Tauragės miesto seniūnija

Tauragės rajono savivaldybės Tauragės miesto seniūnija

Tauragės miesto seniūnija, užimanti 1 416 ha teritoriją, apima visą Tauragės miestą. Seniūnijoje gyvena 23 336 gyventojai. Mieste yra 229 gatvės, kurių ilgis – 112 km. Seniūnijos prižiūrimų aikščių ir želdinių plotas – 78 623 m2, iš kurių 1 700 m2 miesto gėlynai. Miesto seniūnija prižiūri ketverias kapines, kurių teritorija yra 17,7 ha.

Tauragės miesto seniūnijos misija – tenkinant seniūnijos bendruomenės viešuosius poreikius ir interesus, įgyvendinti savivaldos teisę ir vykdyti viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijas seniūnijos lygiu.

Seniūnijos tikslas – tinkamai vykdyti viešąjį administravimą, teikiant viešąsias paslaugas ir gerinti gyvenimo kokybę seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje, kurti sveiką, saugią ir švarią aplinką.

V. Kudirkos g. 9, Tauragė 72217

+370 446 61511

Darbo laikas:
I-IV: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.

Seniūnijos naujienos

Detaliojo plano dėl individualių gyv. namų statybos kvartalo prie Vytauto g. Tauragėje koregavimo sprendinių pristatymas visuomenei

Parengti Detaliojo plano dėl individualių gyv. namų statybos kvartalo prie …

Skaityti daugiau »
Paplūdimys Baltrušaičiuose
Įsibėgėja dalyvaujamojo biudžeto projektų įgyvendinimo darbai

Beveik 10 tūkstančių balsų „Idėja Tauragei“ projektams skyrę tauragiškiai, šiemet …

Skaityti daugiau »
Seniūnaičių rinkimai
Kvietimas kandidatuoti, teikti kandidatūras į Tauragės rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaitijų seniūnaičius

Seniūnaitis renkamas 4 metams, 2023–2027 metų kadencijai. Vienoje seniūnaitijoje renkamas …

Skaityti daugiau »

Seniūnijos informacija

Tauragė rašytiniuose šaltiniuose minima nuo 1507 m. Šis vietovardis, susidedantis iš žodžių tauras ir ragas, primena, kad šiose žemėse būta miško galiūnų – taurų, iš kurių ragų meistrai gamino ragus (trimitus), ginklus, taures ir kitus reikmenis. Bėgant laikui, miestas vystėsi dviejų skirtingų etninių, religinių ir politinių pasaulių terpėje. Tai lėmė, kad šis kraštas įgijo tik jam būdingą charakterį ir savitą, nepakartojamą atspalvį.

Tauragės miesto seniūnija buvo įsteigta 1995-04-24, reorganizavus Tauragės miesto meriją.

Tauragės miesto seniūnija yra Tauragės rajono savivaldybės administracijos filialas, veikiantis Tauragės miesto teritorijoje. Buveinės adresas: Tauragė, V. Kudirkos g. 9 LT-72217.

Seniūnijos veiklą reglamentuoja Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinti seniūnijos veiklos nuostatai. Seniūnijos veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių, tam seniūnijai skiriami reikiami asignavimai.

Tauragės miesto seniūnijoje dirba 2 valstybės tarnautojai ir 9 darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis. Seniūnijai vadovauja seniūnas, jis yra karjeros valstybės tarnautojas.

Tauragės miesto seniūnija, užimanti 1 416 ha teritoriją, apima visą Tauragės miestą. Seniūnijoje gyvena 23 336 gyventojai. Mieste yra 229 gatvės, kurių ilgis – 112 km. Seniūnijos prižiūrimų aikščių ir želdinių plotas – 78 623 m2, iš kurių 1 700 m2 miesto gėlynai. Miesto seniūnija prižiūri ketverias kapines, kurių teritorija yra 17,7 ha.

Seniūnija yra suskirstyta į šešias seniūnaitijas – Senamiesčio, Žalgirių, Jovarų, Tarailių, Beržės ir Aerodromo.

Tauragės miesto seniūnijos misija – tenkinant seniūnijos bendruomenės viešuosius poreikius ir interesus, įgyvendinti savivaldos teisę ir vykdyti viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijas seniūnijos lygiu.

Seniūnijos tikslas – tinkamai vykdyti viešąjį administravimą, teikiant viešąsias paslaugas ir gerinti gyvenimo kokybę seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje, kurti sveiką, saugią ir švarią aplinką.

