Žygaičių seniūnija

Tauragės rajono savivaldybės Žygaičių seniūnija

Žygaičiai – miestelis Tauragės rajono šiaurės vakaruose, prie kelio Tauragė–Vainutas. Žygaičiuose yra šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia (pastatyta 1863 m.), gimnazija, paštas, ambulatorija, bendruomenės centras. Žygaičių seniūnijoje veikia šios bendruomenės: Žygaičiuose – „Žygava“, Sartininkuose – „Sartupietis“, Aukštupiuose – „Aukštadabrupis“, Kęsčiuose – „Elbenta“, Draudeniuose – „Draudežeris“, Šikšniuose – Šikšnių kaimo bendruomenė ir Būdviečių kaime – Būdviečių kaimo bendruomenė.

Žygaičių g. 27, Žygaičių mstl., Žygaičių sen., Tauragės r.sav.

+370 446 44836

Darbo laikas:
I–IV: 8:00 val.–12:00 val. ir 12:45 val.–17:00 val.
V: 8:00 val.–12:00 val. ir 12:45 val.–15:45 val.

Seniūnijos naujienos

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos renginiai Tauragėje
Vasario 16 dieną, Tauragės Kultūros Centras kviečia kartu švęsti Lietuvos ...
Skaityti daugiau »
Želdinių genėjimas ir šalinimas: ką svarbu žinoti gyventojams?
Aplinkos apsaugos departamentas primena, ką svarbu žinoti gyventojams norint genėti ...
Skaityti daugiau »
sadm (1)
Kvietimas teikti paraiškas pagal NVO ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“
Kviečiame Tauragės rajono savivaldybės bendruomenines organizacijas teikti paraiškas projektams pagal ...
Skaityti daugiau »

Seniūnijos informacija

2005 m. liepos 19 d. Prezidento dekretu patvirtintas miestelio herbas, kuriame pavaizduotas raktas ir kardas.

Pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose Žygaičių kaimas minimas 1561 m. Tuo metu kaimui priklausė 17 valakų žemės, buvo 15 kiemų, viena smuklė. Kad šiose vietose gyvenama nuo seno, liudija čia rastos akmeninės įmovinės, kurios saugomos Kauno muziejuje. 1932 m. ūkininkas Vincas Merkelis, kasdamas Ežeruonos upės krante, rado puodą su sidabriniais ir variniais pinigais, datuojamais 1626 ir 1671 metais. Pinigai priklausė Lenkijos–Lietuvos kunigaikštystei. Ežeruonos krante, greta statomos klebonijos, rasta akmeninio liūto galva.
Per seniūniją teka Ežeruonos upė ir jos intakai Balčia, Kerupys, Ringė, Tyrelupis, Elbertas, Dabrupis.
Pirmąją medinę Romos katalikų bažnyčią 1608 m. Žygaičiuose pastatė Kerbedys. Apie XIX a. vidurį bažnyčia buvo žaibo sudeginta, o 1861 m. Vincento Norvaišos rūpesčiu ir parapijiečių pastangomis pastatyta nauja mūrinė bažnyčia. Žygaičių bažnyčia – neogotikinė, trijų altorių. Altoriai mūriniai, su skulptūromis. Bažnyčios bokšte – du varpai, vienas lietas 1772 metais, antrasis – 1785 metais Varšuvoje. Bažnyčios šventoriuje tebestovi 1934 metais statyta betoninė koplytėlė.
Sartininkuose yra medinė Romos katalikų bažnyčia, statyta 1787 m. Altoriuose – XIX a. tapyti paveikslai. Bažnyčioje yra liaudies meistrų tapytos stacijos, Nukryžiuotojo skulptūros. Bažnyčios šventoriuje yra liaudiškos architektūros varpinė su dviem 1928 metais lietais varpais. Šventoriuje yra originalus 5 m aukščio akmeninis reljefinis kryžius, statytas 1886 metais.

Visbaruose buvę du dvarai. Dvarų pastatai neišliko. Išlikusios dvejos neveikiančios kapinės. Vienose jų išlikęs geležinis ir medinis kryžiai, medyje buvusi koplytėlė su Rūpintojėlio skulptūra, kurią 1893 m. perėmė Liaudies buities muziejus. Antrosios kapinės atsirado XVIII a., kada jose Visbarų dvaro savininkas Gimbutas iš lauko akmenų ir plytų pastatė koplyčią. Koplyčioje ir greta jos buvusios kriptos, yra išlikęs vienos kriptos antkapinis akmuo. Čia 1764 metais palaidotas Gimbuto sūnus. Po Pirmojo pasaulinio karo koplyčia sunyko, buvo išplėštos kriptos. Dabar koplyčia restauruota.
Visbaruose gyveno dievdirbys Juozas Dapkus (1908–1986). Jo darbai paplitę aplinkiniuose kaimuose.
XIX a. pabaigoje Žygaičiai tapo lietuviškos spaudos gabenimo į Lietuvą centru. Spaudos draudimo metais per sieną perneštos knygos buvo slepiamos Žygaičiuose pas kunigą V. Norvaišą. Žygaičiuose lietuviškas knygas platino Antanas Keršulis. Kunigas V. Norvaiša už lietuviškų knygų platinimą ir 1863 m. sukilimo rėmimą 1870 metais žandarų suimtas ir ištremtas į Tomsko guberniją. Balskų girininkijoje buvo aptikta knygnešio Šepučio žūties vieta ir įamžinimas pušyje „1886 metai“. Pušies dalis su data perkelta į Žygaičių mokyklos kraštotyros muziejų.

