai. Tradiciniai Skaudvilės turgūs buvo ne tik vieni didžiausių Žemaitijoje, bet dėl prekių gausos ir įvairovės vykdavo specializuotose, tam skirtose, miestelio vietose.

1938 m. buvo daugiau kaip 2 000 nuolatinių gyventojų. Gyvai reiškėsi kultūrinės, politinės ir religinės organizacijos. Veikė mokykla, skaitykla, dramos būrelis, 4 klasių žydų mokykla su biblioteka. Išlyginta ir išgrįsta centrinė Skaudvilės aikštė, sutvarkytos pagrindinės gatvės.

Skaudvilė žiauriai nukentėjo abiejų okupacijų metais. Naciai išžudė bendruomenę, sovietai ištrėmė nemažai skaudviliškių. Dar nesibaigus karui, apylinkėse kovai su bolševikais pradėjo burtis lietuvių partizanai. 1945–1951 m. gimnazijoje (nuo 1949 m. – vidurinėje mokykloje) veikė kelios pogrindinės mokinių organizacijos, kurių nariai platino patriotinę spaudą, proklamacijas, palaikė ryšius su rezistentais. Susekti ir išaiškinti jaunieji pogrindininkai NKVD buvo tardomi, teisiami, išvežami į Rusijos gilumą.

Po visų negandų miestas po truputį atsistatė, padaugėjo gyventojų. Veikė šveitimo, kultūros ir sveikatos apsaugos įstaigos. Į valstybės saugomų architektūros paminklų sąrašą įtraukta 18 a. pabaigoje pastatyta bažnyčia su 19 a. varpine. Jos interjerą puošia vertingi ir gausūs dailės kūriniai: šeši altoriai, stacijos, 18–19 a. tapybos darbai, medinės drožtos skulptūros, meniniai metalo dirbiniai ir kt. Lietuvos urbanistikos paminklų sąraše – miesto gatvių-kelių tinklas ir centrinės aikštės planas, kurio tūrinė erdvinė kompozicija susiformavo 18 a. pabaigoje – 19 a. antroje pusėje.
 
Seniūnijoje yra dvi Romos katalikų ir viena evangelikų liuteronų bažnyčia, Skaudvilės gimnazija, Adakavo pagrindinė mokykla, Skaudvilės specialioji mokykla, treji kultūros namai, palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, Adakavo socialinės globos namai. Mieste yra trys didesnės įmonės: UAB „Ryšininkas“, gaminanti gelžbetonio, metalo, plastmasės, elektros ir ryšių kabelius, UAB „Suvirkšta“, gaminanti šildymo katilus, vandens šildytuvus, betono maišykles ir I. Jurkutės įmonė ,,Galmija“, siuvanti drabužius.
 1. Seniūnams priskirtų notarinių veiksmų atlikimas.
 2. Charakteristikų išdavimas seniūnijos gyventojams.
 3. Leidimų skirti naują kapavietę seniūnijos kapinėse išdavimas.
 4. Leidimų palaidoti šeimos kape seniūnijos kapinėse išdavimas.
 5. Leidimų pervežti palaikus išdavimas.
 6. Prašymų dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir panaikinimo priėmimas.
 7. Sprendimų dėl asmenų gyvenamosios vietos keitimo arba jos naikinimo priėmimas.
 8. Pritarimas antkapių ir kapaviečių įrengimo projektams.
 9. Leidimų rengti masinius viešuosius renginius išdavimas.
 10. Skundų, prašymų, kreipimųsi dėl viešosios tvarkos pažeidimų nagrinėjimas.
 11. Interesantų konsultavimas gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais.
 12. Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos išdavimas.
 13. Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) renginių metu išdavimas.
 14. Pažymos patalpos savininkui (-ams) apie savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas.
 15. Gyvenamosios vietos atvykimo deklaravimas.
 16. Prašymų įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Tauragės rajono savivaldybės priėmimas.
 17. Išvykimo deklaracijos registravimas.
 18. Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas.
 19. Pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Tauragės rajono savivaldybės išdavimas.
 20. Dokumentų priėmimas dėl socialinės pašalpos skaičiavimo ir socialinės pašalpos apskaičiavimas.
 21. Klientų, prašančių socialinės paramos, gyvenimo sąlygas įvertinimas.
 22. Buities tyrimo aktų surašymas.
 23. Seniūnijos pensijinio amžiaus asmenų specialiųjų poreikių lygio nustatymo organizavimas.
 24. Dokumentų priėmimas dėl išmokų už vaikus skaičiavimo ir išmokos už vaikus apskaičiavimas.
 25. Prašymus priėmimas ir pažymų išdavimas apie šeimos pajamas dėl gyvenamųjų patalpų šildymo, išlaidų karštam ir šaltam vandeniui kompensavimo mažas pajamas turintiems asmenims (šeimoms).
 26. Dokumentų priėmimas dėl kompensacijos kietam ar kitokiam kurui įsigyti skaičiuoti ir kompensacijos apskaičiavimas.
 27. Prašymų ir dokumentus priėmimas skaičiuoti kompensacijas nedarbingiems neįgaliems auginantiems vaikus, asmenims.
 28. Išvadų rengimas dėl vaiko, neveiksnių, ribotai veiksnių asmenų nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo reikalingumo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo.
 29. Socialinės rizikos šeimų socialinių paslaugų poreikio nustatymas.
 30. Planavimas ir socialinės priežiūros teikimas socialinės rizikos šeimomis, ugdant ir palaikant suaugusių šeimos narių socialinius įgūdžius.
 31. Siūlymų teikimas dėl socialinės rizikos šeimos įrašymo ir išbraukimo iš socialinės rizikos šeimų apskaitos.
 32. Prašymų skirti ekonominės bendrijos pagalbą priėmimas.
 33. Pažymų apie šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus išdavimas.
 34. Leidimų laikyti ūkinės paskirties gyvūnus išdavimas.
 35. Leidimų prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose iš nestacionarių įrenginių išdavimas.
 36. Pažymų dėl visuomenei naudingos veiklos išdavimas.
 37. Visuomenei naudingos veiklos organizavimas.

