Tauragės miesto seniūnija

Tauragės rajono savivaldybės Tauragės miesto seniūnija

Tauragės miesto seniūnija, užimanti 1 416 ha teritoriją, apima visą Tauragės miestą. Seniūnijoje gyvena 23 336 gyventojai. Mieste yra 229 gatvės, kurių ilgis – 112 km. Seniūnijos prižiūrimų aikščių ir želdinių plotas – 78 623 m2, iš kurių 1 700 m2 miesto gėlynai. Miesto seniūnija prižiūri ketverias kapines, kurių teritorija yra 17,7 ha.

Tauragės miesto seniūnijos misija – tenkinant seniūnijos bendruomenės viešuosius poreikius ir interesus, įgyvendinti savivaldos teisę ir vykdyti viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijas seniūnijos lygiu.

Seniūnijos tikslas – tinkamai vykdyti viešąjį administravimą, teikiant viešąsias paslaugas ir gerinti gyvenimo kokybę seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje, kurti sveiką, saugią ir švarią aplinką.

V. Kudirkos g. 9, Tauragė 72217

+370 446 61511

Darbo laikas:
I–IV: 8:00 val.–12:00 val. ir 12:45 val.–17:00 val.
V: 8:00 val.–12:00 val. ir 12:45 val.–15:45 val.

Seniūnijos naujienos

Viešas susirinkimas (nuotoliniu būdu) dėl projektuojamo dviračių tako Aerodromo gatvėje
UAB „Inžinerinis projektavimas“ informuoja, kad yra rengiamas „Susisiekimo komunikacijų paskirties ...
Skaityti daugiau »
Kvietimas įteisinti gręžinius pasinaudojant supaprastinta tvarka
Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinasis įstatymas suteikia gyventojams ...
Skaityti daugiau »
Liepos 9 dieną pradedami T. Ivanausko ir Veterinarijos g. asfaltavimo darbai
Liepos 9 dieną pradedami T. Ivanausko (atkarpa nuo Jaunimo g. ...
Skaityti daugiau »

Seniūnijos informacija

Tauragė rašytiniuose šaltiniuose minima nuo 1507 m. Šis vietovardis, susidedantis iš žodžių tauras ir ragas, primena, kad šiose žemėse būta miško galiūnų – taurų, iš kurių ragų meistrai gamino ragus (trimitus), ginklus, taures ir kitus reikmenis. Bėgant laikui, miestas vystėsi dviejų skirtingų etninių, religinių ir politinių pasaulių terpėje. Tai lėmė, kad šis kraštas įgijo tik jam būdingą charakterį ir savitą, nepakartojamą atspalvį.

Tauragės miesto seniūnija buvo įsteigta 1995-04-24, reorganizavus Tauragės miesto meriją.

Tauragės miesto seniūnija yra Tauragės rajono savivaldybės administracijos filialas, veikiantis Tauragės miesto teritorijoje. Buveinės adresas: Tauragė, V. Kudirkos g. 9 LT-72217.

Seniūnijos veiklą reglamentuoja Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinti seniūnijos veiklos nuostatai. Seniūnijos veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių, tam seniūnijai skiriami reikiami asignavimai.

Tauragės miesto seniūnijoje dirba 2 valstybės tarnautojai ir 9 darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis. Seniūnijai vadovauja seniūnas, jis yra karjeros valstybės tarnautojas.

Tauragės miesto seniūnija, užimanti 1 416 ha teritoriją, apima visą Tauragės miestą. Seniūnijoje gyvena 23 336 gyventojai. Mieste yra 229 gatvės, kurių ilgis – 112 km. Seniūnijos prižiūrimų aikščių ir želdinių plotas – 78 623 m2, iš kurių 1 700 m2 miesto gėlynai. Miesto seniūnija prižiūri ketverias kapines, kurių teritorija yra 17,7 ha.

Seniūnija yra suskirstyta į šešias seniūnaitijas – Senamiesčio, Žalgirių, Jovarų, Tarailių, Beržės ir Aerodromo.

Tauragės miesto seniūnijos misija – tenkinant seniūnijos bendruomenės viešuosius poreikius ir interesus, įgyvendinti savivaldos teisę ir vykdyti viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijas seniūnijos lygiu.

Seniūnijos tikslas – tinkamai vykdyti viešąjį administravimą, teikiant viešąsias paslaugas ir gerinti gyvenimo kokybę seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje, kurti sveiką, saugią ir švarią aplinką.