Žygaičiuose 1861 metais mokykla veikė smuklėje, o vėliau buvo perkelta į Gaudaičių kaimą. 1863 m. įsteigta valdiška pradžios mokykla, joje mokėsi 58 vaikai. Dabar Žygaičiuose veikia gimnazija.

 1. Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) renginių metu išdavimas.
 2. Leidimų kasinėti ir aptverti paraiškų išdavimas.
 3. Leidimų kasinėti ir aptverti išdavimas.
 4. Leidimų kasinėti ir aptverti pratęsimas.
 5. Leidimų kasinėti ir aptverti panaikinimas.
 6. Leidimų įrengti paslaugų ir informacinius kelio ženklus miesto gatvėse išdavimas.
 7. Leidimų išdavimas saugotinų medžių ir krūmų kirtimui bei genėjimui.
 8. Leidimų skirti naują kapavietę miesto/kaimo kapinėse išdavimas.
 9. Leidimų palaidoti šeimos kape miesto/kaimo kapinėse išdavimas.
 10. Leidimų pervežti palaikus išdavimas
 11. Sutikimų dėl asmenų gyvenamosios vietos deklaravimo arba jos naikinimo išdavimas.
 12. Pritarimas antkapių ir kapaviečių įrengimo projektams.
 13. Pritarimas vasaros lauko kavinių, lauko prekybos vietų įrengimo projektams.
 14. Pritarimas atminimo (informacinių) lentų, įamžinimo ženklų įrengimo projektams.
 15. Leidimų rengti masinius viešuosius renginius išdavimas.
 16. Skundų, prašymų, kreipimųsi dėl viešosios tvarkos pažeidimų nagrinėjimas.
 17. Interesantų konsultavimas gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais.
 18. Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos išdavimas.
 19. Seniūnams priskirtų notarinių veiksmų atlikimas.
 20. Pažymos apie gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas.
 21. Charakteristikų dėl leidimo laikyti ginklą išdavimas.
 22. Charakteristikų dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo išdavimas.
 23. Agresyviems šunims Tauragės rajone laikyti leidimų išdavimas.
 24. Gyvenamosios vietos atvykimo deklaravimas.
 25. Prašymų įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Tauragės rajono savivaldybės priėmimas.
 26. Gyvenamosios vietos deklaravimas išvykstant iš Lietuvos Respublikos.
 27. Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas.
 28. Prašymų dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir panaikinimo priėmimas.
 29. Pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Tauragės rajono savivaldybės išdavimas.
 30. Leidimų praplėsti kapavietę miesto/kaimo kapinėse išdavimas.
 31. Leidimo prekiauti (teikti paslaugas) iš kiosko, paviljone išdavimas.
 32. Leidimų prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose iš nestacionarių įrenginių. išdavimas.
 33. Leidimo prekiauti (teikti paslaugas) lauko kavinėje išdavimas.
 34. Prašymų, išduoti pažymą apie žemės ūkio veiką, priėmimas.
 35. Pažymų apie žemės ūkio veiklą išdavimas.
 36. Konsultavimas žemės ūkio produkcijos gamybos klausimais.
 37. Prašymų įregistruoti laikomus gyvūnus ūkinių gyvūnų registre priėmimas.
 38. Pažymų dėl visuomenei naudingos veiklos išdavimas.
 39. Prašymų skirti ekonominės bendrijos pagalbą priėmimas.

Eil. Nr.

Seniūnaitijos pavadinimas

Seniūnaičio vardas, pavardė

Seniūnaičio telefono Nr.

Seniūnaičio el. p. adresas

1.

Aukštupių

Jonas Abromas

+370 675 40310

[email protected]

2.

Būdviečių

Agnė Žebelienė

+370 658 74021

[email protected]

3.

Draudenių

Genovaitė Strašinskienė

+370 687 23662

[email protected]

4.

Kęsčių

Arvydas Laurinskas

+370 615 36246

[email protected]

5.

Pryšmantų

Eimantas Eigirdas

+370 646 78474

[email protected]

6.