Eil. Nr.

Seniūnaitijos pavadinimas

Seniūnaičio vardas, pavardė

Seniūnaičio telefono Nr.

Seniūnaičio el. p. adresas

1.

Adakavo

Ilona Šaliutė

+370 672 96977

[email protected]

2.

Skaudvilės miesto I

Rūta Gerulienė

+370 600 92579

[email protected]

3.

Skaudvilės miesto II

Irma Ilginienė

+370 683 44770

[email protected]

4.

Trepų

Aurelija Lėverienė

+370 616 82037

[email protected]

5.

Vaidilų

Violeta Razminienė

+370 676 33997

[email protected]

Darbo užmokestis​

Įstaigos interneto svetainės srityje „Darbo užmokestis“ pateikiami tos įstaigos darbuotojų, einančių vienodas (tai yra to paties pavadinimo, neatsižvelgiant į įstaigos ir (arba) struktūrinio padalinio pavadinimą) arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, šių pareigų pavadinimai, darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, skaičius ir šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, taip pat einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis. 

Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.

2023 metai

 

Pareigybės pavadinimas

 

Etatų skaičius

Pareigybės lygis

2023 m.  II ketvirtis

Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur

Vyriausiasis buhalteris

1

A2

 

Buhalteris

1

B

 

Socialinio darbo organizatorius

1

A2

 

Specialistas

1

B

 

Specialistas

1

B

 

Komunalinio ūkio inžinierius

1

B

 

Kapinių prižiūrėtojas

1

D

 

Elektrikas

1

C

 

Traktorininkas

2

C

1633,62

Santechnikas

1

C

 

Valytojas

6,5

D

840

Darbininkas

4

D

840

Kūrikas – darbininkas

2

D

840

Kūrikas (sezoninis darbas)

0,25

D

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

Etatų skaičius

Pareigybės lygis

2023 m.  I ketvirtis

Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur

Vyriausiasis buhalteris

1

A2

 

Buhalteris

1

B

 

Socialinio darbo organizatorius

1

A2

 

Specialistas

1

B

 

Specialistas

1

B

 

Komunalinio ūkio inžinierius

1

B

 

Kapinių prižiūrėtojas

1

D

 

Elektrikas

1

C

 

Traktorininkas

2

C

1322.90

Santechnikas

1

C

 

Valytojas

6,5

D

840

Darbininkas

4

D

840

Kūrikas – darbininkas

2

D

840

Kūrikas (sezoninis darbas)

0,25

D

 

2021 metai
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2020 metai
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyriausiasis buhalteris11219,68
Buhalteris1929,28
Socialinio darbo organizatorius11504,43
Socialinis darbuotojas, dirbantis su šeima2,51322,88
Lankomosios priežiūros darbuotojas4907,32
Specialistas11258,13
Specialistas1832,48
Žemės ūkio specialistas1866,27
Komunalinio ūkio inžinierius11026,08
Elektrikas1828,61
Traktorininkas2840,23
Santechnikas1809,78
Valytojas6,5607
Darbininkas3607
Kapinių prižiūrėtojas1607
Kūrikas (sezoninis darbas)1,25 
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyriausiasis buhalteris11219,68
Buhalteris1929,28
Socialinio darbo organizatorius11277,76
Socialinis darbuotojas, dirbantis su šeima2,51178,88
Lankomosios priežiūros darbuotojas3,5799,02
Specialistas11064,8
Specialistas1832,48
Žemės ūkio specialistas1847,44
Komunalinio ūkio inžinierius11150,45
Elektrikas1828,61
Traktorininkas2840,23
Santechnikas1809,78
Valytojas6,5607
Darbininkas3607
Kapinių prižiūrėtojas1607
Kūrikas (sezoninis darbas)1,25 
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyriausiasis buhalteris11286,35
Buhalteris1920,83
Socialinio darbo organizatorius11277,76
Socialinis darbuotojas, dirbantis su šeima2,51152,98
Lankomosios priežiūros darbuotojas3,5754,97
Specialistas11064,8
Specialistas1824,91
Žemės ūkio specialistas1828,96
Komunalinio ūkio inžinierius11305,92
Elektrikas1810,54
Traktorininkas2837,64
Santechnikas1809,78
Valytojas6,5607
Darbininkas3607
Kapinių prižiūrėtojas1607
Kūrikas (sezoninis darbas)1,25607
2019 metai
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyriausiasis buhalteris11164,24
Buhalteris1887,04
Socialinio darbo organizatorius11103,52
Socialinis darbuotojas, dirbantis su šeima2,51005,84
Lankomosios priežiūros darbuotojas3,5684,64
Specialistas1924
Specialistas1794,64
Žemės ūkio specialistas1792
Komunalinio ūkio inžinierius1979,44
Elektrikas1813,12
Traktorininkas2813,12
Santechnikas1776,16
Valytojas6,5555
Darbininkas3555
Kapinių prižiūrėtojas1555
Kūrikas (sezoninis darbas)1,25555
Ataskaitos
Scroll to Top