 • Seniūnams priskirtų notarinių veiksmų atlikimas.
 • Charakteristikų išdavimas seniūnijos gyventojams.
 • Mirties registravimas pagal civilinės būklės aktų registracijos taisykles.
 • Leidimų skirti naują kapavietę seniūnijos kapinėse išdavimas.
 • Leidimų palaidoti šeimos kape seniūnijos kapinėse išdavimas.
 • Leidimų pervežti palaikus išdavimas.
 • Prašymų dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir  panaikinimo priėmimas.
 • Sprendimų dėl asmenų gyvenamosios vietos keitimo arba jos naikinimo priėmimas.
 • Pritarimas antkapių ir kapaviečių įrengimo projektams.
 • Leidimų rengti masinius viešuosius renginius išdavimas.
 • Skundų, prašymų, kreipimųsi dėl viešosios tvarkos pažeidimų nagrinėjimas.
 • Interesantų konsultavimas gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais.
 • Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos išdavimas.
 • Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) renginių metu išdavimas.
 • Pažymos patalpos savininkui (-ams) apie savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas.
 • Gyvenamosios vietos atvykimo deklaravimas.
 • Prašymų įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Tauragės rajono savivaldybės priėmimas.
 • Išvykimo deklaracijos registravimas.
 • Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas.
 • Pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Tauragės rajono savivaldybės išdavimas.
 • Dokumentų priėmimas dėl socialinės pašalpos skaičiavimo ir socialinės pašalpos apskaičiavimas.
 • Klientų, prašančių socialinės paramos, gyvenimo sąlygas įvertinimas.
 • Buities tyrimo aktų surašymas.
 • Seniūnijos pensijinio amžiaus asmenų specialiųjų poreikių lygio nustatymo organizavimas.
 • Dokumentų priėmimas dėl išmokų už vaikus skaičiavimo ir išmokos už vaikus apskaičiavimas.
 • Prašymus priėmimas ir pažymų išdavimas apie šeimos pajamas dėl gyvenamųjų patalpų šildymo, išlaidų karštam ir šaltam vandeniui kompensavimo mažas pajamas turintiems asmenims (šeimoms).
 • Dokumentų priėmimas dėl kompensacijos kietam ar kitokiam kurui įsigyti skaičiuoti ir kompensacijos apskaičiavimas.
 • Prašymų ir dokumentus priėmimas skaičiuoti kompensacijas nedarbingiems neįgaliems auginantiems vaikus, asmenims.
 • Išvadų rengimas dėl vaiko, neveiksnių, ribotai veiksnių asmenų nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo reikalingumo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo.
 • Socialinės rizikos šeimų socialinių paslaugų poreikio nustatymas.
 • Planavimas ir socialinės priežiūros teikimas socialinės rizikos šeimomis, ugdant ir palaikant suaugusių šeimos narių socialinius įgūdžius.
 • Siūlymų teikimas dėl socialinės rizikos šeimos įrašymo ir išbraukimo iš socialinės rizikos šeimų apskaitos.
 • Prašymų skirti ekonominės bendrijos pagalbą priėmimas.
 • Pažymų apie šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus išdavimas.
 • Leidimų prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose iš nestacionarių įrenginių išdavimas.
 • Pažymų dėl visuomenei naudingos veiklos išdavimas.
 • Visuomenei naudingos veiklos organizavimas.

TAURAGĖS MIESTO SENIŪNIJOS SKIRSTYMAS Į SENIŪNAITIJAS

Eil. Nr.