Sartininkų

Simonas Paliokas

+370 687 07757

[email protected]

7.

Skiržemės

Karolis Beržinis

+370 699 82611

[email protected]

8.

Šikšnių

Irena Plauškienė

+370 618 40293

[email protected]

9.

Visbarų

Ramūnas Marozas

+370 633 51335

[email protected]

10.

Žygaičių

Elena Jucikienė

+370 685 49310

[email protected]

Darbo užmokestis​

Įstaigos interneto svetainės srityje „Darbo užmokestis“ pateikiami tos įstaigos darbuotojų, einančių vienodas (tai yra to paties pavadinimo, neatsižvelgiant į įstaigos ir (arba) struktūrinio padalinio pavadinimą) arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, šių pareigų pavadinimai, darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, skaičius ir šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, taip pat einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis. 

Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.

2023 metai
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Seniūnas12348
Seniūno pavaduotojas11797
Vyriausiasis buhalteris11860
Buhalteris11412
Specialistas11155
Soialinio darbo organizatorius12056
Elektrikas0,25neskelbiama
Kom.ūkio inžinierius11604
Kiemsargis1840
Traktorininkas1,51326
Stalius0,75898
Valytoja2,45840
Darbininkas1840
Kapinių prižiūrėtojas2840
Teritorijų prižiūrėtojas2840
Darbininkas1840
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Seniūnas12348
Seniūno pavaduotojas11797
Vyriausiasis buhalteris11860
Buhalteris11412
Specialistas11155
Soialinio darbo organizatorius12056
Elektrikas0,25neskelbiama
Kom.ūkio inžinierius11604
Kiemsargis1840
Traktorininkas1,51369
Stalius0,75781
Valytoja2,45840
Darbininkas1840
Kapinių prižiūrėtojas2840
Teritorijų prižiūrėtojas2840
Darbininkas1840
   
   
   
   
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Seniūnas12340
Seniūno pavaduotojas11796
Vyriausiasis buhalteris11860
Buhalteris11411
Specialistas11155
Soialinio darbo organizatorius12056
Elektrikas0,25neskelbiama
Kom.ūkio inžinierius11604
Kiemsargis1840
Traktorininkas1,51369
Stalius0,75898
Valytoja2,45840
Kūrikas4840
Darbininkas1840
Kapinių prižiūrėtojas2840
Teritorijų prižiūrėtojas2840
Darbininkas1840
   
   
   
   

 

2022 metai
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Seniūnas12102
Seniūno pavaduotojas11733
Vyriausiasis buhalteris11686
Buhalteris11104
Specialistas1968
Soialinio darbo organizatorius11752
Elektrikas0,25neskelbiama
Kom.ūkio inžinierius11393
Kiemsargis1730
Traktorininkas1,51134
Stalius0,5471
Valytoja2,45730
Kūrikas4730
Darbininkas1730
Kapinių prižiūrėtojas2730
Teritorijų prižiūrėtojas2730
Darbininkas1730
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Seniūnas11810
Seniūno pavaduotojas11733
Vyriausiasis buhalteris11686
Buhalteris11104
Specialistas1968
Soialinio darbo organizatorius11752
Elektrikas0,25neskelbiama
Kom.ūkio inžinierius11393
Kiemsargis1730
Traktorininkas1,51134
Stalius0,5471
Valytoja2,45730
Kūrikas4730
Darbininkas1730
Kapinių prižiūrėtojas2730
Teritorijų prižiūrėtojas2730
Lankomosios priežiūros darbuotojas11208
Darbininkas1730
Kiemsargis1730
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Seniūnas11810
Seniūno pavaduotojas11733
Vyriausiasis buhalteris11686
Buhalteris11104
Specialistas1968
Soialinio darbo organizatorius11752
Elektrikas0,25neskelbiama
Kom.ūkio inžinierius11393
Kiemsargis1730
Traktorininkas1,51134
Stalius0,5471
Valytoja2,45730
Kūrikas4730
Darbininkas1730
Kapinių prižiūrėtojas2730
Teritorijų prižiūrėtojas2730
Lankomosios priežiūros darbuotojas11208
Darbininkas1730
Kiemsargis1neskelbiama

Eil.

Nr.

Pareigų pavadinimas

Etatai

Vidutinis nustatytas darbo užmokestis

1.

Seniūnas

1

1810

2.

Seniūno pavaduotojas

1

1733

3.

Vyriausiasis buhalteris

1

1686

4.

Buhalteris

1

 1228

5.

Specialistas

1

 968

6.

Socialinio darbo organizatorius

1

1752

7.

Žemės ūkio specialistas

1

 1045

8.

Komunalinio ūkio inžinierius

1

1393

9.

Kiemsargis

1

 730

10.

Traktorininkas

1,5

 1134

11.