 • Seniūnams priskirtų notarinių veiksmų atlikimas.
 • Charakteristikų išdavimas seniūnijos gyventojams.
 • Mirties registravimas pagal civilinės būklės aktų registracijos taisykles.
 • Leidimų rengimas saugotinų medžių ir krūmų kirtimui bei genėjimui.
 • Leidimų skirti naują kapavietę seniūnijos kapinėse išdavimas.
 • Leidimų palaidoti šeimos kape seniūnijos kapinėse išdavimas.
 • Leidimų pervežti palaikus išdavimas.
 • Pritarimas antkapių ir kapaviečių įrengimo projektams.
 • Leidimų rengti masinius viešuosius renginius derinimas.
 • Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto
  automobilio ar jo priekabos išdavimas.
 • Leidimų prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose iš nestacionarių įrenginių išdavimas.
 • Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) renginių metu išdavimas.
 • Interesantų konsultavimas gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais.
 • Prašymų dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir panaikinimo priėmimas.
 • Sprendimų dėl asmenų gyvenamosios vietos keitimo arba jos naikinimo priėmimas.
 • Gyvenamosios vietos atvykimo deklaravimas.
 • Išvykimo deklaracijos registravimas.
 • Prašymų įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą prie Tauragės rajono savivaldybės priėmimas.
 • Pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas.
 • Pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą prie Tauragės rajono savivaldybės išdavimas.
 • Pažymų patalpos savininkui (-ams) apie savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis
  išdavimas.
 • Pažymų dėl visuomenei naudingos veiklos išdavimas.
 • Visuomenei naudingos veiklos organizavimas.

Eil. Nr.

Seniūnaitijos pavadinimas

Seniūnaičio vardas, pavardė

Seniūnaičio telefono Nr.

Seniūnaičio el. p. adresas

1.

Aerodromo

Kęstutis Paulikas

+370 699 55440

[email protected]

2.

Beržės

Jolita Krompcholcienė

+370 618 24090

[email protected]

3.

Jovarų

Juozas Vitkus

+370 698 37360

[email protected]

4.

Senamiesčio

Ričardas Zakaras

+370 626 39260

[email protected]

5.

Tarailių

Rolanas Budrikas

+370 653 30669

[email protected]

6.

Žalgirių

Ieva Macijauskienė

+370 658 04810

[email protected]

Darbo užmokestis​

Įstaigos interneto svetainės srityje „Darbo užmokestis“ pateikiami tos įstaigos darbuotojų, einančių vienodas (tai yra to paties pavadinimo, neatsižvelgiant į įstaigos ir (arba) struktūrinio padalinio pavadinimą) arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, šių pareigų pavadinimai, darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, skaičius ir šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, taip pat einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis. 

Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.

2023 metai
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Specialistai81478,05
Vyr. buhalterė11999,5
Valytoja1840
Darbininkai3 
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Specialistai81478,05
Vyr. buhalterė11999,5
Valytoja1840
Darbininkai3 
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Specialistai81478,05
Vyr. buhalterė11999,5
Valytoja1840
Darbininkai3 
2022 metai
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Specialistai61367,75
Vyr. buhalterė11775,78
Valytoja1730
Darbininkai3734,92
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Specialistai61367,75
Vyr. buhalterė11775,78
Valytoja1730
Darbininkai3734,92
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Specialistai61367,75
Vyr. buhalterė11775,78
Valytoja1730
Darbininkai3734,92
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Specialistai71283,73
Vyr. buhalterė11651,96
Valytoja1728,38
Darbininkai3 
2021 metai
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Specialistai71256,03
Vyr. buhalterė11925,23
Valytoja1642
Darbininkai0 
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Specialistai71112,99
Vyr. buhalterė11467,84
Valytoja1642
Darbininkai3642
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Specialistai71116,31
Vyr. buhalterė11472,46
Valytoja1642
 Darbininkai642 
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Specialistai71028,46
Vyr. buhalterė11359,71
Valytoja1642
   
2020 metai
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Specialistas81031,36
Vyr. buhalterė11411,87
Valytoja1607

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis

Specialistas8923,78
Vyr. buhalterė11263,82
Valytoja1607
darbininkas3607
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Specialistas8923,78
Vyr. buhalterė11263,82
Valytoja1607
Darbininkas3607
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Specialistas8 
Vyr. buhalterė1 
Valytoja1 
Darbininkas3 
2019 metai
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Specialistas8919,37
Vyr. buhalterė11224,51
Valytoja1555
darbininkas3555
Ataskaitos
Scroll to Top