Seniūnaitija

Seniūnaitijai priklausančios gatvės

1.Aerodromo Pulko g., Ramovės g., Jūros g. nuo T. Ivanausko g., Klevų g., Pakrantės g., Sodų g., Maironio skg., Maironio g., Paparčio skg., Stadiono takas, Vytauto g. nuo T. Ivanausko g., Oranžerijos g., Beržų g., Stadiono g., Žaros skg., Naujakurių takas, Aerodromo g., Automobilininkų g., Draudenių g., Vizbutų g., Šilo g., Vaivos g., Varpo skg., Ryšių skg., Vairo skg., Akmenos skg., Kalnelio skg., Ašmenos skg., Naglio skg., Ąžuolų g., Radastų g., Slėnio g., Medvėgalio g., Verkių g., Mintaujos takas, Šilalės g. nuo T. Ivanausko g. (nelyginiai skaičiai), Žalioji g. iki Šilalės g., T. Ivanausko g. iki Šilalės g. (nelyginiai skaičiai), Žuvinto g., Laukų g., Naujakurių g.
2.BeržėsŠilalės g. nuo T. Ivanausko g. (lyginiai skaičiai), Žalioji g. nuo Šilalės g., Mažoji g., Purienų g., Aukštaičių g., Ganyklų g., Bokšto g., M. K. Čiurlionio g., Puntuko g., Alyvų g., Islandijos g., Puntuko skg., T. Ivanausko g. nuo Šilalės iki Veterinarijos g. (nelyginiai skaičiai), T. Ivanausko g. nuo Veterinarijos g., Alsėdžių g., Nasturtų g., Archyvo g., Rytų g., Nemuno g., Marių g., Dainos g., Elektroniko g., Signalo g., Naujoji g. iki J. Tumo-Vaižganto g., P. Zuikausko g., Veterinarijos g. (lyginiai skaičiai), Bernotiškės g. (nelyginiai skaičiai), J. Tumo-Vaižganto g. nuo Bernotiškės g. (nelyginiai skaičiai), Pamiškių g., Šemetos g., Dariaus ir Girėno g. nuo Veterinarijos g. ir Bernotiškės g. snkr., Rydštato g., Raseinių g., Santakos g., Jaunystės g., Pūtvės g., Kauno g., Skalvių g., Jotvingių g., Skaudvilės g., Pušyno g., Gimtinės g., Tėviškės g., I. Simonaitytės g., J. Basanavičiaus g., M. Valančiaus g., V. Grybo g., Knygnešio g., S. Daukanto g., J. Navasaičio g., Beržės g., P. Joniko g., J. Kruopo g., J. Avižonio g., J. Semionovo g., J. Mažeikos g., M. Mačernio g., A. Klenickio g., J. Jablonskio g., Vydūno g., J. Kasparavičiaus g., J. Žemaičio g., J. Gečo g., J. Spudulio g., P. Drevinio g., Karšuvos g., Bočių g., K. Jankausko g., Ramioji g., Šiaurės g., J. Jankaus g., J. Degutytės g.
3.TarailiųPylimo g., Mindaugo g., Akacijų g., Lelijų g., Šlaito g., Tarailių g., Liepų takas, Melioratorių g., Dobilo g., Linų g., Tilžės plentas, Statybininkų g., Vasaros g., Žemaičių g., Pašvaistės g., Rožių g., Tujų g., Saulėlydžio g., Kęstučio g., Rūtų g., Hipodromo g., Radvilų g., Senvagės g.
4.JovarųPilėnų g., J. Matulaičio g., Laisvės g., Malūno g., Progreso g., Malūno skg., Vymerio g., Jurbarko g., Žalgirio g., Darbininkų g., Algirdo g., Sporto g., Taikos g., Tremtinių kelias nuo Stoties g., Versmės g., Smėlynų g., O. ir V. Stonių g., A. Kundroto g., Kalno g., Ramunių g., Pievų takas, Rasos g., Medžiotojų g., Aguonų g., Pavasario g., Gėlių g., Gluosnių g., Taurų skg., Kaštonų g., Šermukšnių g., Jovarų g., Saulės g., Draugystės g., Vilties g., Žvejų g., Liepų g., Palydovo g., Pušų g., Tilto g., Pajūrio g., Sandėlių g., Paberžių g., Stoties g. nuo J. Tumo-Vaižganto g. (lyginiai skaičiai), Pramonės g., J. Tumo-Vaižganto g. iki Stoties g., Kosmonautų g., Inkaro g., Didvyrių g.
5.SenamiesčioKranto g., Jūros g. nuo Dariaus ir Girėno g. iki T. Ivanausko g., V. Kudirkos g., V. Kudirkos skg., Skalbyklos g., Pilaitės g., Pirmūnų g., Šilalės g. nuo T. Ivanausko iki Dariaus ir Girėno g., Partizanų g., T. Ivanausko skg., Jaunimo g., Spaustuvės g., Strazdo g., Kovo 11-osios g., Žemaitės g., Prezidento g., Vytenio g., Veterinarijos g. (nelyginiai skaičiai), Bernotiškės g. (lyginiai skaičiai), J. Tumo-Vaižganto g. iki Gedimino g. (nelyginiai skaičiai), M. Mažvydo alėja., Vytauto g. nuo T. Ivanausko g. iki Tremtinių kelio, Respublikos g., Vasario 16-osios g., Gintaro g., Bažnyčių g., Stoties g. nuo Bažnyčių g. iki J. Tumo-Vaižganto g., Stoties g. nuo J. Tumo-Vaižganto g. (nelyginiai skaičiai), M. Mažvydo g., J. Bretkūno g., Aušros takas, Aušros g., K. Donelaičio g., Prezidento g., Daržų g., Bendrabučio skg., D. Poškos g., Tiesos g., K. Jauniaus g., J. Biliūno g., Margirio g., Gaurės g. nuo Tremtinių kelio iki Gedimino g., Geležinkelio g., Tvenkinio g., Gedimino g. iki J. Tumo-Vaižganto g. (lyginiai skaičiai), Tremtinių kelias iki Stoties g., Dariaus ir Girėno g. iki Veterinarijos ir Bernotiškės g. snkr., Tauro g., T. Ivanausko g. iki Veterinarijos g. (lyginiai skaičiai).
6.ŽalgiriųAteities takas, Moksleivių alėja., Dainavos g., J. Tumo-Vaižganto g. nuo Gedimino g. (lyginiai skaičiai), Miško g., Naujoji g. nuo J. Tumo-Vaižganto g., Gaurės g. nuo Gedimino g., Gedimino g. nuo J. Tumo-Vaižganto g. iki Pramonės g. (nelyginiai skaičiai), Švyturio g.