Stalius

0,5

 471

12.

Valytoja

2,45

 730

13.

Kūrikas

4

730

14.

Darbininkas

1

730

15.

Kapinių prižiūrėtojas

2

730

16

Teritorijų tvarkytojas

2

730

17.

Lankomosios priežiūros darbuotojas

1

                   1208

    18.

Elektrikas

          0,25

              neskelbiama

 

                   VISO:

          23,7

    

2021 metai

Eil.

Nr.

Pareigų pavadinimas

Etatai

Vidutinis nustatytas darbo užmokestis

1.

Seniūnas

1

1810

2.

Seniūno pavaduotojas

1

1748

3.

Vyriausiasis buhalteris

1

1615

4.

Buhalteris

1

 952

5.

Specialistas

1

 962

6.

Socialinio darbo organizatorius

1

1633

7.

Žemės ūkio specialistas

1

 844

8.

Komunalinio ūkio inžinierius

1

1297

9.

Kiemsargis

1

 642

10.

Traktorininkas

1,5

 920

11.

Stalius

0,5

 497

12.

Valytoja

2,45

 642

13.

Kūrikas

4

642

14.

Darbininkas

1

642

15.

Kapinių prižiūrėtojas

2

642

16

Teritorijų tvarkytojas

2

642

17.

Lankomosios priežiūros darbuotojas

1

                   1125

    18.

Elektrikas

          0,25

              neskelbiama

 

                   VISO:

          23,7

    

Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyriausiasis buhalteris11550
Buhalteris1885
Soc.darbo organizatorius11250
Soc.darbuotojas dirbantis su šeima21250
Lankomosios priežiūros darbuotojas1814
Specialistas1896
Žemės ūkio specialistas1928
Komunalinio ūkio inžinierius11231
Elektrikas0,25208
Traktorininkas1,5920
Stalius0,5464
Valytojas2,45642
Darbininkas1642
Kiemsargis1642
Kapinbių prižiūrėtojas2642
Teritorijų prižiūrėtojas2642
Kūrikas(sezoninis)4642
2020 metai
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr buhalteris11219,68
Buhalteris1885,1
Specialistas1794,64
Žemės ūkio specialistas1903,94
Soc.darbo organizatorius11219,68
Soc.darb. dirbantis su šeimomis21155,00
Komunalinio ūkio inžinierius1979,44
Lankomosios priežiūros darbuot.1721,60
Kiemsargis1607,00
Darbininkas1607,00
Kapinių prižiūrėtojas2607,00
Stalius0,5397,32
Teritorijų prižiūrėtojas2607,00
Traktorininkas1,5813,12
Valytojas2,45607,00
Elektrikas0,25194,04
Kūrikas4607,00
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr buhalteris11219,68
Buhalteris1885,1
Specialistas1794,64
Žemės ūkio specialistas1903,94
Soc.darbo organizatorius11219,68
Soc.darb. dirbantis su šeimomis21155,00
Komunalinio ūkio inžinierius1979,44
Lankomosios priežiūros darbuot.1721,60
Kiemsargis1607,00
Darbininkas1607,00
Kapinių prižiūrėtojas2607,00
Stalius0,5397,32
Teritorijų prižiūrėtojas2607,00
Traktorininkas1,5813,12
Valytojas2,45607,00
Elektrikas0,25194,04
Kūrikas4607,00
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr buhalteris11219,68
Buhalteris1885,1
Specialistas1794,64
Žemės ūkio specialistas1903,94
Soc.darbo organizatorius11219,68
Soc.darb. dirbantis su šeimomis21155,00
Komunalinio ūkio inžinierius1979,44
Lankomosios priežiūros darbuot.1668,80
Kiemsargis1607,00
Darbininkas1607,00
Kapinių prižiūrėtojas2607,00
Stalius0,5397,32
Teritorijų prižiūrėtojas2607,00
Traktorininkas1,5813,12
Valytojas2,45607,00
Elektrikas0,25194,04
Kūrikas4607,00
2019 metai
Pareigybės pavadinimasEtatų skaičiusVidutinis nustatytasis darbo užmokestis
Vyr buhalteris11166,19
Buhalteris1870,02
Specialistas1795,97
Žemės ūkio specialistas1888,53
Soc.darbo organizatorius11221,73
Soc.darb. dirbantis su šeimomis21156,94
Komunalinio ūkio inžinierius1981,08
Lankomosios priežiūros darbuot.1657,40
Kiemsargis1555,00
Darbininkas1555,00
Kapinių prižiūrėtojas2555,00
Stalius0,5397,99
Teritorijų prižiūrėtojas2555,00
Traktorininkas1,5777,46
Valytojas2,45555,00
Elektrikas0,25neskelbiama
Kūrikas4555,00
Ataskaitos
Scroll to Top