TAURAGĖS MIESTO SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJŲ SENIŪNAIČIAI

Eil. Nr.

Seniūnaitijos pavadinimas

Seniūnaičio vardas, pavardė

Seniūnaičio telefono Nr.

Seniūnaičio el. p. adresas

1.Aerodromo Kęstutis Paulikas8 699 55440[email protected]
2.BeržėsJolita Krompcholcienė8 618 24090[email protected]
3.TarailiųRolandas Budrikis8 652 03113[email protected]
4.JovarųDarius Bredelis8 676 95752[email protected]
5.SenamiesčioRičardas Zakaras8 612 43922[email protected]
6.ŽalgiriųIeva Macijauskienė8 658 04810[email protected]

Darbo užmokestis​

Įstaigos interneto svetainės srityje „Darbo užmokestis“ pateikiami tos įstaigos darbuotojų, einančių vienodas (tai yra to paties pavadinimo, neatsižvelgiant į įstaigos ir (arba) struktūrinio padalinio pavadinimą) arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, šių pareigų pavadinimai, darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, skaičius ir šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, taip pat einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis. 

Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.

2023 metai
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Specialistai81478,05
Vyr. buhalterė11999,5
Valytoja1840
Darbininkai3 
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Specialistai81478,05
Vyr. buhalterė11999,5
Valytoja1840
Darbininkai3 
2022 metai
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Specialistai61367,75
Vyr. buhalterė11775,78
Valytoja1730
Darbininkai3734,92
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Specialistai61367,75
Vyr. buhalterė11775,78
Valytoja1730
Darbininkai3734,92
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Specialistai61367,75
Vyr. buhalterė11775,78
Valytoja1730
Darbininkai3734,92
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Specialistai71283,73
Vyr. buhalterė11651,96
Valytoja1728,38
Darbininkai3 
2021 metai
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Specialistai71256,03
Vyr. buhalterė11925,23
Valytoja1642
Darbininkai0 
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Specialistai71112,99
Vyr. buhalterė11467,84
Valytoja1642
Darbininkai3642
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Specialistai71116,31
Vyr. buhalterė11472,46
Valytoja1642
 Darbininkai642 
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Specialistai71028,46
Vyr. buhalterė11359,71
Valytoja1642
   
2020 metai
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Specialistas81031,36
Vyr. buhalterė11411,87
Valytoja1607

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis

Specialistas8923,78
Vyr. buhalterė11263,82
Valytoja1607
darbininkas3607
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Specialistas8923,78
Vyr. buhalterė11263,82
Valytoja1607
Darbininkas3607
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Specialistas8 
Vyr. buhalterė1 
Valytoja1 
Darbininkas3 
2019 metai
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Specialistas8919,37
Vyr. buhalterė11224,51
Valytoja1555
darbininkas3555
Ataskaitos
Scroll to Top